In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2007
File not found.

Landbouw Special
Plezier in het ondernemerschap

Het platteland verandert en daarmee de rol van de vrouw. Steeds meer vrouwen worden (mede)ondernemer binnen het agrarische bedrijf, beginnen een neventak of starten elders voor zichzelf.


José Mureau.

De commissie Vrouw en Bedrijf (V&B) van LTO-Nederland vormt samen met gewestelijk portefeuillehouder ZLTO José Mureau en enkele lokale portefeuillehouders een actieve groep van ondernemende vrouwen die functioneel verbonden zijn met de groene ruimte.

Je verdiende loon
"Wij behartigen de belangen van de agrarische vrouwen binnen en buiten de organisatie, opdat zij goed kunnen ondernemen en plezier hebben in het ondernemerschap. Uit onderzoek blijkt dat de financiële positie van de meewerkende partners van ondernemers te wensen overlaat, omdat de privé relatie en de zakelijke relatie zich vaak op één plaats afspelen. Vooral bij overlijden, scheiding of faillissement van het bedrijf komt dit naar voren. Om de financiële, economische en sociale positie van agrarische vrouwen te versterken heeft V&B dit onderwerp in september als speerpunt voor het komende jaar gekozen en het onderbouwd als landelijke project 'Je Verdiende Loon'," licht José Mureau toe. "Tijdens diverse drukbezochte informatieavonden behandelen wij de problematiek aan de hand van vier thema's:

  • 'Ja, ik wil...': huwelijksgoederenrecht, samenwerkingsvormen en beloningsvormen;
  • 'Samen ondernemen': het lezen van het accountantsrapport en ondernemerschap;
  • ' Een appeltje voor de dorst': erfrecht, pensioenopbouw en sociale zekerheid;
  • 'Het loopt in de miljoenen': financiering van het bedrijf en vermogensopbouw.

Netwerken
Verbreden van het netwerk is belangrijk. Daartoe onderhoudt V&B contacten met maatschappelijke en politieke organisaties, regionaal met ondernemingsverenigingen voor vrouwen zoals GAIA, het netwerk voor vrouwelijke ondernemers uit Noord-Brabant en landelijk door aansluiting bij de Federatie Zakenvrouwen.

Die ondernemerskoepel brengt gemeenschappelijke issues richting de Haagse politiek, zoals het realiseren van zwangerschapsverlof voor zelfstandige vrouwen via een persoonsgebonden budget.

Kennis- en vaardigheidsontwikkeling voor (strategisch) ondernemerschap "Vrouwen hebben behoefte aan scholing op vaktechnisch gebied, maar willen ook geïnformeerd worden over hun financieel-economische positie. Daartoe zijn wij ontwikkelingspartner in de projecten 'Plattelandseconomie in Perspectief Brabant' en 'Ondernemend netwerken door vrouwen voor een vitaal platteland', vervolgt José Mureau. "Ook streven wij ernaar dat vrouwen deel (gaan) uitmaken van (Z)LTO-besturen op alle niveaus. Daarmee zijn besturen een afspiegeling van alle (mede)ondernemers die lid zijn van de organisatie."


...leeft
Leven wordt zoveel leuker als je probeert je grenzen te verleggen

...studeert
Marketing via creativiteit

...bepleit
Pleidooi voor Maintenance Valley op Kerstlunch OCG

...proeft
Het lijkt op vlees, het smaakt naar vlees en het is plantaardig

...leert
Syntens en ABAB starten met vijf leren-van-elkaar
-kringen

...groeit
Groei Zeeuwse economie zet flink door

...keurt
Hulst krijgt Ster voor Veilig Ondernemen

....zorgt
Zorgen voor het milieu

...vertegenwoordigt
Oog voor de maatschappij

...snoept
De gezonde zoete oplossing

...verpakt
Een lekkere frisrode kleur

...introduceert
Samen-werken en zelf-verantwoordelijk leren

...kweekt
Praktijk en opleiding sluiten op elkaar aan

...kiest
De ondernemer heeft de sleutel voor de toekomst

...verft
Erfgoed in kleur

...bepaalt
Bijzondere stoffeerders van het landschap

...fokt
Wij gaan voor de absolute top!

...verandert
Plezier in het ondernemerschap

...wenst

...praat
Zorg om boer en tuinder in Zeeland

...vormt
Sterke economie met een veilig bedrijfsleven

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...profileert
Kansen voor Zeeland als zakenmarkt

...investeert
Investeren vanuit overtuiging

...innoveert
Duurzame innovatie wint terrein