In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2007
File not found.

Leven wordt zoveel leuker als je probeert je grenzen te verleggen

Erica Terpstra deed in Rome (1960) en Tokio (1964) mee aan de Spelen. In Tokio haalde ze zilver en brons met zwemmen. Ze studeerde Chinese taal en cultuur (sinologie) in Leiden en ze heeft reeds jaren veel interesse in het gedachtengoed van Oosterse Culturen.


Erica Terpstra.

In 1977 werd Erica Terpstra lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Tussen 1994 en 1998 was ze staatssecretaris in het eerste kabinet-Kok met het pakket Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder haar hoede. Als kamerlid kreeg zij al eens meer dan 185.000 voorkeurstemmen. Zij was daarmee in haar eentje goed voor zes kamerzetels. Vanaf 1 januari 2004 is Erica Terpstra voorzitter van het NOC*NSF. De authentieke Erica Terpstra heeft een uitdagende visie op de ouder wordende mens in het arbeidsproces. Het is hoogste tijd voor een nieuwe visie op 50+ers in het arbeidsproces. Door de groei van de economie ontstaat er enerzijds een groot tekort aan goed opgeleid personeel en anderzijds zien we steeds meer "jongere" ouderen, d.w.z. mensen die fysiek en geestelijk gezond zijn en graag nieuwe uitdagingen aangaan om hun leven een andere inhoud te geven. MKB 'ers zullen in toenemende mate het nijpende tekort aan arbeidskrachten voelen. Juist voor deze bedrijven die de trekkers zijn van de economie in heel West-Europa is een goed ouderenbeleid een must. We krijgen een aanstormende groep senioren die goed is opgeleid. Het zijn de babyboomers die de inspraak filosofie in de jaren '70 gestalte hebben gegeven en daarmee voor een trendbreuk hebben gezorgd in onze maatschappij. Deze zelfde groep zal ook zorgen voor een trendbreuk in het ouderenbeleid. Deze mensen willen midden in de samenleving staan, willen zinvol werk doen en daarnaast zijn ze redelijk kapitaal krachtig.

Het is een groep die groot is in aantal, waarmee terdege rekening gehouden moet worden, ook als consument. Men spreekt zelfs over de rugzak generatie van de ouderen. Deze senioren gaan steeds meer lange vakanties houden en dan door Australië zwerven met de rugzak of mountainbiken op Corsica. Ze nemen de levensstijl over van hun eigen kinderen en voelen zelf absoluut niet dat ze inmiddels 50+er zijn. Senioren beseffen ook dat ze in hun werkzaam leven niet al hun talent hebben aangeboord en zoeken vervolgens als vutter of gepensioneerde nieuwe uitdagingen. Jarenlang werden ouderen in bedrijven gezien als een goede coach voor jongeren maar bedrijven verzuimden om te investeren in deze ouderen.

Nu blijkt dat je ouderen hard nodig hebt en dat het voor een bedrijf van levensbelang is om ook, net als bij jongeren, te blijven investeren in scholing voor ouderen. In de Verenigde Staten spreekt men ook niet meer over ouderen of senioren maar spreekt men over de "Grijze Panter" generatie. De 50+er wordt niet meer beschouwd als een afgeschreven sukkel maar als een krachtig dynamisch mens, die open staat voor uitdagingen en een duidelijke meerwaarde heeft in het maatschappelijk proces. In de bank-, reis- en verzekeringswereld zien we ook in Nederland steeds meer dat de grijze haren vertrouwen wekken en daardoor vaak veel betere verkopers zijn.

In de bankwereld is het bekend dat er een grote behoefte is aan senior- beleggingsadviseurs. Erica Terpstra stelt wel dat je moet inspelen op de belevingswereld van de "Grijze Panters". Ze willen vaak geen 365 dagen per jaar meer werken, maar bijvoorbeeld een half jaar werken en een half jaar reizen. Als commissaris van het opleidings- en detacheringsbedrijf Welten ziet zij dat haar visie ook goed in de praktijk past. Welten is erin geslaagd om het seniorenbeleid in verzekerings- en bankwezen concreet gestalte te geven. Reorganisaties ziet men als nieuwe kansen, waardoor goed opgeleide mensen, ook als je al 50+ bent, elders weer nieuwe uitdagingen worden geboden.

Het blijkt dat veel van deze mensen toe waren aan een carrière switch en hun werkzaam leven nieuwe inhoud wilden geven. Bedrijven die afstappen van het in hokjes plaatsen van ouderen en jongeren, blijken in de praktijk nieuwe impulsen te krijgen door een goed beleid, gericht op de senioren. Wat je ook doet, het gaat erom dat je ervoor gaat, dat moet de basisfilosofie zijn van iedereen: ambtenaar of werknemer in het bedrijfsleven. Besef dat je te allen tijde kunt bijdragen aan iets groots. Woeker met je talenten. Leven wordt zoveel leuker als je probeert je grenzen te verleggen. Belangrijk is dat er een hele duidelijke antidiscriminatiewetgeving komt, ook met betrekking tot leeftijd. Erica Terpstra verwijst naar een recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut met betrekking tot toekomstige ouderen.

Hieruit blijkt dat er een enorme discrepantie is tussen het maatschappelijk beeld en de realiteit van de nieuwe generatie ouderen. Veel 55+ers tot 75 jaar lijken steeds meer op mensen van 35 jaar tot 55 jaar. Ze hebben veel meer power en willen best nog nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Velen kunnen en willen langer doorwerken maar het huidige beleid past nog niet bij deze vitale senioren. Daardoor blijft een enorm potentieel onbenut. Ook overheidsbeleid moet veel meer als speerpunt hebben om in te spelen op het "verrijkt doorwerken". Op naar een Nederlands arbeidsbeleid waarbij de "Grijze Panters" filosofie concreet gestalte krijgt.


...leeft
Leven wordt zoveel leuker als je probeert je grenzen te verleggen

...studeert
Marketing via creativiteit

...bepleit
Pleidooi voor Maintenance Valley op Kerstlunch OCG

...proeft
Het lijkt op vlees, het smaakt naar vlees en het is plantaardig

...leert
Syntens en ABAB starten met vijf leren-van-elkaar
-kringen

...groeit
Groei Zeeuwse economie zet flink door

...keurt
Hulst krijgt Ster voor Veilig Ondernemen

....zorgt
Zorgen voor het milieu

...vertegenwoordigt
Oog voor de maatschappij

...snoept
De gezonde zoete oplossing

...verpakt
Een lekkere frisrode kleur

...introduceert
Samen-werken en zelf-verantwoordelijk leren

...kweekt
Praktijk en opleiding sluiten op elkaar aan

...kiest
De ondernemer heeft de sleutel voor de toekomst

...verft
Erfgoed in kleur

...bepaalt
Bijzondere stoffeerders van het landschap

...fokt
Wij gaan voor de absolute top!

...verandert
Plezier in het ondernemerschap

...wenst

...praat
Zorg om boer en tuinder in Zeeland

...vormt
Sterke economie met een veilig bedrijfsleven

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...profileert
Kansen voor Zeeland als zakenmarkt

...investeert
Investeren vanuit overtuiging

...innoveert
Duurzame innovatie wint terrein