In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2006
File not found.

Functioneren winkelgebied is bepalend voor succes bedrijfsvoering
NVM BOG presenteert marktonderzoek onder winkeliers in zestig gemeenten

De vakgroep Bedrijfs Onroerend Goed van de NVM heeft de afgelopen maanden één van de grootste landelijke winkelmarktonderzoeken gehouden. Doel van het onderzoek is meer inzicht krijgen in wat winkeliers en detailhandelsbedrijven vinden van het vestigingsklimaat in de binnensteden en stadsdeelcentra van Nederland. Het onderzoek werd verricht in het kader van het Nationaal Vastgoed Debat dat als thema droeg: 'De binnenstad binnenstebuiten'.

De vakgroep Bedrijfs Onroerend Goed wil de discussie over de leefbaarheid van de steden aanzwengelen. De resultaten van het winkelmarktonderzoek bieden voldoende aanknopingspunten om op lokaal niveau het detailhandelsbeleid te verbeteren. NVM-bedrijfsmakelaars willen gemeenten en marktpartijen (zoals ontwikkelaars en beleggers), daar waar knelpunten zijn, de helpende hand bieden bij herontwikkeling van binnenstedelijk gebied. Het onderzoek heeft zich gericht op zestig grootste winkelsteden en tien stadsdeelcentra. In opdracht van de vakgroep Bedrijfs Onroerend Goed is het onderzoek uitgevoerd door Strabo. Meer dan tweeduizend winkeliers hebben er aan meegewerkt.

Beoordeling gemeentelijk beleid
Over het algemeen zijn winkeliers in de binnensteden gematigd in hun beoordeling: de gemiddelden schommelen tussen rapportcijfers 5 en 7. Het beleid ten aanzien van de openingstijden wordt het beste beoordeeld (7,1). De kwaliteit van het winkelaanbod en de winkelvariatie worden door de winkeliers ook redelijk beoordeeld (rapportcijfers respectievelijk 6,5 en 6,3). Een veel gehoord argument is dat binnensteden steeds meer op elkaar lijken door de sterke filialisering. Aspecten die volgens de winkeliers in aanmerking komen voor verbetering zijn het parkeertarief (4,7), de parkeergelegenheid (5,7) en de promotieactiviteiten (5,7). Opvallend is dat respondenten in de stadsdeelcentra een positiever oordeel vellen over het gemeentelijke detailhandelsbeleid dan respondenten in de binnensteden. Dit geldt in het bijzonder voor het parkeertarief, de parkeergelegenheid en het beheer van de openbare ruimte.

Vestigingsklimaat
Tweederde van de winkeliers is tevreden met de huidige locatie. Een vijfde deel is echter ontevreden. Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheden zijn hierbij belangrijke voorwaarden. Winkeliers die zelf eigenaar zijn van hun pand, zijn vaker tevreden dan winkeliers met een huurpand. Daarnaast geldt over het algemeen hoe groter het pand, des te groter de tevredenheid. Filiaalbedrijven en franchisers zijn doorgaans positiever over de toekomst van hun winkelgebied dan zelfstandige winkeliers. Naast de vraag om betere parkeervoorzieningen noemen de winkeliers zaken als 'meer promotie' en 'meer variatie in het winkelaanbod' als belangrijke aandachtspunten.

Economische ontwikkeling
Ongeveer de helft van de winkeliers profiteert van de economische opleving. Filiaalbedrijven profiteren hier over het algemeen sterker van dan zelfstandige winkeliers. Een meerderheid van de respondenten ondervindt een negatieve invloed van de euro. Driekwart van de ondervraagden geeft aan dat de euro van invloed is geweest op het koopgedrag van consumenten. Zij zijn volgens hen prijsbewuster geworden door de euro.

Kansen en bedreigingen
Specialisatie, de aantrekkende economie en de verkoop via internet worden als kansen voor een succesvolle bedrijfsvoering ervaren. Respondenten achten de aanwezigheid van grote bekende ketens belangrijk voor het trekken van consumenten. Veel winkeliers vinden het functioneren van het hele winkelgebied bepalend voor het succes van hun eigen bedrijfsvoering. Bedreigingen zijn toenemende branchevervaging, eenzijdig winkelaanbod, stijgend huurprijsniveau, leegstand, slechte bereikbaarheid, onvoldoende parkeergelegenheid, het gemeentebeleid en concurrentie van perifere centra. Een aspect dat vaak als kans, maar soms ook als bedreiging wordt genoemd, is het internet. Van de winkeliers met een bedrijfswebsite ziet ruim de helft het online kanaal als versterking van de bedrijfsvoering


...kiest
De Betho winnaar OCG-Trofee Goes

...ondersteunt
Toegevoegde waarde voor de logistiek

...beschermt
Octrooi-informatie opent ogen ondernemer

...organiseert
Workshops succesvol innoveren

...verzilvert
Nog innovatievouchers voor MKB-ers beschikbaar

...bezoekt
Startersdag op zaterdag 4 november in Hotel Goes

...oordeelt
Administratie wordt te vaak als bijzaak gezien

....combineert
Eigen zaak naast loondienst neemt toe

...plaatst
Personeelsadvertentie, werving én selectie in één moeite door

...ontmoet
Groeiende belangstelling van buiten Zeeland

...pioniert
'Laat zoveel mogelijk je eigen gezicht zien'

...start
'Ondernemingsplan is basis voor je bedrijf'

...spreekt
Minister-president Jan Peter Balkenende te gast

...voorspelt
In 2008 ploffen bureaucratische organisaties uit elkaar

...ontwikkelt
Veel dynamiek in de kanaalzone

Zeeland Seaports special

Zeeland Seaports: samenwerking erg belangrijk
ZPPC wil meer bestuurlijke steun voor havens Zeeland
'Zonder WCT worden we een niets-haven'
Superjachten voor the rich and famous
Zeeland als logistiek en maritiem kenniscentrum
Bedrijventerrein Sloepoort ontlast haven en kernen
Gerrit Duijnkerke
Iris Smithuis
Jappe Mulder
Rudy Koole
Petra Herreboudt
Marijke Dingemanse
Roep om technisch geschoold personeel

...lacht
Nacht der Narren in Terneuzen

Sports Utitlity Vehicle revealed

SUV's Populair maar ook verguisd
Frank van Doorn: "Ik kies in extremen."
Sander van Houten: "Ik vind die Tucson wel stoer..."
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Hummer
Hyundai
Jeep
Kia
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...rapporteert
Vastgoedmarkten zijn weer in beweging

...wil inzicht krijgen
NVM BOG presenteert marktonderzoek onder winkeliers in zestig gemeenten