In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2007
File not found.

Kansen voor Zeeland als zakenmarkt

Zeeland gaat zich ook profileren als zakenmarktbestemming. Het verkennende symposium op maandag 18 december in de Zeelandhallen over de MICE marktbewerking werd door de ongeveer zestig aanwezigen uit het Zeeuwse bedrijfsleven positief ervaren. MICE is Meeting, Incentive, Conferences en Exhibition ofwel vergader-, congres-, belonings- en tentoonstellingenmarkt. Het symposium werd geopend door gedeputeerde Maria Le Roy (PvdA) die onder meer economische zaken en toerisme in haar portefeuille heeft.


In de Zeelandhallen vond in 2005 het VNG Congres plaats.

,,De MICE marktbewerking is voor Zeeland een nieuwe, innovatieve vorm van marktontwikkeling. Individueel en soms in groepsverband worden er wel al enige initiatieven ontplooid. Het ontbreekt echter nog aan samenhang en er wordt ook nog onvoldoende gezamenlijk naar buiten getreden. Zeeland biedt een keur aan MICE mogelijkheden. Vooral door de ligging aan zee en het ruime achterland, zijn tal van activiteiten te organiseren in de vorm van partnerprogramma's tijdens congressen en vergaderingen. Ook de aanwezige hotelaccommodaties en attracties (met de nodige vergaderfaciliteiten) dragen bij tot een gunstig MICE klimaat", aldus Le Roy.

De plannen om meer hotelfaciliteiten (vier en vijf sterren accommodaties) in het Zeeuwse te realiseren, zijn signalen dat deze vorm van marktontwikkeling kansen biedt. Balth. Roessingh van Junction Communication en tevens initiatiefnemer van deze - voor Zeeland - nieuwe vorm van marktbewerking, presenteerde de strategieën en activiteitenplannen. ,,Het frappante is dat Zeeland nooit eerder heeft ingezet op de zakenmarkt. Volgens Independent Dutch Eventmarketing Association gaat in Nederland 800 miljoen euro om in jaarvergaderingen van beurs genoteerde ondernemingen tot en met personeelsfeesten. Hiertussen ligt een hele range van activiteiten zoals tentoonstellingen, congressen, beloningsreizen, product introducties en dergelijke.


De zakenmarkt richt zich ook op attracties, zoals Rondvaart Middelburg.

Voor Zeeland aanleiding om daar een graantje van mee te pikken. Vandaar ook dat de Provincie Zeeland dit initiatief ondersteunt. Zeeland kenmerkt zich van oudsher als een toeristische kustbestemming. Met de komst van een nieuw congrescentrum in de vorm van de uitbreiding van de Zeelandhallen (met een maximum van drie congressen per dag, verdeeld over drie hallen met een totaal van 12.000 bezoekers), wordt Zeeland steeds interessanter om zich te presenteren als een volwaardige zakenmarkt bestemming. Het hele Zeeuwse bedrijfsleven dat zich richt op de zakenmarkt kan hiervan profiteren.

Immers de bewerking van deze markt behelst niet alleen het binnenhalen van congressen en tentoonstellingen. Ook de vergaderlocaties en vrije tijdsactiviteiten (bijvoorbeeld in de vorm van partnerprogramma's bij musea en attracties, lunches op speciale locaties) vallen onder deze vorm van marktbewerking. De Zeeuwse campagne richt zich in het eerste jaar vooral op de Nederlandse en Belgische markt, in het tweede jaar op de Duitse markt en in het derde jaar ook op Engeland. We willen met het provinciebestuur rond de tafel gaan zitten en hebben een aanvraag voor subsidie ingediend", aldus Roessing.


Balth Roessing, initiatiefnemer van de zakenmarktbewerking.

Maria Le Roy stelde in ieder geval dat het provinciebestuur de zakelijke markt eens wat nader gaat bekijken. ,,Dit ondanks het feit dat in Zeeland regelmatig grote evenementen worden gehouden, zoals het Zeeland Nazomerfestival, Film by the Sea en Toeristische ontmoetingsdagen. De cijfers qua toeristische overnachtingen en bestedingen in Zeeland lopen helaas terug. We doen er samen met de toeristische sector veel aan om dit te laten keren. Zo stimuleren we het Routebureau, met name voor het promoten van het gebruik in het voor- en naseizoen.

Ook proberen we watersport vroeger in het seizoen te laten starten, bijvoorbeeld door reeds in april een watersportbeurs te organiseren. Voorts hebben we aan de Stichting Promotie en Marketing Zeeland Delta geld beschikbaar gesteld om met name een promotiecampagne te houden in Nederland en het buitenland ten bate van het wintertoerisme in Zeeland. Naast deze initiatieven is het ook interessant om de zakelijke markt beter te betrekken. Deze maakt immers gebruik van bestemmingen juist op die momenten dat het toeristenseizoen ten einde is", lichtte de gedeputeerde toe.

...leeft
Leven wordt zoveel leuker als je probeert je grenzen te verleggen

...studeert
Marketing via creativiteit

...bepleit
Pleidooi voor Maintenance Valley op Kerstlunch OCG

...proeft
Het lijkt op vlees, het smaakt naar vlees en het is plantaardig

...leert
Syntens en ABAB starten met vijf leren-van-elkaar
-kringen

...groeit
Groei Zeeuwse economie zet flink door

...keurt
Hulst krijgt Ster voor Veilig Ondernemen

....zorgt
Zorgen voor het milieu

...vertegenwoordigt
Oog voor de maatschappij

...snoept
De gezonde zoete oplossing

...verpakt
Een lekkere frisrode kleur

...introduceert
Samen-werken en zelf-verantwoordelijk leren

...kweekt
Praktijk en opleiding sluiten op elkaar aan

...kiest
De ondernemer heeft de sleutel voor de toekomst

...verft
Erfgoed in kleur

...bepaalt
Bijzondere stoffeerders van het landschap

...fokt
Wij gaan voor de absolute top!

...verandert
Plezier in het ondernemerschap

...wenst

...praat
Zorg om boer en tuinder in Zeeland

...vormt
Sterke economie met een veilig bedrijfsleven

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...profileert
Kansen voor Zeeland als zakenmarkt

...investeert
Investeren vanuit overtuiging

...innoveert
Duurzame innovatie wint terrein