In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2007
File not found.

Landbouw Special
Zorg om boer en tuinder in Zeeland

"Er over praten helpt echt". Onder dit motto is de Stichting ZORG OM BOER EN TUINDER (ZOB) landelijk actief in de agrarische sector.


Het bestuur van ZOB Zeeland.

De stichting heeft tot doel om "mensen uit de agrarische sector die in moeilijke omstandigheden verkeren en mensen die voor een bedrijfsbeëindiging in de agrarische sector staan of hebben gestaan, te begeleiden, ondersteunen en door te verwijzen naar maatschappelijke hulpverleningsinstanties en voor zover nodig nazorg te bieden".
De stichting houdt zich voorts bezig met het doorbreken van het taboe dat heerst rond bedrijfsbeëindiging in de agrarische sector.

De werkzaamheden van de stichting worden door de overheid zodanig belangrijk geacht dat het ministerie van LNV jaarlijks een financiële bijdrage verstrekt om de stichting in staat te stellen haar taken naar behoren uit te voeren.

Deze taken, die veelal bestaan uit gesprekken "aan de keukentafel" , worden uitgevoerd door vrijwilligers die vrijwel steeds zelf als agrarisch ondernemer werkzaam zijn geweest en zelf een bedrijfsbeëindiging achter de rug hebben. Zij herkennen beter als geen ander de problematiek in de meest ruime zin van het woord waarmee de landbouw worstelt.
Een problematiek die verschillende oorzaken kan hebben zoals dierziektes, ontoereikende bedrijfseconomische resultaten, ziekte van de ondernemer of in het gezin. Ongeacht de oorzaak, de uitwerking binnen het agrarische gezin leidt in veel gevallen tot situaties waarin ondersteuning en/of bijstand gewenst is.

Ook in Zeeland is ZOB als zelfstandige stichting actief. Het bestuur laat zich in haar taken terzijde staan door een aantal adviseurs en hulpverleners. Alle betrokkenen beschikken over nadrukkelijke banden met de agrarische sector.
Hoewel de Zeeuwse activiteiten al in 1999 zijn opgestart vond er in 2005 een doorstart plaats waarmee Zeeland weer volwaardig aansluit bij andere regio's in het land. Deze aansluiting houdt o.m. in dat sprake is van een uniforme beleidslijn en dat de contacten met de overheid via één loket wordt gevoerd. Ook bestaat er eenduidigheid in de contacten met andere maatschappelijke organisaties zoals kerken, standsorganisaties en lagere overheden.

Van groot belang is dat er doorlopend gewerkt wordt aan het in stand houden van een netwerk dat als verkenner functioneert bij het signaleren en doorleiden van signalen die duiden op problemen binnen een agrarische gezinssituatie. ZOB is hierbij sterk afhankelijk van zo'n netwerk omdat de praktijk leert dat de ondernemer(s) zelf maar moeilijk de gang naar een hulpverlener weet(en) te maken. Vaak worden problemen ontkend of genegeerd met als gevolg dat er geleidelijk aan een sociaal isolement ontstaat waaruit men zich niet meer kan bevrijden. Een gevoel van onmacht is het gevolg.

ZOB waarschuwt er voor om niet in zwijgzaamheid te vervallen. Stoppen met een bedrijf is niet het einde maar maakt de weg vrij naar nieuwe toekomstmogelijkheden.

Het bestuur van ZOB Zeeland doet dan ook een dringend beroep op erfbetreders en anderen die op één of andere wijze geconfronteerd worden met problemen bij agrarische ondernemers om nadrukkelijk de rol van ZOB en haar hulpverleners, die hun werk achter de schermen verrichten, onder de aandacht te brengen.
Meer informatie is beschikbaar op www.stichtingzob.nl of bij het secretariaat.

...leeft
Leven wordt zoveel leuker als je probeert je grenzen te verleggen

...studeert
Marketing via creativiteit

...bepleit
Pleidooi voor Maintenance Valley op Kerstlunch OCG

...proeft
Het lijkt op vlees, het smaakt naar vlees en het is plantaardig

...leert
Syntens en ABAB starten met vijf leren-van-elkaar
-kringen

...groeit
Groei Zeeuwse economie zet flink door

...keurt
Hulst krijgt Ster voor Veilig Ondernemen

....zorgt
Zorgen voor het milieu

...vertegenwoordigt
Oog voor de maatschappij

...snoept
De gezonde zoete oplossing

...verpakt
Een lekkere frisrode kleur

...introduceert
Samen-werken en zelf-verantwoordelijk leren

...kweekt
Praktijk en opleiding sluiten op elkaar aan

...kiest
De ondernemer heeft de sleutel voor de toekomst

...verft
Erfgoed in kleur

...bepaalt
Bijzondere stoffeerders van het landschap

...fokt
Wij gaan voor de absolute top!

...verandert
Plezier in het ondernemerschap

...wenst

...praat
Zorg om boer en tuinder in Zeeland

...vormt
Sterke economie met een veilig bedrijfsleven

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...profileert
Kansen voor Zeeland als zakenmarkt

...investeert
Investeren vanuit overtuiging

...innoveert
Duurzame innovatie wint terrein