In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2005
File not found.

'Traditionele rolverdeling in de bouw op de schop?'

Bedrijfsruimtegebruikers zijn flink in beweging. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Stec Groep en de NVB in het kader van de Database Bedrijfsruimtegebruikers Nederland. Maar liefst vijftien procent van de bedrijfsruimtegebruikers wil verhuizen in de komende drie jaar, elf procent wil uitbreiden op de bestaande locatie.

De verhoudingen in de bouw, de 'normale' rolverdeling en verantwoordelijkheden, zijn aan verandering onderhevig. Afstemming tussen de verschillende betrokken marktpartijen is met het oog op faalkosten essentieel en daarbij hoort ook helderheid in de verantwoordelijkheidsvraag. Uit eerder onderzoek van USP kwam al naar voren dat het voor de meeste partijen in de bouw duidelijk is wie de verantwoordelijkheid draagt, maar dat er nog steeds een grote groep is (afhankelijk van de marktpartij variërend van 13 tot 37 procent) voor wie dat niet duidelijk is. Reden voor Bouwpanel om verder inzicht te krijgen in de rol van de hoofdaannemer, de onderlinge samenwerking en in welke mate de uitvoerende marktpartij verantwoordelijk is. Bouwpanel heeft de verschillende marktpartijen de volgende vraag voorgelegd: 'In welke mate verwacht u de komende vijf jaar een verschuiving van de rol van de hoofdaannemer van bouwer naar coördinator?' Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden (48 procent) verwacht dat de hoofdaannemer steeds meer de rol van coördinator zal gaan vervullen en steeds minder zelf zal gaan bouwen. Er zijn hierbij geen opmerkelijke verschillen aan te wijzen tussen de verschillende marktpartijen onderling. Mede doordat men verwacht dat de hoofdaannemer steeds meer de rol van coördinator zal gaan vervullen, verwacht het merendeel (64 procent) van de ondervraagden dan ook dat de verantwoordelijkheid meer en meer bij de uiteindelijke uitvoerder zal komen te liggen. Vooral installateurs zien deze ontwikkeling in (zeer) belangrijke mate (75 procent). Van de architecten daarentegen verwacht een relatief grote groep dit niet (30 procent). De verschuiving van taken en verantwoordelijkheden zal er naar verwachting dan ook toe leiden dat een onderaannemer minder vaak wordt gekozen op basis van prijs voor de korte termijn, maar dat men zich meer en meer zal richten op een lange termijn partnership. Deze ontwikkeling zal er mede toe leiden dat men meer gaat zoeken naar strategische partners. Er zal niet meer per project worden gezocht naar de goedkoopste onderaannemer, maar er zullen meer partnerships tot stand komen.

...organiseert
Goede wisselwerking tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven

...onderneemt
De stap naar het zelfstandig ondernemerschap wagen

...begeleidt
Merendeel bedrijfsoverdrachten slecht voorbereid

...informeert
Contacta weer tot de nok toe gevuld

...viert
5 jaar de Ondernemer

...innoveert
Gemak dient de mens en wordt gewaardeerd

...initiëert
Personeelswissel bij Syntens

....zorgt
Seminar "Met zorg ondernemen"

...presenteert
De Contacta in de Zeelandhallen

...stelt
Inhaalverbod op de Zeeuwse hoofdwegen

...werkt
Deelnemende bedrijven presenteren prima gamma

...onderscheidt
Paviljoen Schouwen-Duiveland groter dan vorig jaar

...promoot
Zeeuws-Vlaamse eenheid

...automatiseert
ICT Plein op de Contacta 2005

...overhandigt
Kwaliteitsprijs voor Dim van Dijke.

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...vestigt
Contacta en Ondernemers Contact Goes

...beschouwt
Zeeuwse bedrijfsleven presenteert MVO Blikopener Manifest

...staat
Deelnemers Contacta 2005

...werpt
Instroomprobleem in de procesindustrie

...spreekt
In 't kort

...bedenkt
Nieuwe ideeën belangrijk voor goed ondernemerschap

...opent
Indrukwekkende speech bij opening academisch jaar

...confronteert
Infobijeenkomst Business On Stage

...veilt
Junior Kamer Walcheren organiseert de JKW-veiling

...rijdt
Corvette, Opel Astra en Toyota Avensis

...beweegt
Traditionele rolverdeling in de bouw op de schop?

...ontwikkelt
Dynamiek onder bedrijfsruimtegebruikers hoog

...creëert
Nieuwe generatie Zeeuwse kunstenaars

...bezoekt
Als ondernemer terug op de Contacta