In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2005
File not found.

De Beleggingsadviseurs

Koopmanschap
Rin Visser - ABN Amro Bank, Senior beleggingsadviseur

Rin Visser De prijzen van grondstoffen zijn in de afgelopen jaren sterk gestegen, met name door een toenemende vraag vanuit opkomende economieën in Azië. Vooral landen als China en India zijn van grote invloed geweest op deze toename.
De economische groei in deze landen alsmede de verwachting dat het consumentengedrag door de gestegen welvaart zal veranderen, kan leiden tot een nog sterkere vraag naar bepaalde grondstoffen.
Hierbij valt te denken aan industriële metalen en brandstoffen door een toenemende vraag naar producten als televisies, mobiele telefoons en auto's. Daarnaast kan het veranderende consumentengedrag leiden tot een groei in de vraag naar landbouwproducten zoals cacao, koffie en suiker.
De onaantrekkelijkheid van investeren in nieuwe productiemiddelen, die zijn oorsprong vindt in de prijsdalingen van begin jaren '80 tot het einde van de jaren '90, alsmede het hedendaagse mondiale politieke klimaat maken het onaantrekkelijk om het huidige aanbod van grondstoffen te vergroten. Daarnaast is het aanbod van natuurlijke grondstoffen zoals olie van nature beperkt tot de nog bestaande reserves.
Met andere woorden, een beperkt en langzaam groeiend aanbod staat tegenover een mogelijk verder toenemende vraag naar grondstoffen. Een goed koopman onderkent de marktwerking hierachter direct en benut zijn kansen. Wat doet u?

Tips: RICI Certificaat, Suez, DSM, Dow Chemical, Fugro


Aandeleninkoop
Martin Janse - Fortis bank, Senior beleggingsadviseur

Martin Janse Zomaar een berichtje in de financiéle pers: Royal Dutch koopt eigen aandelen in. In het betreffende artikel wordt vervolgens gemeld dat het bedrijf weer enkele honderdduizenden eigen aandelen heeft ingekocht. Waarom besluit een onderneming kapitaal te besteden aan de eigen aandelen in plaats van hiermee te ondernemen? Vaak is er veel overtollig kasgeld. Bedrijven hebben hun les geleerd als het gaat om het overnemen van andere bedrijven; je moet voorzichtig omspringen met je middelen. Een gebrek aan goede investeringsmogelijkheden, die voldoende rendement genereren, is dus een belangrijke reden om het geld terug te geven aan de aandeelhouders. Dit kun je doen door een hoog dividend uit te keren, maar ook door aandelen van de markt te halen. De winst moet vervolgens over een kleiner aantal aandelen verdeeld te worden, wat de winst per aandeel doet toenemen. De verhouding tussen de koers en de winst per aandeel is één van de waarderingsgrondslagen van een aandeel. Kortom, een aandeel lijkt lager gewaardeerd en in theorie zou de koers kunnen stijgen. Bovendien wordt een aandeel schaarser gemaakt. Deze actie wordt meestal wel gewaardeerd door beleggers. Maar er zijn ook nadelen. Door de inkoop verdwijnt er eigen vermogen. Hierdoor wordt het faillissementsrisico groter. Er zijn ook genoeg voorbeelden te vinden van bedrijven die aandelen inkochten en toch hun koers zagen dalen. Een aandelenkoers is immers van veel meer factoren afhankelijk. En wanneer een bedrijf weer besluit het overnamepad op te gaan, dan worden de ingekochte aandelen weer gewoon uitgegeven.


Einde orkaanseizoen in zicht
Arian Bakker ING bank, Hoofd beleggen

Arian Bakker Het stelsel van Amerikaanse banken, de Fed, heeft de korte rente in september met een kwart procent verhoogd tot 3,75%. De Fed verwacht dat de economische gevolgen van Katrina beperkt zullen zijn. Er valt niet te ontkennen dat er vele miljarden aan bezittingen verloren zijn gegaan en dat de Amerikaanse economie voor korte tijd geremd wordt. Volgens de Fed zal de economische groei op langere termijn niet bedreigd worden, mede door de 50 miljard dollar aan directe hulp voor wederopbouw. De volgende orkaan, Rita, was op het moment van de renteverhoging nog in ontwikkeling. De Fed heeft de gevolgen van deze orkaan niet in haar besluit kunnen meenemen. De verwachting van analisten is dat de Fed dit jaar de rente nog twee keer met een kwart procent zal verhogen; tenzij 'Rita' eveneens voor veel schade zorgt aan huizen en olieplatformen. U weet ondertussen of dit inderdaad het geval is.
Het goede nieuws is dat het orkaanseizoen min of meer ten einde is. De laatste jaren is de olieprijs gedurende dit seizoen (juli, augustus en september) gemiddeld drie procent per maand gestegen. De daaropvolgende maanden daalden de prijzen gemiddeld met ruim drie procent per maand. Een stimulans voor de aandelenmarkten kan enerzijds een rustpauze in de rentestijgingen door de Fed zijn en anderzijds een dalende olieprijs. Het eerste is niet te verwachten, dus laten we hopen dat ook dit jaar de olieprijzen het historische patroon volgen.


Van de Beurs
Cor Wijtvliet - F. van Lanschotbankiers, Senior beleggingsanalist

Cor Wijtvliet Het lijkt erop, dat Europa de komende tijd de speeltuin gaat worden van zogeheten private equity firma's, zoals het Amerikaanse Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) en het Britse CVC Capital Partners. Deze verschaffers van durfkapitaal speuren de markt af naar bedrijven die om wat voor reden dan ook niet voldoen aan de verwachting van beleggers en die qua koersontwikkeling achterblijven bij de concurrentie. De volgende stap is, dat deze investeerders of durfkapitalisten aankloppen bij het management van deze bedrijven en hun diensten aanbieden of opdringen. Ze kunnen aandringen op het ontwikkelen van een nieuwe strategie, op veranderingen in de samenstelling van het management of het geheel of gedeeltelijk opsplitsen van bedrijven al dan niet na het van de beurs halen. Recente voorbeelden in Nederland zijn het van de beurs halen van VendexKBB door KKR en van Petroplus door CVC. Het voordeel is dat buiten het zicht van een kritisch publiek een bedrijf opgeschud en grondig geherstructureerd kan worden. De durfkapitalisten verschaffen daarvoor de benodigde financiële middelen. De uiteindelijke bedoeling is het opgeschudde bedrijf opnieuw naar de beurs te brengen en zo een bonus te ontvangen voor alle inspanningen. Het kunnen spannende tijden worden, want er circuleert al een rijtje namen van Nederlandse bedrijven die in aanmerking komen voor bovengenoemde behandeling. Het gaat om namen van bedrijven als Ahold, TNT, CSM en KPN.


Bye bye midcaps, buy buy largecaps!
Paul Koole - Rabobank Beveland, Senior beleggingsspecialist

Paul Koole Door de goede koersontwikkeling is de waardering van Europese midcaps sterk gestegen. Nu zult u misschien denken: wat zijn midcaps? Welnu, dit zijn de minder grote ondernemingen die beursgenoteerd zijn, bijvoorbeeld de aandelenfondsen die in de Amsterdamse Midcap Index AMX vertegenwoordigd zijn. Tot ruim drie jaar geleden waren de midcaps 25% tot 30% goedkoper dan largecaps. Dat voordeel is de afgelopen jaren langzaamaan verdwenen. Midcaps en largecaps hebben nu dezelfde waardering met een koers-winstverhouding van vijftien keer de verwachte winst voor de komende twaalf maanden. Volgens ons zijn de midcaps nu te hoog gewaardeerd. Een korting van 10 tot 15% achten we gerechtvaardigd, en wel op grond van de slechtere verhandelbaarheid en de minder goede informatievoorziening - dat laatste vanwege de kleinere analistendekking. De verwachte winstgroei voor de komende twaalf maanden is voor de Europese midcaps licht hoger dan voor de Europese largecaps. Daar staat echter tegenover dat analisten de afgelopen maanden hun taxaties voor largecaps meer hebben verhoogd dan voor midcaps. Kortom, wat betreft de winstontwikkeling is er weinig verschil tussen mid- en largecaps. De hoge waardering maakt het onwaarschijnlijk dat de midcaps de goede prestaties van de afgelopen jaren in de komende jaren weten te herhalen. De aantrekkelijkheid van Midcaps voor private- equity-bedrijven is afgenomen door de opgelopen waardering. De stimulans van midcaprendementen door private-equity-buy-outs zal dus afnemen. Wij rekenen erop dat largecaps weer duurder zullen gaan worden dan midcaps vanwege de betere verhandelbaarheid en informatievoorziening. Bovendien vinden wij de sectormix van largecaps aantrekkelijk. Per saldo hebben wij dus een voorkeur voor (Europese) largecaps ten opzicht van midcaps: bye bye midcaps, buy buy largecaps.


De oplossing...
Jack Horvest - SNS bank, Senior vermogensbeheerder

Jack Horvest De olieprijs blijft stijgen. De torenhoge brandstofprijzen worden dagelijks uitgebreid besproken. Diverse suggesties worden geopperd; het kwartje van Kok moet terug, accijnzen op brandstof omlaag. Vooralsnog gebeurt er niets. Maar u, als belegger, hebt zelf de oplossing onder handbereik om uw energierekening te managen.
Sinds juli is er een 'tracking aandeel' genoteerd in London, dat als onderliggende waarde een vat Brent Olie van 159 liter heeft. De prijs heeft de afgelopen tijd gefluctueerd tussen de 58 - 69 US Dollar. Stijging van de olieprijs levert u koerswinst op uw aandelen c.q. olievaten. De winst compenseert de hogere prijzen aan de pomp en op gasrekening.
Uit grafieken blijkt dat de correlatie van olie, benzine en gasprijzen over de afgelopen vijf jaren zeer hoog is geweest. U moet nog wel even uitrekenen hoeveel vaten olie u op jaarbasis verbruikt om daadwerkelijk de energierekening aan banden te kunnen leggen.
Het aandeel wordt verhandeld onder de naam Brent Oil Securities, code: GB00B0CTWC01. Dagelijks gaan er circa 60.000 aandelen om.


...organiseert
Goede wisselwerking tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven

...onderneemt
De stap naar het zelfstandig ondernemerschap wagen

...begeleidt
Merendeel bedrijfsoverdrachten slecht voorbereid

...informeert
Contacta weer tot de nok toe gevuld

...viert
5 jaar de Ondernemer

...innoveert
Gemak dient de mens en wordt gewaardeerd

...initiëert
Personeelswissel bij Syntens

....zorgt
Seminar "Met zorg ondernemen"

...presenteert
De Contacta in de Zeelandhallen

...stelt
Inhaalverbod op de Zeeuwse hoofdwegen

...werkt
Deelnemende bedrijven presenteren prima gamma

...onderscheidt
Paviljoen Schouwen-Duiveland groter dan vorig jaar

...promoot
Zeeuws-Vlaamse eenheid

...automatiseert
ICT Plein op de Contacta 2005

...overhandigt
Kwaliteitsprijs voor Dim van Dijke.

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...vestigt
Contacta en Ondernemers Contact Goes

...beschouwt
Zeeuwse bedrijfsleven presenteert MVO Blikopener Manifest

...staat
Deelnemers Contacta 2005

...werpt
Instroomprobleem in de procesindustrie

...spreekt
In 't kort

...bedenkt
Nieuwe ideeën belangrijk voor goed ondernemerschap

...opent
Indrukwekkende speech bij opening academisch jaar

...confronteert
Infobijeenkomst Business On Stage

...veilt
Junior Kamer Walcheren organiseert de JKW-veiling

...rijdt
Corvette, Opel Astra en Toyota Avensis

...beweegt
Traditionele rolverdeling in de bouw op de schop?

...ontwikkelt
Dynamiek onder bedrijfsruimtegebruikers hoog

...creëert
Nieuwe generatie Zeeuwse kunstenaars

...bezoekt
Als ondernemer terug op de Contacta