In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2007
File not found.


Nieuwjaarsboodschap van bestuurders in Zeeland
G.J.J. Burger - Kapelle
Sophie van 't Westeinde - Goes
Henk Luijendijk - Sluis
mr. J.H.P. de Jong - Terneuzen
Conny Seijbel - Vlissingen
Eric Goossen - Tholen
Gemeente Kapelle
G.J.J. Burger
Wethouder
Economische Zaken
gemeente KapelleKapelle kan terugkijken op een positief ondernemersjaar. Het vernieuwde bedrijventerrein Smokkelhoek is gemoderniseerd en uitgebreid. Verschillende grote ondernemingen wisten in 2006 de weg naar Kapelle te vinden. Dankzij de constructieve samenwerking van ondernemer, bestuurders en beleidsmedewerkers was het mogelijk de zaken snel af te wikkelen en tijdig het benodigde papierwerk op orde te hebben. En dat is wat we als gemeente willen, goede samenwerking. Een van de middelen die we daarvoor inzetten is het kwartaaloverleg met de Ondernemers Vereniging Smokkelhoek (OVS). Ook hebben verschillende ondernemers zitting genomen in de klankbordgroep die over de toekomst van de digitale dienstverlening is geraadpleegd. De uitkomsten van het onderzoek komen onder meer terug in de nieuwe website. Op de achtergrond is er al langer aan gewerkt, maar de digitale dienstverlening wordt dit jaar ook naar buiten toe zichtbaar.

Kapelle timmert flink aan de weg. Het concentreren van de bedrijvigheid buiten de woongebieden vordert. Dit komt het wooncomfort in de wijken ten goede en geeft ondernemers meer ruimte voor eventuele uitbreiding in de toekomst. De komende 10 tot 15 jaar verrijst de nieuwbouwwijk Zuidhoek ten westen van Biezelinge. Hiermee zetten we de Zeeuwse Bloesem stevig op de kaart.

Letterlijk hoogtepunt van het afgelopen jaar was voor mij de parachutesprong tijdens de heropening van De Smokkelhoek op zaterdag 20 mei. De ondernemersvereniging hield tegelijkertijd open dag en had er veel werk van gemaakt om een voor jong en oud aantrekkelijk programma samen te stellen. Veel verschillende bedrijven openden dan ook de deuren voor het publiek. Van beide zijden, zowel gemeente als bedrijven, kijken we er met tevredenheid op terug. Vanwege het succes wordt eraan gedacht hier een met regelmaat terugkerende gebeurtenis van te maken.

Om het bedrijventerrein Smokkelhoek extra uitstraling te geven, krijgt het groenstroken met bomen en heesters langs het vernieuwde wegennet. Zo wordt het gehele bedrijventerrein voorzien van een nette uitstraling waardoor de bestaande en nieuw te vestigen bedrijven goed uitkomen. Voor de verdere uitbreiding van het terrein is nog zo'n 20 hectare beschikbaar en ik hoop dat de positieve ontwikkelingen van 2006 zich voortzetten in het nieuwe jaar.

Ik wens u, namen het college van B&W van Kapelle, voor 2007 goede zaken toe.


...leeft
Leven wordt zoveel leuker als je probeert je grenzen te verleggen

...studeert
Marketing via creativiteit

...bepleit
Pleidooi voor Maintenance Valley op Kerstlunch OCG

...proeft
Het lijkt op vlees, het smaakt naar vlees en het is plantaardig

...leert
Syntens en ABAB starten met vijf leren-van-elkaar
-kringen

...groeit
Groei Zeeuwse economie zet flink door

...keurt
Hulst krijgt Ster voor Veilig Ondernemen

....zorgt
Zorgen voor het milieu

...vertegenwoordigt
Oog voor de maatschappij

...snoept
De gezonde zoete oplossing

...verpakt
Een lekkere frisrode kleur

...introduceert
Samen-werken en zelf-verantwoordelijk leren

...kweekt
Praktijk en opleiding sluiten op elkaar aan

...kiest
De ondernemer heeft de sleutel voor de toekomst

...verft
Erfgoed in kleur

...bepaalt
Bijzondere stoffeerders van het landschap

...fokt
Wij gaan voor de absolute top!

...verandert
Plezier in het ondernemerschap

...wenst

...praat
Zorg om boer en tuinder in Zeeland

...vormt
Sterke economie met een veilig bedrijfsleven

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...profileert
Kansen voor Zeeland als zakenmarkt

...investeert
Investeren vanuit overtuiging

...innoveert
Duurzame innovatie wint terrein