In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2006
File not found.

Roep om technisch geschoold personeel

De roep om technisch geschoolde medewerkers wordt steeds luider in Zeeland, met name vanuit de industriële en havengerelateerde bedrijven in de kanaalzone en het Sloegebied. Organisaties als de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone en de BZW zijn warm voorstander van bundeling van krachten tussen Ondernemers, Onderwijs en Overheid (de drie O's) om de instroom in de techniek te bevorderen.


Marc van 't Westeinde, voorzitter Kring van Werkgevers in de Kanaalzone en bestuurslid van de BZW.

,,We doen er alles aan om bestaande initiatieven op het gebied van samenwerking zoveel mogelijk te versterken. De ruimte tussen onderwijsgevers en onderwijsafnemers moet benut worden. We moeten af van aanbodgericht onderwijs en komen tot op de vraag afgestemd onderwijs", aldus voorzitter Marc van 't Westeinde van de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone. In de Kring zijn een twintigtal grotere industriële en havenbedrijven uit de regio aangesloten. Doelstelling van de vereniging is belangenbehartiging van haar leden ter ondersteuning van hun economische activiteiten. De Kring is een zelfstandige en onafhankelijke vereniging die goede contacten onderhoudt met de werkgeversorganisaties BZW en het VNO/NCW. Van 't Westeinde, algemeen directeur van staalgigant Outokumpu Stainless, maakt deel uit het bestuur van BZW Zeeland en beheert daar de portefeuille onderwijs en arbeidsmarktbeleid.

De industriële ondernemingen in de kanaalzone hebben een gezamenlijke behoefte aan gekwalificeerd technisch personeel. ,, Met initiatieven als STOeB en Samen Handen Ineen willen we de kloof tussen arbeidsmarkt, onderwijs en bedrijfsleven overbruggen. In het bijzonder wordt ingezet op de procestechniek. Verregaande geautomatiseerde processen moeten bestuurd en bewaakt worden. Daar is veel bedrijfskennis voor nodig. Het managen van processen is een prachtig vak voor ondernemende mensen met vrijheid van denken, voor mensen die capaciteiten willen benutten. Procesoperator is een brede baan", vertelt Van 't Westeinde. STOeB (Stichting Technisch Onderwijs en Bedrijfsleven) voorziet in gratis opleidingen in de technische sector met baangarantie op niveau 3 en 4 van het ROC. In het werkverband Samen Handen Ineen participeren DOW, Yara, Outokumpu Stainless, Carkill en Zuidchemie met de scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen om beroepen en functies visueel te maken. De Kring en de BZW blijven ontwikkelingen ondersteunen om economische activiteiten in het havengebied te waarborgen en te versterken. Men blijft zich inzetten om belemmeringen op te heffen. ,,Een relatief kleine provincie, met weinig inwoners, zou juist goed in staat moeten zijn om de krachten te bundelen.

De praktijk blijkt echter niet zo eenvoudig, met allerlei microbelangen waarmee het macromodel niet gediend is. Op industrieel en logistiek gebied werkt de Vogel- en Habitatrichtlijn belemmerende randvoorwaarden in de hand. Er vindt een wereldwijde containerisatie plaats. De WCT is dan ook onmiskenbaar een must voor heel Zeeland, willen we een rol blijven spelen in de toekomst. De WCT is een noodzakelijke voorwaarde voor verdere economische ontwikkeling van de regio."

...kiest
De Betho winnaar OCG-Trofee Goes

...ondersteunt
Toegevoegde waarde voor de logistiek

...beschermt
Octrooi-informatie opent ogen ondernemer

...organiseert
Workshops succesvol innoveren

...verzilvert
Nog innovatievouchers voor MKB-ers beschikbaar

...bezoekt
Startersdag op zaterdag 4 november in Hotel Goes

...oordeelt
Administratie wordt te vaak als bijzaak gezien

....combineert
Eigen zaak naast loondienst neemt toe

...plaatst
Personeelsadvertentie, werving én selectie in één moeite door

...ontmoet
Groeiende belangstelling van buiten Zeeland

...pioniert
'Laat zoveel mogelijk je eigen gezicht zien'

...start
'Ondernemingsplan is basis voor je bedrijf'

...spreekt
Minister-president Jan Peter Balkenende te gast

...voorspelt
In 2008 ploffen bureaucratische organisaties uit elkaar

...ontwikkelt
Veel dynamiek in de kanaalzone

Zeeland Seaports special

Zeeland Seaports: samenwerking erg belangrijk
ZPPC wil meer bestuurlijke steun voor havens Zeeland
'Zonder WCT worden we een niets-haven'
Superjachten voor the rich and famous
Zeeland als logistiek en maritiem kenniscentrum
Bedrijventerrein Sloepoort ontlast haven en kernen
Gerrit Duijnkerke
Iris Smithuis
Jappe Mulder
Rudy Koole
Petra Herreboudt
Marijke Dingemanse
Roep om technisch geschoold personeel

...lacht
Nacht der Narren in Terneuzen

Sports Utitlity Vehicle revealed

SUV's Populair maar ook verguisd
Frank van Doorn: "Ik kies in extremen."
Sander van Houten: "Ik vind die Tucson wel stoer..."
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Hummer
Hyundai
Jeep
Kia
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...rapporteert
Vastgoedmarkten zijn weer in beweging

...wil inzicht krijgen
NVM BOG presenteert marktonderzoek onder winkeliers in zestig gemeenten