In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2007
File not found.

Techniek in Zeeland: Geen doem, maar DOEN
Investeren vanuit overtuiging

Het in aanbouw zijnde TECHNUM van ROC Zeeland gaat vanaf 2007 plaats bieden aan de opleidingen Motorvoertuigentechniek, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Bouwinfra, Installatietechniek, Procestechniek en ICT.


Hennie Meerkerk ontvangt de stimuleringsbijdrage van Arie Kraaijeveld.

Onder grote belangstelling zijn op 30 november tijdens het symposium 'Techniek in Zeeland: Geen doem, maar DOEN' in het techniekcentrum aan de Oude Veerhavenweg in Vlissingen de nieuwe naam en het logo onthuld: TECHNUM.
Techniek heeft toekomst in Zeeland. ROC-Zeeland, Hogeschool Zeeland, Scholen-gemeenschap Scheldemond, Stichting Vakwerk en Vakopleiding Infra Zeeland bouwen gezamenlijk aan een vergaande ontwikkeling van het technische onderwijs in de regio. Dat biedt perspectief en nieuwe kansen.
Diverse deskundigen gaven hun uitleg aan de centrale boodschap die uitging van het symposium.

Aansluiting bij de markt
"Het TECHNUM doet recht aan nieuwe inzichten op het gebied van leren. Daarmee kunnen hoge normen worden behaald. Het onderwijs sluit aan op de behoefte van de markt. ROC Zeeland leidt in samenwerking met bedrijven, scholen en overheid voldoende goed gekwalificeerde en gemotiveerde technici op. Om die moderne technici schreeuwt ook de Zeeuwse markt", benadrukt Wijnand van Gessel, vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van ROC Zeeland zijn welkomstwoord.

Toekomst voor techniek
Gedeputeerde Economische Zaken Provincie Zeeland Maria le Roy deelt de mening van Wijnand van Gessel. "Hoewel in het dagelijks leven alles om techniek draait, willen er maar weinig mensen in werken. Om techniek in Nederland te laten voortbestaan en te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar technici, moeten wij de beeldvorming verbeteren. Al in 2004 heeft het Kabinet 'hart voor een sterke industrie' en zet zich via Economische Zaken daarvoor in door bedrijven meer ruimte te geven om door te kunnen groeien. Anno 2006 verwerven steeds meer sectoren een internationale positie.

Arbeidsmarkt en scholing moeten op elkaar aansluiten. Dit actuele onderwerp staat hoog op onze agenda, het vraagt om gemotiveerde partners. Die zijn er voldoende in Zeeland. StoeB bijvoorbeeld, bevordert dat jongeren technische beroepsopleidingen gaan volgen. Technocentrum Zeeland richt zich op het oplossen van regionale knelpunten tussen het technisch beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt en Het Loket treedt op als intermediair tussen het bedrijfsleven en opleidingsinstituten. Verder laat het lectoraat Ondernemen en Innoveren van de Hogeschool Zeeland zoveel mogelijk studenten kennismaken met het ondernemerschap.

N.V. Economische Impuls Zeeland ten slotte, is onlangs opgericht vanuit de breed gedragen opvatting in de provincie om de dynamiek van de Zeeuwse economie te vergroten door middel van werkgelegenheidsgroei, structuurversterkende projecten, betere instroming van de Zeeuwse beroepsbevolking in de kenniseconomie en door acquisitie van bedrijven en investeringen van elders.
Maar ook het toekomstige Maintenance centrum in Woensdrecht biedt voldoende kansen en mogelijkheden voor het bedrijfsleven en het onderwijs in Zuidwest Nederland. Wij hebben goed geschoold personeel, maar willen wij de Zeeuwse economie verder laten groeien, dan moeten wij zorgen voor veel meer marktgerichte technici. Het TECHNUM biedt daartoe alle mogelijkheden."


Veel belangstelling vanuit bedrijfsleven, overheid en onderwijs.

In de etalage
Prof.dr. Marc Vermeulen, directeur van het IVA (onderdeel van de Universiteit van Tilburg, betreffende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt) vindt dat de technieksector zichzelf aantrekkelijker moet maken. "Het is jammer dat techniek in Nederland zichzelf wegcijfert en daardoor dreigt te verdwijnen. We moeten trots zijn op onze techniek en die weer zichtbaar maken: in de etalage zetten! Het onderwijs kan het imago dat techniek moeilijk is, ombuigen door kinderen er al op de basisscholen mee bekend te maken. Daarvoor hebben wij wel technische onderwijzers voor nodig, maar technici verruilen het bedrijfsleven niet zomaar voor een baan in het onderwijs. Een oplossing is, technici dubbele carrièrelijnen aanbieden, maar er zijn nog talloze andere mogelijkheden om techniek aantrekkelijker te maken."

Banen aanbieden
Lt.-Kol Peter Huis in 't Veld, de volgende spreker, is belast bij het Logistiek Centrum van de Koninklijke Luchtmacht met het beleid omtrent Maintenance Valley. Het onderhoudscentrum dat in Woensdrecht wordt gerealiseerd, behelst meer dan alleen onderhoud, reparatie en revisie van vliegtuigen. Maintenance Valley verzorgt het gehele levensonderhoud van vliegtuigen. Samen met de industrie, kennisinstituten, de overheid en onderwijsinstellingen zoals ROC Zeeland en Hogeschool Zeeland gaat de Koninklijke Luchtmacht Maintenance Valley op de wereldkaart zetten. In Zuidwest Nederland levert het project de innovatieve invulling aan de rijksnota Pieken in de Delta.

Ambitieprogramma
"Het Platform Bèta Techniek wil zorgen voor goede beschikbaarheid van bètatechnici. Het doel van het instituut is structureel 15% meer leerlingen en studenten in bètatechnisch onderwijs en een betere benutting van bestaand talent in bedrijven en onderzoeksinstellingen. Daarom is een aanpak over de hele loopbaanketen nodig: van primair naar voortgezet en beroepsonderwijs tot en met hoger onderwijs en de arbeidsmarkt" aldus de voorzitter drs. Arie Kraaijeveld. Hij ondertekende samen met Hennie van Meerkerk, voorzitter van het College van Bestuur van ROC Zeeland het convenant "Ambitieprogramma" voor de ontwikkeling van de bètatechniek en zegde haar een stimuleringsbijdrage van € 225.000 toe. "ROC Zeeland gaat daarmee aan de slag gaat om over drie jaar het beste bèta beroepsonderwijsinstituut van Nederland te zijn!", verzekerde Hennie Meerkerk.

Internet: www.technum.nl


...leeft
Leven wordt zoveel leuker als je probeert je grenzen te verleggen

...studeert
Marketing via creativiteit

...bepleit
Pleidooi voor Maintenance Valley op Kerstlunch OCG

...proeft
Het lijkt op vlees, het smaakt naar vlees en het is plantaardig

...leert
Syntens en ABAB starten met vijf leren-van-elkaar
-kringen

...groeit
Groei Zeeuwse economie zet flink door

...keurt
Hulst krijgt Ster voor Veilig Ondernemen

....zorgt
Zorgen voor het milieu

...vertegenwoordigt
Oog voor de maatschappij

...snoept
De gezonde zoete oplossing

...verpakt
Een lekkere frisrode kleur

...introduceert
Samen-werken en zelf-verantwoordelijk leren

...kweekt
Praktijk en opleiding sluiten op elkaar aan

...kiest
De ondernemer heeft de sleutel voor de toekomst

...verft
Erfgoed in kleur

...bepaalt
Bijzondere stoffeerders van het landschap

...fokt
Wij gaan voor de absolute top!

...verandert
Plezier in het ondernemerschap

...wenst

...praat
Zorg om boer en tuinder in Zeeland

...vormt
Sterke economie met een veilig bedrijfsleven

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...profileert
Kansen voor Zeeland als zakenmarkt

...investeert
Investeren vanuit overtuiging

...innoveert
Duurzame innovatie wint terrein