In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2005
File not found.

Gezamenlijk paviljoen van bedrijfsleven en gemeente Schouwen-Duiveland
Visie op innovatief ondernemen

Het paviljoen Schouwen-Duiveland is op de Contacta 2005 nog groter van opzet dan vorig jaar. Het aantal deelnemers van het paviljoen is gestegen van 19 naar 24. Verleden jaar rees in het midden van het plein een reusachtige vuurtoren boven alles en iedereen uit. „Dit jaar hebben we een ander soort blikvanger. We proberen ons met onze gezamenlijke stand qua opbouw en kleuren weer innovatief te onderscheiden van de rest.


Wethouder Ton Croné van economische zaken.

Het is belangrijk dat de mensen je herkennen, dat ze weten dat je er staat. We hebben met het paviljoen Schouwen-Duiveland een grote diversiteit aan bedrijven. We hebben gekozen voor een grote gezellige horeca waardoor het business-to-business netwerken extra wordt gestimuleerd. De ondernemers kunnen met de klanten in een sfeervolle en ruime ambiance even rustig zitten om te netwerken", aldus bedrijfscontactfunctionaris Huig Bode van de gemeente Schouwen-Duiveland.
Het is voor het derde jaar in successie dat bedrijfsleven en gemeente Schouwen-Duiveland zich profileren met een gezamenlijke stand. Het is symbolisch voor de gezonde verstandhouding tussen zakelijk en bestuurlijk Schouwen-Duiveland. Na 'natuurlijk Zaken Doen op Schouwen-Duiveland' (2003) en 'Zet koers naar ondernemend Schouwen-Duiveland' (2004) is er dit jaar gekozen voor het hoofdthema 'Visie op innovatief ondernemen'."

Business Park
VVD-wethouder Croné van economische zaken roept ondernemers op om zich te vestigen in Schouwen-Duiveland vanwege de ideale combinatie van wonen, werken en recreëren. De goedkeuring dit jaar van de gemeenteraad aan het prestigieuze Masterplan Business Park Zierikzee past uitstekend in dit ideaalbeeld. „Eind 2006 wordt de grond langs de Weg naar De Val (de A256) bouwrijp gemaakt en wordt gestart met de gronduitgifte. Niemand hoeft angst te hebben om daar alleen te komen zitten want er is veel belangstelling. Er wordt in drie fases gebouwd waarbij elke fase eerst volledig wordt afgerond voordat met de volgende fase wordt gestart. Hoogwaardige bedrijven zullen zich gaan vestigen op het Business Park, terwijl er op fietsafstand twee nieuwe wijken met gevarieerde woningbouw worden gerealiseerd. Er worden ongeveer 1200 nieuwe woningen gebouwd voor onder andere het midden- en hoger segment. Er is een duidelijke link tussen wonen en werken. Wij kiezen voor een gelijk opgaan. Het thema innovatief ondernemen komt ook terug in het Business Park. We hebben gekozen voor een opzet van parkmanagement om de ruimtelijke kwaliteit continu op niveau te houden. Hiermee willen we bereiken dat de waarde van de grond en de investeringen in bedrijfsgebouwen op lange termijn hun waarde behouden. Je participeert met jouw bedrijf in de buitenruimte waarbij er constant een hoog kwaliteitsniveau moet zijn", aldus Croné.

Bedrijfscontactfunctionaris Huig Bode van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Geschakelde bouw
Voorwaarde voor bedrijfsvestiging is lidmaatschap van de beheerorganisatie van het parkmanagement, evenals afname van een basispakket om de kwaliteit van het park te garanderen, zoals onderhoud van de buitenruimte. Parkmanagement verhoogt de betrokkenheid van de ondernemers bij het instandhouden van een aantrekkelijk bedrijventerrein als het Business Park Zierikzee. „Je participeert met jouw bedrijf in de buitenruimte. Het is een concept met een soort van geschakelde bouw met de buren. Het Business Park krijgt een goede infrastructuur met onder andere prima wegen en een snelle gezamenlijke internetverbinding. De elektronische snelweg is tenslotte nodig voor een goede bedrijfsvoering en voorwaarde voor innovatie."
De wethouder legt uit dat het ontstaan van bedrijvenclusters zal worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld het clusteren van een drukkerij, reclamebureau en een dtp-bedrijf. „Het is voor de klant overzichtelijker en er vindt business-to-business ondersteuning plaats. Er wordt gestimuleerd dat bedrijven bij elkaar inkopen. Als men terecht kan bij een schilder om de hoek, waarom zou men dan buiten het eiland moeten kijken. Bedrijven in een cluster stuwen elkaar op. Ook de bouwfase levert veel werkgelegenheid op waarbij zoveel mogelijk plaatselijke aannemers zullen worden ingeschakeld. Het Business Park levert in alle opzichten een win-win-situatie op."

Verkiezingen
De 51-jarige Ton Croné belandde enkele jaren geleden na een lange ambtelijke carriëre - hij was onder andere werkzaam voor het Nederlandse ministerie van binnenlandse zaken op Aruba - in het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland. Naast financiën omvat zijn portefeuille onder meer economie en sport & recreatie. De loco-burgemeester hoopt na de verkiezingen van maart volgend jaar op nog een wethouderstermijn. „Zaken die vastzaten zijn de afgelopen jaren vlotgetrokken. We hebben gescoord met een sluitende begroting. Gelukkig hebben we niet alleen hoeven te bezuinigen, maar ook kunnen opbouwen. De nieuwbouwwijken Poortambacht en Noorderpolder zijn daarvan goede voorbeelden."

Meer informatie
Internet: www.schouwen-duiveland.nl


...organiseert
Goede wisselwerking tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven

...onderneemt
De stap naar het zelfstandig ondernemerschap wagen

...begeleidt
Merendeel bedrijfsoverdrachten slecht voorbereid

...informeert
Contacta weer tot de nok toe gevuld

...viert
5 jaar de Ondernemer

...innoveert
Gemak dient de mens en wordt gewaardeerd

...initiëert
Personeelswissel bij Syntens

....zorgt
Seminar "Met zorg ondernemen"

...presenteert
De Contacta in de Zeelandhallen

...stelt
Inhaalverbod op de Zeeuwse hoofdwegen

...werkt
Deelnemende bedrijven presenteren prima gamma

...onderscheidt
Paviljoen Schouwen-Duiveland groter dan vorig jaar

...promoot
Zeeuws-Vlaamse eenheid

...automatiseert
ICT Plein op de Contacta 2005

...overhandigt
Kwaliteitsprijs voor Dim van Dijke.

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...vestigt
Contacta en Ondernemers Contact Goes

...beschouwt
Zeeuwse bedrijfsleven presenteert MVO Blikopener Manifest

...staat
Deelnemers Contacta 2005

...werpt
Instroomprobleem in de procesindustrie

...spreekt
In 't kort

...bedenkt
Nieuwe ideeën belangrijk voor goed ondernemerschap

...opent
Indrukwekkende speech bij opening academisch jaar

...confronteert
Infobijeenkomst Business On Stage

...veilt
Junior Kamer Walcheren organiseert de JKW-veiling

...rijdt
Corvette, Opel Astra en Toyota Avensis

...beweegt
Traditionele rolverdeling in de bouw op de schop?

...ontwikkelt
Dynamiek onder bedrijfsruimtegebruikers hoog

...creëert
Nieuwe generatie Zeeuwse kunstenaars

...bezoekt
Als ondernemer terug op de Contacta