In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2006
File not found.

De Betho winnaar OCG-Trofee Goes

,,Ik ben er een beetje beduusd van", reageerde directeur Ad Leenhouts van De Betho ingetogen. Jury-voorzitter David Luteijn had in theater De Mythe te Goes zojuist de uitslag van de OCG- verkiezing bekendgemaakt.


Directeur Ad Leenhouts van De Betho, cabaretier Rob Koops en burgemeester Van der Zaag.

Uit drie genomineerden werd De Betho tot 'beste onderneming van Goes' verkozen. Koninklijke Hollestelle en BAGE-groep waren de andere genomineerden. Na een aanvankelijke 'staat van verwarring' nam een glunderende Ad Leenhouts de OCG-Trofee 2006 in ontvangst van een al even goedlachse burgemeester Dick van der Zaag van de gemeente Goes. Traditiegetrouw vond de verkiezing plaats tijdens het Jaarfeest van het Ondernemers Contact Goes (OCG). Deze club is de belangenbehartiger van ruim 200 business-to-business-bedrijven in de gemeente Goes. Het thema in 2006 was Hollywood, met veel glitter en glamour.

Trofee
De Trofee wordt om de drie jaar uitgereikt. Na Bakon Food Equipment (1997), Schelde International (2000) en Bison International (2003) is De Betho de vierde winnaar. De uitgave in 2006 werd omlijst door maatcabaret met de genomineerden als 'lijdend voorwerp', voorafgegaan door een audiovisuele presentatie van de drie bedrijven. ,,Wat betekent 'Koninklijke'. Werd u op een dag wakker en dacht u 'vanaf nu ga ik me Koninklijke noemen'?", vroeg Rob Koops van cabaretgroep Prikkelz. Jan Hollestelle antwoordde gevat: ,,Wij werden voorgedragen voor het predikaat Koninklijke. Voordat de koningin dit predikaat verschaft vindt er een onderzoek plaats. Het bedrijf moet honderd jaar bestaan en de bestuurders moeten van onbesproken gedrag zijn. Vandaar."

Manfred Zurhorst is in maart, tijdens de algemene ledenvergadering bij De Betho, Jan Hollestelle opgevolgd als voorzitter van het OCG. De fiscaal jurist speelde er in zijn welkomstwoorden, met een kwinkslag op in. ,,De genomineerden zitten allemaal op de eerste rij. Waarom zijn ze genomineerd? Je moet aftreden als voorzitter waardoor je verkiesbaar bent voor de OCG-Trofee.

Culinaire lekkernijen tijdens het OCG Jaarfeest.

Of je zorgt dat je gastheer bent voor het feest tijdens de algemene ledenvergadering. Of je hebt gewoon heel veel bedrijven waardoor je meer kans maakt om genomineerd te worden. Maar zo is het uiteraard niet gegaan. Er is massaal gestemd door de OCG-leden op basis waarvan BAGE-groep, Koninklijke Hollestelle en De Betho met recht zijn genomineerd. Ook voor ons als bestuur is het nog een verrassing wie de trofee zal winnen. Maar wie van de drie het ook zal zijn: het is een goede ambassadeur van het Ondernemers Contact Goes. Dat gaan we met een feest illustreren. Ik wens u een genoeglijke voortzetting van de avond", stelde Zurhorst. De burgemeester moest het even 'ontgelden' bij de voorzitter, refererend aan de verminderde bereikbaarheid van Goes in oktober wegens wegwerkzaamheden. ,,Ik woonde onlangs een vergadering bij van de commissie grondzaken van de gemeente G

Beste Ondernemer van Goes
Per traditie hebben de leden van het OCG dus drie kandidaten voorgedragen die in aanmerking komen voor de titel Beste Ondernemer van Goes. De uiteindelijke top drie is beoordeeld door een deskundige en onafhankelijke jury bestaande uit David Luteijn, Frans Eppings en Kees Meijer. ,,Wij kregen de opdracht van het OCG-bestuur om een oordeel te geven. 'Hier is de top 3 en verder zoek je het maar uit'. In feite is het - om in fruittermen te spreken - appels, peren en pruimen vergelijken. Toch zijn we op basis van een aantal criteria tot een oordeel kunnen komen. We hebben drie buitengewoon aantrekkelijke en plezierige bezoeken bij de drie genomineerden gehad. Alle drie de bedrijven zijn OCG-Trofee-waardig. Voor het bestuur heb ik wel een kritische opmerking. Deze drie bedrijven zitten allen aan de bovenkant qua omvang. Hopelijk worden er in de toekomst ook kleinere bedrijven, bijvoorbeeld van drie tot tien werknemers, genomineerd", aldus Luteijn.

De podiumpresentatie met alle genomineerden, geheel rechts juryvoorzitter Luteijn.

Maatschappelijke impact
Hij vertelde dat de jury gelet heeft op criteria als kwaliteit, jaarcijfers 'want ondernemen is tenslotte geld verdienen', innovatief ondernemerschap en maatschappelijke impact. Dit laatste criterium was doorslaggevend voor de eindzege van De Betho. De onderneming vervult een belangrijke sociale functie in Goes en omstreken. Er wordt een 'win-win-situatie' bereikt waar werknemers, werkgevers en de samenleving de vruchten van plukken. De Betho voorziet in aangepast werk aan inwoners van de gemeenten op de Bevelanden en Tholen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een succesvolle beleidsomslag gemaakt die tot gevolg heeft dat de medewerkers van De Betho zoveel mogelijk op een reguliere arbeidsplaats worden gedetacheerd. De medewerkers worden zodanig opgeleid en getraind dat ze een normale vacature kunnen vervullen onder leiding van het inlenende bedrijf. Eventuele beperkingen worden technisch opgelost of financieel verrekend via een loonkostensubsidie. Mensen die blijvend zijn aangewezen op werk onder 'beschutte' omstandigheden, kunnen intern bij De Betho aan de slag.


Cabaretgroep Prikkelz.
Compliment
Ad Leenhouts kwam 'los' na zijn inontvangstneming van de fraaie sculptuur die de vernieuwende kracht van de winnaar weerspiegelt. Hij sprak tot de goedgevulde grote zaal: ,,Ik vind dat ik u een compliment moet geven. U heeft een erg goede keuze gemaakt, terwijl ik de nominatie an sich al geweldig vond. Het is belangrijk dat ook mensen met een achterstand goed kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Er zijn door De Betho diverse stappen genomen om te komen tot regulier werk voor deze mensen. De OCG-Trofee is niet de verdienste van het managementteam, maar van de medewerkers van De Betho die ondanks hun beperking zo goed functioneren", verklaarde Leenhouts. Burgemeester


Het voorgerechten buffet, rechts latere winnaar Leenhouts.

Van der Zaag zei trots te zijn op het ondernemerschap in Goes met '250 (of is het 300?) perfecte bedrijven'. ,,Toch doet de verkiezing mij pijn. De gemeente Goes is aandeelhouder van de Betho, maar ik heb geen enkel schouderklopje ontvangen", grapte de burgervader. Hij roemde vervolgens Ad Leenhouts voor de zeer humane benadering van De Betho. ,,Het gaat om de mensen in een gemeente, om een samenleving binnen de gemeenschap. Overheid en bedrijfsleven kunnen niet zonder elkaar. Ze zijn op elkaar aangewezen. Een goed ondernemerschap kan pas gedijen als er een goed ondernemersklimaat is. De realisering van een tweede afslag op de A58 zal de verkeersdoorstroming flink bevorderen. U als ondernemers en de gemeente steunen elkaar als één blok om dit te realiseren. Hetzelfde geldt voor het doortrekken van de hoofdweg door De Poel 2 naar de 's Gravenpolderseweg, waardoor we verlost zullen worden van de files", aldus burgemeester Dick van der Zaag.

Internet: www.ocggoes.nl


...kiest
De Betho winnaar OCG-Trofee Goes

...ondersteunt
Toegevoegde waarde voor de logistiek

...beschermt
Octrooi-informatie opent ogen ondernemer

...organiseert
Workshops succesvol innoveren

...verzilvert
Nog innovatievouchers voor MKB-ers beschikbaar

...bezoekt
Startersdag op zaterdag 4 november in Hotel Goes

...oordeelt
Administratie wordt te vaak als bijzaak gezien

....combineert
Eigen zaak naast loondienst neemt toe

...plaatst
Personeelsadvertentie, werving én selectie in één moeite door

...ontmoet
Groeiende belangstelling van buiten Zeeland

...pioniert
'Laat zoveel mogelijk je eigen gezicht zien'

...start
'Ondernemingsplan is basis voor je bedrijf'

...spreekt
Minister-president Jan Peter Balkenende te gast

...voorspelt
In 2008 ploffen bureaucratische organisaties uit elkaar

...ontwikkelt
Veel dynamiek in de kanaalzone

Zeeland Seaports special

Zeeland Seaports: samenwerking erg belangrijk
ZPPC wil meer bestuurlijke steun voor havens Zeeland
'Zonder WCT worden we een niets-haven'
Superjachten voor the rich and famous
Zeeland als logistiek en maritiem kenniscentrum
Bedrijventerrein Sloepoort ontlast haven en kernen
Gerrit Duijnkerke
Iris Smithuis
Jappe Mulder
Rudy Koole
Petra Herreboudt
Marijke Dingemanse
Roep om technisch geschoold personeel

...lacht
Nacht der Narren in Terneuzen

Sports Utitlity Vehicle revealed

SUV's Populair maar ook verguisd
Frank van Doorn: "Ik kies in extremen."
Sander van Houten: "Ik vind die Tucson wel stoer..."
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Hummer
Hyundai
Jeep
Kia
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...rapporteert
Vastgoedmarkten zijn weer in beweging

...wil inzicht krijgen
NVM BOG presenteert marktonderzoek onder winkeliers in zestig gemeenten