In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2006
File not found.

Zeeland Seaports: samenwerking erg belangrijk

Zeeland Seaports exploiteert ruim 4400 hectare haventerrein in de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen. Samenwerking met andere organisaties is daarbij een belangrijk middel om de Zeeuwse havens zo sterk mogelijk te maken, net als samenwerking tussen de bedrijven onderling.


Hans van der Hart.

"In totaal werken er zo'n 14.000 mensen in de haven zelf. Daarnaast werken er nog eens net zoveel in bedrijven die op een of andere manier aan de haven zijn gerelateerd, zoals transportbedrijven of schoonmaakbedrijven. Voor de Zeeuwse economie is het dus van groot belang om de Zeeuwse havens zo sterk mogelijk te maken. Daarom moeten we bedrijven aan ons binden", stelt Hans van der Hart, directeur van Zeeland Seaports.

Promotie
Om de positie van de Zeeuwse havens verder te versterken, werkt Van der Hart nauw samen met andere organisaties. Zeeland Port Promotion Council (ZPPC) is zo'n belangrijke partner voor Zeeland Seaports op het gebied van promotie. ZPPC behartigt de belangen van de bedrijven die in de Zeeuwse havens zijn gevestigd. Zeeland Seaports en ZPPC promoten gezamenlijk de Zeeuwse havens. Van der Hart: "We bezoeken internationale beurzen in bijvoorbeeld Sjanghai, Moskou en Parijs. Daar brengen we de Zeeuwse havens onder de aandacht van producenten en verladers. Ook organiseren we met ZPPC de Open Havendagen en presenteren we ons gezamenlijk op de Zeeuwse bedrijvenbeurs Contacta." Op het gebied van promotie zijn ook de Gentse havens een belangrijke partner van Zeeland Seaports. "We promoten samen met Gent de kanaalzone. Daarnaast stemmen we ook samen de activiteiten in onze gebieden af, zoals de nautische toegankelijkheid van het kanaal", noemt Van der Hart enkele voorbeelden.

Clustervorming
Ook de samenwerking tussen de bedrijven zelf heeft de aandacht van Van der Hart: "We proberen clusters te vormen van bedrijven die elkaar op de een of andere manier versterken." Als voorbeeld noemt Van der Hart het agribusinesscluster in Sas van Gent, waar zich bij zetmeelfabrikant Cargill inmiddels Nedalco heeft gevestigd. Nedalco produceert daar alcohol voor consumptie. De restproducten van Cerestar zijn daarbij grondstof voor Nedalco. Deze grondstoffen worden per pijpleiding vervoerd van de ene naar de andere fabriek. Van der Hart: "De bouw van deze fabriek van Nedalco zien we als een eerste fase. We zijn nu met Nedalco in gesprek voor de bouw van nog een fabriek, die bio-ethanol gaat produceren.

Nederland heeft immers de verplichting om meer ethanol bij brandstof te gaan mengen. Met de bio-ethanol van Nedalco zouden we een stap in de goede richting kunnen zetten. Ook praten we met Nedalco over de verplaatsing van hun fabriek uit Bergen op Zoom naar Sas van Gent. Langzamerhand ontstaat er zo een sterke agribusiness, waarbij bedrijven onderling aan elkaar verbonden zijn. Door bedrijven op die manier slim te laten samenwerken, kunnen ze elkaar versterken. En dat is goed voor de totale ontwikkelingskracht van de Kanaalzone."

Opleidingskas
Ook op de Axelse Vlakte wil Zeeland Seaports graag een cluster zien van bedrijven. Binnen dit cluster vormt CO2-gas de bindende factor. Van der Hart: "Stikstofproducent Yara produceert in Sluiskil dit gas als restproduct. In de glastuinbouw wordt CO2 gebruikt om de plantengroei te bevorderen. Door kassen te bouwen in de buurt van Yara, kunnen we dus grote voordelen behalen", licht Van der Hart toe. Het positieve milieueffect is niet de enige reden voor Van der Hart om zich in te spannen voor de komst van glastuinbouwbedrijven: "We hebben in Zeeuws-Vlaanderen nu eenmaal met een behoorlijke werkloosheid te maken, vooral onder lager opgeleiden. En glastuinbouw levert met name voor laagopgeleiden veel werkgelegenheid op. We willen in totaal zo'n driehonderd hectare kassen gaan neerzetten. Met zo'n vier tot zes werknemers per hectare levert dat al gauw duizend arbeidsplaatsen op. Dat is veel." En ook hier zoekt Zeeland Seaports weer naar samenwerking met anderen. Van der Hart: "We bouwen in samenwerking met het arbeidsbureau en de ROC's een opleidingskas, waar de mensen worden opgeleid die hier straks in de kassen gaan werken."


...kiest
De Betho winnaar OCG-Trofee Goes

...ondersteunt
Toegevoegde waarde voor de logistiek

...beschermt
Octrooi-informatie opent ogen ondernemer

...organiseert
Workshops succesvol innoveren

...verzilvert
Nog innovatievouchers voor MKB-ers beschikbaar

...bezoekt
Startersdag op zaterdag 4 november in Hotel Goes

...oordeelt
Administratie wordt te vaak als bijzaak gezien

....combineert
Eigen zaak naast loondienst neemt toe

...plaatst
Personeelsadvertentie, werving én selectie in één moeite door

...ontmoet
Groeiende belangstelling van buiten Zeeland

...pioniert
'Laat zoveel mogelijk je eigen gezicht zien'

...start
'Ondernemingsplan is basis voor je bedrijf'

...spreekt
Minister-president Jan Peter Balkenende te gast

...voorspelt
In 2008 ploffen bureaucratische organisaties uit elkaar

...ontwikkelt
Veel dynamiek in de kanaalzone

Zeeland Seaports special

Zeeland Seaports: samenwerking erg belangrijk
ZPPC wil meer bestuurlijke steun voor havens Zeeland
'Zonder WCT worden we een niets-haven'
Superjachten voor the rich and famous
Zeeland als logistiek en maritiem kenniscentrum
Bedrijventerrein Sloepoort ontlast haven en kernen
Gerrit Duijnkerke
Iris Smithuis
Jappe Mulder
Rudy Koole
Petra Herreboudt
Marijke Dingemanse
Roep om technisch geschoold personeel

...lacht
Nacht der Narren in Terneuzen

Sports Utitlity Vehicle revealed

SUV's Populair maar ook verguisd
Frank van Doorn: "Ik kies in extremen."
Sander van Houten: "Ik vind die Tucson wel stoer..."
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Hummer
Hyundai
Jeep
Kia
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...rapporteert
Vastgoedmarkten zijn weer in beweging

...wil inzicht krijgen
NVM BOG presenteert marktonderzoek onder winkeliers in zestig gemeenten