In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2006
File not found.

Bedrijventerrein Sloepoort ontlast haven en kernen

Als alles volgens plan verloopt, start volgend jaar de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Sloepoort. Opdrachtgever is Zeeland Seaports, dat het terrein ook gaat exploiteren.


Wethouder Economische Zaken Frans Tollenaar.

Het nieuwe bedrijventerrein komt in de hoek van de N254 van 's Heerenhoek richting Vlissingen-Oost en de Sloeweg van Middelburg naar de Westerscheldetunnel. Hier zullen vooral havengerelateerde bedrijven zich gaan vestigen, maar ook bedrijven die eigenlijk te groot zijn voor de omliggende dorpen kunnen hier terecht. Wethouder Economische Zaken Frans Tollenaar is vanuit de gemeente Borsele verantwoordelijk voor de aanleg van het bedrijventerrein. "Het is een perfecte plek voor bedrijven om zich te vestigen: zeer goed bereikbaar en met alle Zeeuwse havens in de achtertuin. Bovendien is het een prachtige zichtlocatie, zo vlak langs de toegangswegen naar de Westerscheldetunnel."

Ruimte voor woningbouw
Het bedrijfsleven toont dan ook een grote belangstelling voor Sloepoort, constateert Tollenaar. " Verschillende bedrijven hebben al aangegeven zich hier te willen vestigen. Daar zijn ook bedrijven bij die nu vlakbij de dorpen gevestigd zijn, maar die daar eigenlijk te groot voor zijn. Denk bijvoorbeeld aan transportbedrijven. Die zijn natuurlijk veel beter op hun plaats buiten de kernen, op een goed bereikbare plek. Door dergelijke bedrijven op een nieuwe plaats te vestigen, komt er bovendien bij de dorpen weer ruimte vrij voor woningbouw. Een mooie win-winsituatie."

Haventerrein optimaal benutten
Het nieuwe bedrijventerrein Sloepoort ontlast niet alleen de dorpen, maar ook de havens. Tollenaar: "We hebben een beperkte hoeveelheid grond die aan het water grenst. Daarom is het zaak die haventerreinen te reserveren voor bedrijven die echt aan het water moeten zitten. Bovendien is er in Vlissingen-Oost nog maar beperkt ruimte voor nieuwe bedrijvigheid." Op het bedrijventerrein Sloepoort zullen vooral havengerelateerde bedrijven zich gaan vestigen, voorspelt Tollenaar. "Denk bijvoorbeeld aan bedrijven op het gebied van transport, onderhoud, installatietechniek of zakelijke dienstverlening."

Aandacht voor omgeving
De gemeente Borsele en Zeeland Seaports houden bij de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein sterk rekening met de omgeving, aldus Tollenaar. "In het beeldkwaliteitplan hebben we een groot aantal zaken op dit gebied vastgelegd. Zo mag maximaal de helft in de randzone van het bedrijventerrein worden bebouwd of verhard. Daarnaast geldt dat de bebouwing die zichtbaar is vanaf de omliggende wegen of dijken in een rustige, midden- tot donkergrijze kleur moeten worden uitgevoerd.

Ook stellen we paal en perk aan de reclame-uitingen van de bedrijven. Het moet er netjes uit blijven zien." Er zijn ook richtlijnen vastgesteld voor de omgeving van Sloepoort. Tollenaar: "We leggen tussen de weg en de het bedrijventerrein een parkachtige strook aan met groen en water. En in het gebied tussen 's Heerenhoek en Nieuwdorp komt zo'n zestig hectare bos, om zo het zicht vanuit de dorpen te beschermen."


...kiest
De Betho winnaar OCG-Trofee Goes

...ondersteunt
Toegevoegde waarde voor de logistiek

...beschermt
Octrooi-informatie opent ogen ondernemer

...organiseert
Workshops succesvol innoveren

...verzilvert
Nog innovatievouchers voor MKB-ers beschikbaar

...bezoekt
Startersdag op zaterdag 4 november in Hotel Goes

...oordeelt
Administratie wordt te vaak als bijzaak gezien

....combineert
Eigen zaak naast loondienst neemt toe

...plaatst
Personeelsadvertentie, werving én selectie in één moeite door

...ontmoet
Groeiende belangstelling van buiten Zeeland

...pioniert
'Laat zoveel mogelijk je eigen gezicht zien'

...start
'Ondernemingsplan is basis voor je bedrijf'

...spreekt
Minister-president Jan Peter Balkenende te gast

...voorspelt
In 2008 ploffen bureaucratische organisaties uit elkaar

...ontwikkelt
Veel dynamiek in de kanaalzone

Zeeland Seaports special

Zeeland Seaports: samenwerking erg belangrijk
ZPPC wil meer bestuurlijke steun voor havens Zeeland
'Zonder WCT worden we een niets-haven'
Superjachten voor the rich and famous
Zeeland als logistiek en maritiem kenniscentrum
Bedrijventerrein Sloepoort ontlast haven en kernen
Gerrit Duijnkerke
Iris Smithuis
Jappe Mulder
Rudy Koole
Petra Herreboudt
Marijke Dingemanse
Roep om technisch geschoold personeel

...lacht
Nacht der Narren in Terneuzen

Sports Utitlity Vehicle revealed

SUV's Populair maar ook verguisd
Frank van Doorn: "Ik kies in extremen."
Sander van Houten: "Ik vind die Tucson wel stoer..."
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Hummer
Hyundai
Jeep
Kia
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...rapporteert
Vastgoedmarkten zijn weer in beweging

...wil inzicht krijgen
NVM BOG presenteert marktonderzoek onder winkeliers in zestig gemeenten