In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2006
File not found.

Veel dynamiek in de kanaalzone

De vorming van bedrijvenclusters, de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, de verschillende nieuwbouwprojecten èn de komst van een tunnel bij Sluiskil versterken de dynamiek in de kanaalzone. Gedeputeerde Poppelaars sprak onlangs echter pessimistische woorden over de mogelijke komst van de tunnel. Probleem is een sluitende financiering.


Wethouder Adhémar van Waes: ,,Ik ben optimistisch over de tunnel bij Sluiskil."

De aanleg van een tunnel bij Sluiskil zou leiden tot een toename van verkeer door de Westerscheldetunnel met 7 procent. De Tweede Kamer heeft bepaald dat het extra rendement aangewend wordt ten bate van de tunnel bij Sluiskil. Het bedrag van 50 miljoen euro is echter lang niet toereikend want de tunnel kost in totaal ongeveer 300 miljoen euro. Daarvan zou de regio 18 miljoen euro voor haar rekening nemen, waarvan de provincie de ene en Zeeland Seaports de nadere helft zou betalen. De gemeente Terneuzen zou eveneens haar goede wil tonen via een financiële bijdrage. Verder is de regio Vlaanderen onlangs officieel akkoord gegaan met betaling van de meerkosten van maximaal 25 miljoen euro voor de aanleg van een extra diepe ligging van de tunnel. Deze zou namelijk niet op de door Nederland gewenste 13 meter kanaaldiepte komen, maar op de door Vlaanderen beoogde 16 meter. Het overgrote deel van de financiering zou moeten komen uit de verlenging van de tolperiode van 30 naar 50 jaar, maar dat wordt inmiddels door zowel het Rijk als de Provincie als maatschappelijk onwenselijk gezien. Hetzelfde geldt voor een verhoging van de tol. ,,Provinciale Staten heeft een motie aangenomen dat de tunnel bij Sluiskil zo noodzakelijk is, dat deze er ook echt moet komen. Gedeputeerde Poppelaars heeft de opdracht gekregen om de financiering rond te krijgen. Er moet worden gezocht naar andere financiële bronnen. Ik ben ervan overtuigd dat er desnoods een beslissing geforceerd wordt. De voorbereidingen voor de aanleg - zoals grondaankoop - zijn al in volle gang. En over de diepte is een compromis met België bereikt. Rijk en Provincie moeten met een oplossing komen. Ik ben optimistisch over de tunnel en verwacht dat over twee jaar gestart kan worden met de aanleg ervan. De oplevering zou dan medio 2011 zijn", aldus wethouder economie Adhémar van Waes van de gemeente Terneuzen.

De Smidsschorrepolder, rechts komen de eerste kassen voor de glastuinbouw.

Glastuinbouw
Minder onzeker is de realisering van grootschalige glastuinbouw binnen de Terneuzense gemeentegrenzen. In april 2004 heeft het ministerie van VROM, in de nota ruimte, de Kanaalzone aangewezen als concentratiegebied voor duurzame glastuinbouw. Kort daarop werd de locatie opgenomen in het Integraal Omgevingsplan (IOP) Zeeland 2006-2012. De planuitwerking om gefaseerd grootschalige glastuinbouw op de beoogde locatie te realiseren is opgepakt door Zeeland Seaports. ,,De procedures zijn in een vergevorderd stadium. Deze maand komt het project in de provinciale Commissie Omgeving. In 2007 wordt gestart met de Smidsschorrepolder, enkele jaren later gevolgd door de Autrichepolder en het zuidelijk deel van de Koegorspolder. Het plangebied heeft een totale (bruto) oppervlakte van bijna 400 hectare. Daarvan is ongeveer 280 hectare bestemd voor kassen. De resterende oppervlakte wordt gebruikt voor onder andere wegen en groenvoorziening. Met het naburige Yara Sluiskil wordt overleg gevoerd voor de levering van restwarmte en CO2 voor de glastuinbouw, die veel dynamiek met zich meebrengt. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan duizend arbeidsplaatsen aan directe werkgelegenheid wordt gecreëerd. Daarnaast levert de glastuinbouw ook de nodige indirecte werkgelegenheid op zoals op het gebied van dienstverlening en transport. Bovendien worden in infrastructurele werken vele miljoen geïnvesteerd, alleen al op energiegebied 30 miljoen euro", zegt Van Waes.

Luchtfoto van de kanaalzone.

Ondertussen neemt de bedrijvigheid toe in Terneuzen. Naar verluidt gaat maandag 6 november de eerste paal de grond in van het Leisure Centrum in de Koegorspolder, terwijl rond die tijd de parkeergarage voor het Scheldetheater zal zijn gerealiseerd. Door het versterken van clustervorming worden bedrijven sterker aan de regio verbonden, zie het agricluster bij Carkill en Nedalco, het Valuepark bij DOW en de glastuinbouw bij Yara. De schil van toeleveringsbedrijven rond de grote industriële ondernemingen breidt zich verder uit. Op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen is er volop gelegenheid voor nieuwe acquisitie. ,,De belangstelling voor het hoogwaardige nieuwe bedrijventerrein Handelspoort Zuid, een echte zichtlocatie, neemt toe. Inmiddels is al sprake van een drietal opties op percelen van Handelspoort Zuid", stelt Van Waes.


...kiest
De Betho winnaar OCG-Trofee Goes

...ondersteunt
Toegevoegde waarde voor de logistiek

...beschermt
Octrooi-informatie opent ogen ondernemer

...organiseert
Workshops succesvol innoveren

...verzilvert
Nog innovatievouchers voor MKB-ers beschikbaar

...bezoekt
Startersdag op zaterdag 4 november in Hotel Goes

...oordeelt
Administratie wordt te vaak als bijzaak gezien

....combineert
Eigen zaak naast loondienst neemt toe

...plaatst
Personeelsadvertentie, werving én selectie in één moeite door

...ontmoet
Groeiende belangstelling van buiten Zeeland

...pioniert
'Laat zoveel mogelijk je eigen gezicht zien'

...start
'Ondernemingsplan is basis voor je bedrijf'

...spreekt
Minister-president Jan Peter Balkenende te gast

...voorspelt
In 2008 ploffen bureaucratische organisaties uit elkaar

...ontwikkelt
Veel dynamiek in de kanaalzone

Zeeland Seaports special

Zeeland Seaports: samenwerking erg belangrijk
ZPPC wil meer bestuurlijke steun voor havens Zeeland
'Zonder WCT worden we een niets-haven'
Superjachten voor the rich and famous
Zeeland als logistiek en maritiem kenniscentrum
Bedrijventerrein Sloepoort ontlast haven en kernen
Gerrit Duijnkerke
Iris Smithuis
Jappe Mulder
Rudy Koole
Petra Herreboudt
Marijke Dingemanse
Roep om technisch geschoold personeel

...lacht
Nacht der Narren in Terneuzen

Sports Utitlity Vehicle revealed

SUV's Populair maar ook verguisd
Frank van Doorn: "Ik kies in extremen."
Sander van Houten: "Ik vind die Tucson wel stoer..."
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Hummer
Hyundai
Jeep
Kia
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...rapporteert
Vastgoedmarkten zijn weer in beweging

...wil inzicht krijgen
NVM BOG presenteert marktonderzoek onder winkeliers in zestig gemeenten