In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2007
File not found.

Landbouw Special
Zorgen voor het milieu

Al sinds haar ontstaan in 1809 is de Koninklijke Maatschap De Wilhelmina­polder een voorloper op het gebied van landbouwkundige ontwikkelingen.De moderne consument wil milieuvriendelijk, gezond en lekker eten. Bij landbouwbedrijf De Wilhelmina­polder is een verantwoorde en moderne productiemethode de 'licence to produce' voor de toekomst.

Historie
De 'Koninklijke Maatschap tussen Eigenaren van Gronden in de Wilhelminapolder en de Oost-Bevelandpolder' is ontstaan toen een groepje Rotterdamse kooplieden op een veiling diverse Bevelandse schorren kocht. Zij dachten die winstgevend te kunnen verkopen, maar de bedijking en de bouw van de sluis bleken duurder dan de gedaalde grondwaarde. Er zat niets anders op dan zelf een agrarische onderneming te beginnen. Nog steeds zitten de erfgenamen van die kooplieden in de maatschap. Het College van Gedelegeerden heeft Jan Paul van Hoven aangesteld als directeur van De Wilhelminapolder. Het bedrijf dat bestaat uit 1308 hectare akkerbouw en verder uit bossen, weilanden en mosselpercelen, wordt centraal aangestuurd vanuit het kantoor in Wilhelminadorp, dat is gehuisvest in de uit 1817 daterende voormalige meestoof 'Holland'.

Global Position System (GPS)
Om een voedselveilige en duurzame landbouw te kunnen realiseren, zet De Wilhelminapolder moderne technologieën en kennis in. Kennis van het gewas en van de plaats waarop het wordt geteeld, is vereist om te bepalen wat het gewas nodig heeft. "Sinds 2001 bezitten wij een GPS ontvanger met daaraan gekoppeld een veldcomputer waarmee wij de locatie die bij een waarneming hoort, kunnen vastleggen. De GPS kan in principe op elk landbouwwerktuig worden geïnstalleerd", licht kwaliteit- en voedselveiligheidsmedewerker Jeroen Verschoore, toe. "Voor de plaatsbepaling vangt de GPS antenne signalen op van negen satellieten die rond de aarde draaien. Een naburig kustwachtbaken dient als referentiestation. Het gebruik van GPS levert besparing van tijd, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en zaaizaad op. Door de GPS op de spuitmachine te plaatsen, hoefden we de spuitbaan van vijfenveertig meter niet meer te markeren met vlaggetjes. De GPS stuurt de machine aan op de exacte spuitbreedte, dat scheelt overlap en dus middelen. Ook de kunstmeststrooier werkt nu zonder overlap. De combine heeft eveneens GPS. Sensoren bepalen het vochtgehalte van het product en registeren waar de opbrengst goed is en waar niet. Soms komt dat door de grondsoort of -bewerking, maar ook vogels kunnen het gewas beschadigen. Nadat het perceel is geoogst slaan wij de gegevens op in de computer. De opbrengst wordt in klassen ingedeeld die een eigen kleur krijgen. De kleuren op de opbrengstkaart laten zien hoe groot de productieverschillen binnen een perceel zijn. Met GPS aan boord rijden de machines in een ander lijnenspel en hoeft op de kopakkers niet meer kort te worden gedraaid."

Auto Track
Het automatische stuursysteem Auto Track stuurt de tractor nog nauwkeuriger. Op de rechte lijnen neemt Auto Track na één druk op de knop de besturing van de chauffeur over en stuurt de tractor volledig automatisch naar de overkant. Daar neemt de chauffeur het stuur weer over en rijdt de tractor via de GPS naar een volgend spoor. Op de rechte stukken kan de chauffeur dus alle aandacht houden bij het uitvoeren van het zaai-, poot- of schoffelwerk. De Wilhelminapolder werkt sinds 2002 met Auto Track. Het systeem gebruiken zij voor zaaien, poten, frezen, schoffelen en het maaien van graszaad. Bij het schoffelen bijvoorbeeld weet de tractor nog precies hoe hij gereden heeft bij het zaaien. In de schoffelbak zitten twee camera's die het spoor kunnen corrigeren tot 2,5 centimeter speelruimte per rij.

Kennis op de Akker (KodA)
Jeroen Verschoore: "KodA is een project dat op initiatief van De Wilhelminapolder, ZLTO, Wageningen Universiteit en Vertis is gestart. De doelstelling is kennis distribueren die bijdraagt aan duurzame bedrijfsvoering in de akkerbouw. Hierbij geeft het agrarische bedrijfsleven aan welke (knel)punten moeten worden aangepakt. KodA is onderverdeeld in vijf thema's, waarbij wij onder andere met een sensor percelen hebben gescand en de bodemsamenstelling in kaart hebben gebracht. Binnen KodA hebben wij op basis van deze bodemscans de afstand tussen de bietenplanten gevarieerd. Resultaat was bijna 14% minder zaaizaad en dat zonder opbrengstverlies. Wij kijken nu of ook het gehalte tarra minder is geworden. Daarnaast hebben we ook aaltjes opgespoord op basis van deze scans, resultaat: veel minder middel gebruikt ter bestrijding en bespaard op de monsternamekosten. Om de volgende stap te kunnen zetten, hebben de praktijkbedrijven in het kader van 'de praktijk stuurt het onderzoek', de vraag voorgelegd aan het projectmanagement van KodA om alle GPS-gegevens van combine, bodemscan enzovoort uitwisselbaar te maken tussen diverse machines, maar vooral ook tussen machines en kantoor. We moeten al deze data kunnen combineren, verwerken en er kennis aan toevoegen.

Het ministerie van LNV en het bedrijfsleven nemen elk voor vier miljoen euro deel in KodA. NCB Ontwikkeling/ZLTO is één van de partners in KodA. Akkerbouwers (ZLTO-leden) werken samen met ketenpartijen en onderzoeksinstellingen aan praktische oplossingen voor knelpunten in teelt en bedrijfsvoering."

Meer informatie
www.kmwp.nl


...leeft
Leven wordt zoveel leuker als je probeert je grenzen te verleggen

...studeert
Marketing via creativiteit

...bepleit
Pleidooi voor Maintenance Valley op Kerstlunch OCG

...proeft
Het lijkt op vlees, het smaakt naar vlees en het is plantaardig

...leert
Syntens en ABAB starten met vijf leren-van-elkaar
-kringen

...groeit
Groei Zeeuwse economie zet flink door

...keurt
Hulst krijgt Ster voor Veilig Ondernemen

....zorgt
Zorgen voor het milieu

...vertegenwoordigt
Oog voor de maatschappij

...snoept
De gezonde zoete oplossing

...verpakt
Een lekkere frisrode kleur

...introduceert
Samen-werken en zelf-verantwoordelijk leren

...kweekt
Praktijk en opleiding sluiten op elkaar aan

...kiest
De ondernemer heeft de sleutel voor de toekomst

...verft
Erfgoed in kleur

...bepaalt
Bijzondere stoffeerders van het landschap

...fokt
Wij gaan voor de absolute top!

...verandert
Plezier in het ondernemerschap

...wenst

...praat
Zorg om boer en tuinder in Zeeland

...vormt
Sterke economie met een veilig bedrijfsleven

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...profileert
Kansen voor Zeeland als zakenmarkt

...investeert
Investeren vanuit overtuiging

...innoveert
Duurzame innovatie wint terrein