In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2005
File not found.

Kansen voor goede vastgoedontwikkeling
Dynamiek onder bedrijfsruimtegebruikers hoog

De afbakening van taken en verantwoordelijkheden in de bouw is aan verandering onderhevig. Onderzoeksbureau USP heeft onder haar Bouwpanel (www.bouwpanel.nl) binnen diverse marktpartijen de vraag voorgelegd in welke mate de komende vijf jaar de rol van de hoofdaannemer zal verschuiven naar coördinator, de verantwoordelijkheid meer en meer zal komen te liggen bij de onderaannemer en hoe de samenwerking met vaste partners zich zal ontwikkelen. Van de geënquÍteerde marktpartijen zien met name installateurs en aannemers B&U een ontwikkeling naar partnerships.

De afgelopen twee jaar is acht procent van de bedrijven verhuisd. Dit zijn opvallend hoge cijfers, zeker gezien de nog matige conjunctuur. Ook bij de vorige meting (2002) was de dynamiek onder bedrijfsruimtegebruikers zo hoog. Deze gebruikersdynamiek schept kansen voor goede vastgoedontwikkeling op de juiste locaties en op voorsorteren op aantrekkende conjunctuur.

Voor de tweede keer heeft de Stec Groep uitgebreid onderzoek gedaan onder de bedrijfsruimtegebruikers in Nederland. Een representatieve database van ruim duizend bedrijfsruimtegebruikers levert nieuwe inzichten en kengetallen. De Stec Groep - adviesbureau op het terrein van economische ontwikkeling en vastgoed - ontwikkelde de nieuwe database in 2002 en heeft deze sindsdien ingezet bij veel studies op het gebied van bedrijventerreinen. Het nieuwe onderzoek naar bedrijfsruimtegebruikers is dit maal in samenwerking met NVB Nederlandse Vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers verricht.

Enkele belangrijke conclusies uit het nieuwe onderzoek:

 • Slechts zeven procent van de bedrijven heeft verhuisplannen uitgesteld vanwege de huidige laagconjunctuur

 • 72 Procent van de bedrijven is eigenaar van het gebouw, 27 procent huurt. Net als de vorige meting (2002) blijkt het aandeel huurders in de markt groter dan alom wordt aangenomen; vooral in de Randstad wordt veel gehuurd (36 procent). Kleine huurders huren meer (30 procent), net als bedrijven met een groot aandeel kantoorvloer ten opzichte van de hal

 • De huurcontracten zijn meestal lang: 24 procent van de huurders heeft een contract van tenminste 10 jaar;

 • 42 Procent van de bedrijven huurt voor minder dan vijftig euro per vierkante meter per jaar. De rest van de bedrijven betaalt meer huur, 19 procent van de bedrijven zelfs meer dan honderd euro per vierkante meter per jaar. In de Randstad zijn de gemiddelde huren het hoogst, gevolgd door Zuid-Nederland en Oost-Nederland. Hoge huren worden betaald in centrumgebieden van steden en buiten bedrijventerreinen (op de zogenaamde informele locaties). Vooral kleine bedrijfsruimtegebruikers betalen relatief hoge huur, net als bedrijfsruimtegebruikers met een hoog aandeel kantoorvloer

 • De locatiefactoren voor bedrijven zijn amper veranderd: op terreinniveau worden ontsluiting per auto, uitstraling van de omgeving en nabijheid bij de huidige vestiging als cruciaal benoemd, op gebouwniveau gaat het om uitstraling van het gebouw, parkeergelegenheid en uitbreidingsmogelijkheden

 • Bedrijven op een bedrijventerrein zijn tevreden met hun locatie. Ze hebben bij hervestiging een grote voorkeur voor een stadsrandlocatie (58 procent) of snelweglocatie (40 procent). Slechts enkele procenten van de bedrijven wil graag verspreid in de wijk of in het centrum van een stad gevestigd zijn.

 • Database
  In de praktijk kunnen overheden met de database de planning en invulling van bedrijventerreinen meer laten aansluiten op de vraag. Vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars krijgen veel meer inzicht in de gebruiker van gebouwen. Er is door de database veel informatie beschikbaar over de verschillende typen gebruikers van bedrijfsruimte en hun huisvestingseisen; inzicht dat in de kantorenmarkt en woningmarkt al veel langer gebruikelijk is.
  Dat is ook de reden waarom de database dit jaar in nauwe samenwerking is verricht met de NVB. Stec Groep en NVB zullen komend half jaar regelmatig nieuwe inzichten uit de database publiceren.


  ...organiseert
  Goede wisselwerking tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven

  ...onderneemt
  De stap naar het zelfstandig ondernemerschap wagen

  ...begeleidt
  Merendeel bedrijfsoverdrachten slecht voorbereid

  ...informeert
  Contacta weer tot de nok toe gevuld

  ...viert
  5 jaar de Ondernemer

  ...innoveert
  Gemak dient de mens en wordt gewaardeerd

  ...initiëert
  Personeelswissel bij Syntens

  ....zorgt
  Seminar "Met zorg ondernemen"

  ...presenteert
  De Contacta in de Zeelandhallen

  ...stelt
  Inhaalverbod op de Zeeuwse hoofdwegen

  ...werkt
  Deelnemende bedrijven presenteren prima gamma

  ...onderscheidt
  Paviljoen Schouwen-Duiveland groter dan vorig jaar

  ...promoot
  Zeeuws-Vlaamse eenheid

  ...automatiseert
  ICT Plein op de Contacta 2005

  ...overhandigt
  Kwaliteitsprijs voor Dim van Dijke.

  ...belegt
  De Beleggingsadviseurs

  ...vestigt
  Contacta en Ondernemers Contact Goes

  ...beschouwt
  Zeeuwse bedrijfsleven presenteert MVO Blikopener Manifest

  ...staat
  Deelnemers Contacta 2005

  ...werpt
  Instroomprobleem in de procesindustrie

  ...spreekt
  In 't kort

  ...bedenkt
  Nieuwe ideeën belangrijk voor goed ondernemerschap

  ...opent
  Indrukwekkende speech bij opening academisch jaar

  ...confronteert
  Infobijeenkomst Business On Stage

  ...veilt
  Junior Kamer Walcheren organiseert de JKW-veiling

  ...rijdt
  Corvette, Opel Astra en Toyota Avensis

  ...beweegt
  Traditionele rolverdeling in de bouw op de schop?

  ...ontwikkelt
  Dynamiek onder bedrijfsruimtegebruikers hoog

  ...creëert
  Nieuwe generatie Zeeuwse kunstenaars

  ...bezoekt
  Als ondernemer terug op de Contacta