In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2007
File not found.

Sterke economie met een veilig bedrijfsleven

Op 'De Boerderij' van DOW Terneuzen vond onlangs de bijeenkomst 'Wat is inherente Veiligheid?' plaats. De provincie Zeeland streeft naar een sterke economie met een zo veilig mogelijk bedrijfsleven. Onderdeel van het provinciale beleid is het project 'Inherente Veiligheid'. De provincie wisselt graag met het Zeeuwse bedrijfsleven van gedachten over haar plannen met het begrip inherente veiligheid en de mogelijke toepassingen in de praktijk. De bijeenkomst vormde een belangrijk onderdeel van het verkennende onderzoek dat TNO op dit moment uitvoert in opdracht van de provincie.


Bijeenkomst 'wat is inherente veiligheid ?' bij DOW Terneuzen.

Dagvoorzitter Mat Jongen van TNO opende de redelijk goed bezochte bijeenkomst. ,,De provincie wil externe veiligheid versterken en heeft TNO ingehuurd voor de uitvoering van het project Inherente Veiligheid. De insteek is te zorgen voor een veilige provincie en een sterke economie.

Dagvoorzitter Mat Jongen.

Er zijn inmiddels voorlichtingsbijeenkomsten geweest voor de subgroep veiligheid van de Masterclass Duurzaam Ondernemen en voor provinciale en gemeentelijke vergunningverleners en - handhavers. Deze bijeenkomst is de formele start voor de discussie met het bedrijfsleven. De bedoeling van vandaag is om bedrijven te informeren over het onderwerp en om hierover in discussie te gaan. Uitgenodigd zijn de bedrijven die op de provinciale risicokaart zijn opgenomen", aldus Mat Jongen.


Gedeputeerde Jacques Suurmond van milieu stelde dat Inherente Veiligheid hoog op de agenda staat, niet alleen bij de politiek maar ook bij de burgers. Hij verwees naar een bijdrage van psycholoog prof. Wagenaar op een symposium, waarbij zijn stelling was 'de mens creëert zijn eigen onveiligheid'. ,,Geaccepteerd is bijvoorbeeld dat er ammoniak over de Westerschelde wordt vervoerd en dat benzine door de tunnel gaat. Blijkbaar is men bereid om risico's te accepteren. Risico's geven een kick.

We zoeken nu naar voorbeelden dat het anders kan. We moeten risico's niet onontkoombaar vinden. Mensen negeren stoplichten, maar wie rijdt er rechtdoor over een rotonde? In Zeeland hebben we onze visie in 2005 op papier gezet. De speerpunten zijn allereerst het aanpakken van de bron van de onveiligheid en als dat niet lukt, dan moeten we zorgen dat de omwonenden zo weinig mogelijk kwetsbaar zijn.

Daarnaast moet er een goede hulporganisatie zijn. We willen vandaag bij het eerste punt stilstaan en discussiëren over de mogelijkheden om risico's in uw eigen situaties weg te nemen. Ik wil u uitdagen om uw eigen verantwoordelijkheid te nemen en Inherente Veiligheid toe te passen op uw eigen bedrijf. Als uit de discussie een goed idee naar voren komt, dat waard is om uitgewerkt te worden, dan heeft de provincie hiervoor een potje gereserveerd."

Principes
Prof. Gerard Zwetsloot, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en werkzaam bij TNO hield een presentatie over Inherent Veiliger Werken. Het belangrijkste idee hierachter is dat je gevaar moet vermijden in plaats van je er tegen te beschermen. Na een algemene inleiding gaat hij in op de vijf belangrijkste principes van inherent veiliger werken: minimaliseren, vervangen, vereenvoudigen, matigen en optimaliseren van de layout van fabriek en transport. Van deze principes vraagt hij de aanwezigen om ideeën en voorbeelden uit de eigen praktijk. De hoeveelheid gevaarlijke stoffen bepaalt mede de omvang van het risico. Terugdringing is bijvoorbeeld mogelijk door procesintensivering.

De hoogleraar verklaarde dat men eerst moet proberen om de gevaarlijkste stof te vervangen. ,,Kijk in een bepaald productieproces of men deze stof daarin wel nodig heeft. We moeten vooral ook naar buiten gaan kijken om andere opties te verkennen en om zo slimmer te werken." Jan Jansen van Budelpack vertelde dat zijn bedrijf onder andere personal daycare artikelen verpakt. ,,Hiervoor wordt stoom gebruikt. In het verleden werd dit opgewekt door middel van propaangas. Bij de laatste revisie van de milieuvergunning is gekeken of men propaangas kon vervangen door de stoomketel aan te sluiten op aardgas. De grote hoeveelheid propaangas is er inmiddels niet meer. Bovendien is de stoomketel dichter bij het proces geplaatst.


Prof. Gerard Zwetsloot.

Dit heeft een positieve invloed op de veiligheidscontouren." Prof. Zwetsloot repliceerde dat dit een goed voorbeeld is van verminderen van de gevaarlijke stof en van slimmer omgaan met de layout van de fabriek. Dit levert een wezenlijke verbetering op. Met simplificeren doelt de hoogleraar op het eenvoudiger maken van proces of ontwerp. Matigen houdt in dat men probeert via andere methoden het gevaar terug te dringen, bijvoorbeeld door het gebruik van een (bio) katalysator waardoor met lagere druk en temperatuur kan worden gewerkt. Zwetsloot vroeg de aanwezigen om op een uitgereikt formulier hun ideeën aan te geven. Mat Jongen concludeerde dat een coachende rol van de overheid bij inherent veilig werken als belangrijk wordt ervaren.

Hij dankte de aanwezigen voor hun constructieve inbreng. Vertegenwoordigers van een zestiental bedrijven waren aanwezig. ,,We zijn best tevreden met de opkomst. Voor de meeste bedrijven is inherente veiligheid toch een heel nieuw begrip. Deze bijeenkomst is een eerste stap om het Zeeuwse bedrijfsleven kennis te laten maken met deze manier van denken. Er komt zeker een vervolg."


...leeft
Leven wordt zoveel leuker als je probeert je grenzen te verleggen

...studeert
Marketing via creativiteit

...bepleit
Pleidooi voor Maintenance Valley op Kerstlunch OCG

...proeft
Het lijkt op vlees, het smaakt naar vlees en het is plantaardig

...leert
Syntens en ABAB starten met vijf leren-van-elkaar
-kringen

...groeit
Groei Zeeuwse economie zet flink door

...keurt
Hulst krijgt Ster voor Veilig Ondernemen

....zorgt
Zorgen voor het milieu

...vertegenwoordigt
Oog voor de maatschappij

...snoept
De gezonde zoete oplossing

...verpakt
Een lekkere frisrode kleur

...introduceert
Samen-werken en zelf-verantwoordelijk leren

...kweekt
Praktijk en opleiding sluiten op elkaar aan

...kiest
De ondernemer heeft de sleutel voor de toekomst

...verft
Erfgoed in kleur

...bepaalt
Bijzondere stoffeerders van het landschap

...fokt
Wij gaan voor de absolute top!

...verandert
Plezier in het ondernemerschap

...wenst

...praat
Zorg om boer en tuinder in Zeeland

...vormt
Sterke economie met een veilig bedrijfsleven

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...profileert
Kansen voor Zeeland als zakenmarkt

...investeert
Investeren vanuit overtuiging

...innoveert
Duurzame innovatie wint terrein