In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2007
File not found.

Landbouw Special
Praktijk en opleiding sluiten op elkaar aan

Geen land exporteert zoveel boomkwekerijproducten als Nederland. Toch heeft de boomteeltsector een schreeuwend gebrek aan goed opgeleide mensen. Vaak sluiten de praktijk en opleiding niet op elkaar aan.Sinds 2004 werken de Nederlandse Agrarische Opleidingscentra die boomteeltonderwijs aanbieden op initiatief van boomkwekers aan het project 'Boomkwekerijopleiding Nieuwe Stijl'. Daarin staat competentiegericht onderwijs centraal, onderwijs dat aansluit bij de eisen van ondernemers aan hun medewerkers. Het Prinsentuin College uit Breda (MBO) is dit schooljaar in samenwerking met de GOA en met vertegenwoordigers van het boomkwekerijbedrijfsleven, gestart met de nieuwe (beroepsbegeleidende leerweg) BBL-opleiding boomkwekerij. Deze wordt bij een boomkwekerij in Haaren gegeven. De meeste van de veertien boomteeltstudenten zijn in dienst van de GOA. Daardoor kunnen zij bij meerdere bedrijven praktijkervaring opdoen en zich alle vereiste competenties eigen maken. Zowel de studenten als de opleidingsbedrijven zijn gescand. De competenties van beide partijen zijn op elkaar afgestemd. De studenten worden in gemiddeld twee jaar opgeleid tot mbo-2 niveau (productiemedewerker) en vervolgens tot MBO 3-niveau (groepsleider/voorman). Zij werken per week minimaal 20 uur en gaan gemiddeld één dag naar school. Studenten met diploma niveau 3 zijn gegarandeerd van een baan bij een van de deelnemende boomkwekers. Zij kiezen voor elkaar.

Maatwerk
"De opleiding moet voldoen aan de twee landelijk vastgestelde examenstandaarden voor niveau 2, waarin Proeven van Bekwaamheid (PvB) zijn ondergebracht", zet Jos Scheurink, Hoofd Plantenteelt bij het Prinsentuin College en verantwoordelijk voor de onderwijsinhoud uiteen. "Daar werken wij naartoe via vier complexe oefensituaties: 'teeltvoorbereiding', 'teeltuitvoering', 'oogsten en verwerken' en 'onderhouden van gebouwen en terreinen'. Die oefensituaties roepen leervragen op die wij gezamenlijk verwerken in leeractiviteiten om de vragen te kunnen beantwoorden, zoals workshops, practica en oefenopdrachten. De leeractiviteiten zijn afhankelijk van de behoefte aan antwoorden. Zij worden in de tijd gegroepeerd en gepland tot een leerarrangement, een persoonlijk opleidings- of ontwikkelingsplan voor de student. Van alle leeractiviteiten moet de student bewijzen verzamelen voor een portfolio, dat hij zelf bijhoudt. Hij kan en mag een PvB pas uitvoeren op zijn leerbedrijf als alle onderliggende bewijzen zijn aangeleverd.
De praktijk van alledag, het leerbedrijf, vormt de rode draad door het traject, terwijl het opleidingsaanbod zodanig is samengesteld dat dit hierop nauw aansluit. Dit maatwerkconcept leidt ook tot een verschil in snelheid, want iedereen werkt in zijn eigen tempo. Niet elke student zal de gemiddelde opleidingsduur halen."

Opvolging
In de nabije toekomst wordt in Zundert een soortgelijk boomteeltproject uitgevoerd. Uiteraard wil Jos Scheurink die 'thuiswedstrijd' ook graag spelen!


...leeft
Leven wordt zoveel leuker als je probeert je grenzen te verleggen

...studeert
Marketing via creativiteit

...bepleit
Pleidooi voor Maintenance Valley op Kerstlunch OCG

...proeft
Het lijkt op vlees, het smaakt naar vlees en het is plantaardig

...leert
Syntens en ABAB starten met vijf leren-van-elkaar
-kringen

...groeit
Groei Zeeuwse economie zet flink door

...keurt
Hulst krijgt Ster voor Veilig Ondernemen

....zorgt
Zorgen voor het milieu

...vertegenwoordigt
Oog voor de maatschappij

...snoept
De gezonde zoete oplossing

...verpakt
Een lekkere frisrode kleur

...introduceert
Samen-werken en zelf-verantwoordelijk leren

...kweekt
Praktijk en opleiding sluiten op elkaar aan

...kiest
De ondernemer heeft de sleutel voor de toekomst

...verft
Erfgoed in kleur

...bepaalt
Bijzondere stoffeerders van het landschap

...fokt
Wij gaan voor de absolute top!

...verandert
Plezier in het ondernemerschap

...wenst

...praat
Zorg om boer en tuinder in Zeeland

...vormt
Sterke economie met een veilig bedrijfsleven

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...profileert
Kansen voor Zeeland als zakenmarkt

...investeert
Investeren vanuit overtuiging

...innoveert
Duurzame innovatie wint terrein