In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2005
File not found.

Zeeuwse bedrijfsleven presenteert MVO Blikopener Manifest

De provincie Zeeland beschouwt de Contacta als een uitgelezen mogelijkheid om in contact te komen met het Zeeuwse bedrijfsleven. Zakelijk Zeeland is tenslotte haar doelgroep in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Gedeputeerde Jacques Suurmond onderstreepte tijdens de presentatie van het Manifest (12 sept.) het belang van interactie van de drie 'O's: Overheid, Ondernemers en Onderwijs.

En Zeeland loopt voorop op het gebied van duurzaam ofwel maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het Zeeuwse bedrijfsleven wordt actief gesteund door de provincie met duurzaamheidsporen als de Milieubarometer, Masterclass Grote Industriële bedrijven en Duurzame Innovatie. Tevens worden MKB-proeftuinprojecten van het ministerie van VROM door de provincie Zeeland gefaciliteerd. Naast het project van het Ondernemers Overleg Tholen (OOT) is er ook het MVO Blikopener project. Vijf Zeeuwse ondernemers presenteerden op maandag 12 september in de Abdij in Middelburg hun MVO-Manifest aan milieugedeputeerde Suurmond. De ondernemers die hebben meegedaan het project waren zeer positief. Redenen: een kleine groep van ondernemers vanuit verschillende branches; persoonlijk contact én persoonlijk gedreven ondernemers. Er is geredeneerd, sterker dan dat bij andere projecten het geval is, vanuit een persoonlijke overtuiging, vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid, vanuit marktkansen en vanuit hun eigen MVO bedrijfsprofiel. Ondernemers lijken derhalve meer maatschappelijk 'sociaal' gedreven dan 'geld' gedreven. Dit zie je terug in de aanmeldingen. Een deel van de ondernemers heeft bekenden uitgenodigd om mee te doen. Ondernemers uit verschillende branches met verschillende ervaringen die elkaar aanvullen en op geen enkele manier met elkaar concurreren werkt positief op het resultaat.
De CSR Academy heeft in opdracht van de Provincie Zeeland vijf bijeenkomsten georganiseerd in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) getiteld De 'MVO-BlikOpener'. Ondernemers hebben ieder een MVO businessplan geschreven voor hun eigen onderneming én hebben gezamenlijk een MVO manifest opgesteld.
De MVO-BlikOpener is een programma voor bedrijven om samen een manier te vinden om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) toe te passen in hun organisatie. De provincie heeft dit programma als experiment opgezet om ondernemers te stimuleren duurzamer te produceren. Het hoofddoel van de bijeenkomsten is om de blik van de ondernemers te openen tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. In januari is de eerste bijeenkomst gestart en daarna hebben er nog vier plaats gevonden. Vijf ondernemers deden mee aan dit programma. De ondernemers hebben allemaal een andere achtergrond en zijn actief in een andere bedrijfstak of industrie.

Ondernemen + Samenleving = Winst²
Punt zes uit het Manifest slaat meteen de spijker op zijn kop: 'Met MVO geven wij toekomst aan ondernemen in Zeeland, omdat de positieve effecten van MVO elkaar versterken, is voor ons de volgende formule van toepassing. Ondernemen + Samenleving = Winst².
Door het succes van de bijeenkomsten en het enthousiasme van de deelnemers is het plan van de provincie, om in oktober door te gaan met het organiseren van soortgelijke bijeenkomsten. Het doel van de volgende reeks bijeenkomsten is om met een deelnemeraantal van 15 ondernemers te starten. Uitgangspunt is 'ondernemers werven ondernemers'. De MVO-BlikOpener vormt een goede aanvulling op andere instrumenten, zoals de MKB-Milieubarometer, masterclass duurzaam ondernemen en het project 'duurzaam innoveren +' die de provincie inzet om duurzaam ondernemen bij bedrijven te stimuleren.
Deze bijeenkomsten sluiten mooi aan bij het programma 'Met preventie naar Duurzaam Ondernemen' waar de Provincie al een aantal jaren actief bij betrokken is.
Gedeputeerde Jacques Suurmond onderstreepte tijdens de overhandiging van het Manifest het belang van interactie tussen de drie 'O's: Overheid, Ondernemers en Onderwijs. Docenten en studenten van de Hogeschool Zeeland schuiven standaard aan tafel in het kader van bijeenkomsten over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er vindt een wisselwerking plaats tussen bedrijfsleven, provincie Zeeland en onderwijs. De HZ houdt bijvoorbeeld geregeld presentaties bij het bedrijfsleven en de provincie. Terwijl de Milieubarometer, Duurzaam Innoveren+ en de Master Class gericht zijn op ondernemers, zoekt de provincie ook aansluiting bij het onderwijs door onder andere het geven van gastcolleges door provinciale beleidsmedewerkers bij de HZ en het ROC. „Wij proberen bedrijfsleven en onderwijs te overtuigen van de noodzaak van duurzaam ondernemen. Zo geven we informatie over projecten die draaien. Een bedrijf als Van der Endt-Louwerse uit Yerseke verdient op jaarbasis honderdduizenden euro's extra door duurzaam ondernemen. Dat verdient navolging. Het succesverhaal van dit bedrijf is door het ministerie van VROM zelfs op DVD ('in no time terugverdiend') vastgelegd. Duurzaam Innoveren+ is innoveren bij bedrijven, maar met een duurzame component. Er wordt bijvoorbeeld bespaard op brandstof. Duurzame innovatie zie je bijvoorbeeld ook in de aquacultuur zoals bij Viskwekerij Neeltje Jans. We werken in het kader van duurzame innovatie nauw samen met de HZ, bijvoorbeeld met de afdeling aquatische ecotechnologie van het lectoraat Duurzaamheid en Water. Wij merken dat ondernemers gevoelig zijn voor jongeren. Zij zijn toch de toekomst van het Zeeuwse bedrijfsleven", stelt Richard van Bremen die beleidsmedewerker duurzaamheid is bij de provincie Zeeland.

Meer informatie
Internet: www.mvo-blikopener.nl
E-mail: ram.v.bremen@zeeland.nl


...organiseert
Goede wisselwerking tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven

...onderneemt
De stap naar het zelfstandig ondernemerschap wagen

...begeleidt
Merendeel bedrijfsoverdrachten slecht voorbereid

...informeert
Contacta weer tot de nok toe gevuld

...viert
5 jaar de Ondernemer

...innoveert
Gemak dient de mens en wordt gewaardeerd

...initiëert
Personeelswissel bij Syntens

....zorgt
Seminar "Met zorg ondernemen"

...presenteert
De Contacta in de Zeelandhallen

...stelt
Inhaalverbod op de Zeeuwse hoofdwegen

...werkt
Deelnemende bedrijven presenteren prima gamma

...onderscheidt
Paviljoen Schouwen-Duiveland groter dan vorig jaar

...promoot
Zeeuws-Vlaamse eenheid

...automatiseert
ICT Plein op de Contacta 2005

...overhandigt
Kwaliteitsprijs voor Dim van Dijke.

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...vestigt
Contacta en Ondernemers Contact Goes

...beschouwt
Zeeuwse bedrijfsleven presenteert MVO Blikopener Manifest

...staat
Deelnemers Contacta 2005

...werpt
Instroomprobleem in de procesindustrie

...spreekt
In 't kort

...bedenkt
Nieuwe ideeën belangrijk voor goed ondernemerschap

...opent
Indrukwekkende speech bij opening academisch jaar

...confronteert
Infobijeenkomst Business On Stage

...veilt
Junior Kamer Walcheren organiseert de JKW-veiling

...rijdt
Corvette, Opel Astra en Toyota Avensis

...beweegt
Traditionele rolverdeling in de bouw op de schop?

...ontwikkelt
Dynamiek onder bedrijfsruimtegebruikers hoog

...creëert
Nieuwe generatie Zeeuwse kunstenaars

...bezoekt
Als ondernemer terug op de Contacta