In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2005
File not found.

















Project Instroom Procestechniek werpt vruchten af

Er is een instroomprobleem in de procesindustrie. Daarbij speelt het ongunstige imago de sector parten. Deze branche wordt vaak geassocieerd met vuil werk. In Zeeland zijn er regionale initiatieven ontplooid om de instroom te bevorderen.


Adri Walhout, Ko Dieleman, Jolanda Fieret en Lieneke de Wolf (v.l.n.r.) op de afdeling Verlading van Yara.

Op initiatief van Werk & Vakmanschap is in februari van dit jaar samen met UWV, ROC Westerschelde, en Fourstar Reintegratie het project Instroom Procestechniek gestart. Werk & Vakmanschap is een landelijk samenwerkingsverband van honderden grote en kleine bedrijven uit de metaal-, elektro- en procesindustrie, de installatiebranche en de nutssector. De samenwerking van deze bedrijven is gebaseerd op de kennis dat het voortbestaan van ondernemingen afhankelijk is van de beschikbaarheid van goed opgeleide en gemotiveerde vaklui. Dit werkgeversplatform ondersteunt technisch industriële ondernemingen bij het werven, behouden en ontwikkelen van gekwalificeerd, flexibel inzetbaar personeel. Bovengenoemd project is gericht op instroom in de procesindustrie van technisch ervaren mensen. De eerste lichting van 14 mensen heeft het theoriegedeelte van de vakopleiding Vapro in juli met goed gevolg afgesloten. Bij Yara Sluiskil zijn in augustus drie kandidaten gestart met de praktijkopleiding voor het diploma Vapro B.

Technische achtergrond
„Het project is ontstaan vanuit geluiden van onze leden. Deze voorzien over enkele jaren grote problemen in verband met de uittreding van vele procesoperators. Het project richt zich op kandidaten met een technische achtergrond die omgeschoold willen worden richting procestechniek. Deze maand oktober starten we met een nieuwe groep mensen die eveneens het theoriegedeelte van de opleiding Vapro B in een half jaar moeten doorlopen.
De rol van Werk & Vakmanschap is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Wij zijn de spil tussen bedrijfsleven en onderwijs. Er zijn behoorlijk wat initiatieven, maar veelal gericht op de jeugd. We proberen met het Project Instroom Procestechniek zoveel mogelijk ervaren technische mensen te plaatsen", aldus regiomanager Lieneke de Wolf van Werk & Vakmanschap. De eerste instromers zijn behalve bij Yara ook bij Philips, DOW en Broomchemie geplaatst. „Deze mensen die instromen hebben nog voor het project begint een baangarantie voor minimaal een half jaar. Met jongeren te interesseren voor de techniek is het probleem op de arbeidsmarkt namelijk niet opgelost. Instroom van jongeren is tijdinvesterend. Na hun opleiding duurt het nog vaak jaren eer ze zelfstandig kunnen werken. Het project Instroom Procestechniek is gericht op mensen met een technische achtergrond die zich ook interesseren voor procestechniek, om het tekort in deze branche op te lossen. Deze technische mensen kunnen afkomstig zijn uit bijvoorbeeld scheepvaart, weg- en waterbouw of werktuigbouw waarbij hun baan om wat voor reden dan ook is komen te vervallen. Zij kunnen niet zomaar switchen. Deze zij-instromers Htroom van jongeren is tijdinvesterend. Na hun opleiding duurt het nog vaak jaren eer ze zelfstandig kunnen werken.worden omgeschoold in de procestechniek," aldus vestigingscoördinator Jolanda Fieret van Werk & Vakmanschap.

Goed gemotiveerd
Bij Yara Sluiskil is men vooralsnog goed te spreken over de drie operators die middels het project zijn ingestroomd in de procestechniek. „Het zijn goed gemotiveerde mensen met praktijkervaring die zelfstandig verantwoorde beslissingen kunnen nemen. Deze vakopleiding procestechniek betreft voor de ene helft praktijk en voor de andere helft theorie. Dat wil zeggen dat men 18 praktijktaken moet afleggen. Een behoorlijke opgave.

Overleg in de controlekamer bij Yara Sluiskil.

Yara is een oud bedrijf, het werd opgericht in 1929. Veel mensen zijn er na hun schooltijd komen werken en blijven er tot hun pensioen. Er is bij ons heel weinig verloop. Het betekent wel dat er de komende jaren veel procesoperators in dezelfde periode zullen uittreden", aldus Loading Superintendent Adri Walhout.

Werven
„Het voordeel van het project Instroom Procestechniek is dat je de mensen leert kennen. Het is een manier om mensen te werven. Als er een vacature vrijkomt kunnen deze mensen worden aangenomen", aldus Ko Dieleman die Suport Engineer is bij Yara op de afdeling Amoniak. „Wij proberen bij de jeugd een positiever beeld te creëren door uit te leggen wat de sector werkelijk inhoudt.
Dit geldt niet alleen voor Yara, maar voor diverse industriële bedrijven in de regio. We zorgen er niet alleen voor dat stagiaires aan het werk kunnen, maar ook voor werkervaringsplaatsen. Met het project Instroom Procestechniek, voor meer ervaren technische mensen, kan meteen al worden ingespeeld op het tekort aan procesoperators", legt Hans Kooyman van het Communication Support Center uit.


...organiseert
Goede wisselwerking tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven

...onderneemt
De stap naar het zelfstandig ondernemerschap wagen

...begeleidt
Merendeel bedrijfsoverdrachten slecht voorbereid

...informeert
Contacta weer tot de nok toe gevuld

...viert
5 jaar de Ondernemer

...innoveert
Gemak dient de mens en wordt gewaardeerd

...initiëert
Personeelswissel bij Syntens

....zorgt
Seminar "Met zorg ondernemen"

...presenteert
De Contacta in de Zeelandhallen

...stelt
Inhaalverbod op de Zeeuwse hoofdwegen

...werkt
Deelnemende bedrijven presenteren prima gamma

...onderscheidt
Paviljoen Schouwen-Duiveland groter dan vorig jaar

...promoot
Zeeuws-Vlaamse eenheid

...automatiseert
ICT Plein op de Contacta 2005

...overhandigt
Kwaliteitsprijs voor Dim van Dijke.

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...vestigt
Contacta en Ondernemers Contact Goes

...beschouwt
Zeeuwse bedrijfsleven presenteert MVO Blikopener Manifest

...staat
Deelnemers Contacta 2005

...werpt
Instroomprobleem in de procesindustrie

...spreekt
In 't kort

...bedenkt
Nieuwe ideeën belangrijk voor goed ondernemerschap

...opent
Indrukwekkende speech bij opening academisch jaar

...confronteert
Infobijeenkomst Business On Stage

...veilt
Junior Kamer Walcheren organiseert de JKW-veiling

...rijdt
Corvette, Opel Astra en Toyota Avensis

...beweegt
Traditionele rolverdeling in de bouw op de schop?

...ontwikkelt
Dynamiek onder bedrijfsruimtegebruikers hoog

...creëert
Nieuwe generatie Zeeuwse kunstenaars

...bezoekt
Als ondernemer terug op de Contacta