In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2007
File not found.

techniek
Borgen van kennis bittere noodzaak

Het project 'De Grijze Massa' is een initiatief van Zeeuwse ondernemers om vitale kennis voor het bedrijfsleven in onze provincie te behouden. Projectleider Herbert Dettingmeijer, dga van Wende Personeelsdiensten in Middelburg, heeft samen met twee collega-ondernemers, Sabine Verburg en Marcel Urgert, het voortouw genomen tot het project.

door Henk van de Voorde


Herbert Dettingmeijer is projectleider van De Grijze Massa.
Foto: Willem Mieras

"De Grijze Massa is een ontwikkelingsproject om te komen tot een methodiek die over meerdere branches inzetbaar zal zijn om het probleem van kenniserosie te tackelen. Met de naderende vergrijzing verlaat een groot aantal oudere medewerkers met een schat aan kennis en ervaring het bedrijfsleven. Vaak gaat het om kennis van specialisten in voor de bedrijfsvoering belangrijke functies. Deze kennis is over het algemeen niet eenvoudig te vatten in regels en procedures. Bij vertrek van de oudere medewerkers gaat deze, voor bedrijven essentiële, knowhow verloren. Het behoud ervan is niet alleen van grote waarde voor individuele bedrijven, het vertegenwoordigt ook een groot maatschappelijk en economisch belang. Dat de vergrijzende arbeidsmarkt vraagt om oplossingen op bedrijfsniveau, wordt nog onvoldoende onderkend. Vooral in een vergrijsde provincie als Zeeland zal het uitblijven van maatregelen leiden tot vernietiging van intellectueel kapitaal. Wat willen we bereiken? Het project behelst de ontwikkeling van een innovatief concept dat tot doel heeft het evalueren, behouden en overdragen van essentiële kennis van bedrijven. Dit concept moet breed, schaalbaar en multidisciplinair inzetbaar zijn. Gedurende het hele project zullen wij samenwerken met kennisinstituten en geïnteresseerde bedrijven. Sinds begin maart 2007 voeren studenten Kenniseconomie van Hogeschool Zeeland in het kader van het project verkennend onderzoek uit. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal de definitieve structuur en inhoud van het project worden bepaald", aldus Dettingmeijer.

Gesprekje
De projectleider werd aan het denken gezet na een gesprekje met zijn buurman die de pensioengerechtigde leeftijd naderde. „We hadden over de tuinmuur een praatje over het inwerken van een HTS'er. Hij kreeg daar een jaar de tijd voor. Zelf was hij in dat bedrijf veertig jaar werkzaam geweest. Het is onmogelijk om zijn opgebouwde kennis binnen een jaar over te dragen. We zijn bezig om draagvlak en cofinanciering te vinden voor De Grijze Massa. Als we het probleem van de vergrijzing kunnen kapitaliseren krijgt het project een steviger basis. Voor het bedrijfsleven is het borgen van kennis commercieel van belang. Wat kost het als een waardevolle werknemer zomaar de deur uitloopt? Het is interessant voor een ondernemer om het verlies aan kennis te voorkomen. We hebben het project voorgelegd bij MKB Zeeland.

Dat staat er positief tegenover. Ook een aantal ondernemers heeft meteen positief gereageerd." Dettingmeijer vindt ook universitaire waardering voor het project. „Matthieu Weggeman is specialist kennismanagement aan de TU in Eindhoven. We gaan niet enkel af op ons eigen 'good feeling'. Dat het project elders wordt onderschreven, is voeding voor ons.". De initiatiefnemers zetten zich mede uit maatschappelijk oogpunt graag in voor het project. Ondernemen is meer dan geld verdienen. „Ik ben goed bekend met de sociale aspecten van het werk. Lange tijd ben ik werkzaam geweest bij Arbeidsvoorziening Zeeland.
Vervolgens heb ik zes jaar geleden mijn eigen bedrijf opgestart. Wende is begonnen als reïntegratiebedrijf, om mensen met een achterstand weer terug aan het werk te helpen. Maatschappelijk ondernemen spreekt ons als initiatiefnemers aan. Gelukkig heb ik in Sabine Verburg en Marcel Urgert gelijkgestemden gevonden. Natuurlijk blijf je ondernemer, maar de continuïteit van onze bedrijven vinden wij belangrijker dan snel geld verdienen", aldus Herbert Dettingmeijer die emplooi biedt aan zes werknemers.

Ideeënmens
Als zelfstandig ondernemer komen zijn ideeën beter tot hun recht dan in loondienst. „Ik ben een echt ideeënmens. Soms best lastig, maar beter teveel dan te weinig creativiteit. We hebben een leuk team. Natuurlijk moet ik als werkgever soms knopen doorhakken, maar heel belangrijk vind ik de eigen inbreng van mijn medewerkers." Het project De Grijze Massa ziet niet alleen op technische kennisborging. ,,bdquo;Kennismanagement wordt technisch ingestoken, maar is eigenlijk veel breder. Er dreigt bijvoorbeeld ook een groot tekort in de zorg. Een heleboel 'zachte kennis', hoe ga je met mensen om, mag ook niet verloren gaan. Reïntegratie is mijn vak. Dat leer je echter niet op school, maar in de praktijk. Zo is het met zoveel vakken. Heel veel praktische kennis is niet opgeslagen in handboeken. Als de calculator van een MKB-bouwbedrijf van de ene op de andere dag verkast, zit de werkgever met een probleem; voor de kleine ondernemer moeilijker te ondervangen dan voor een groot bedrijf", aldus Dettingmeijer.

Meer informatie:
info@degrijzemassa.nl


...begint
Motorrijden wint terrein

...feest
Een nieuw begin

...zit
De stoel

...schrijft
Nieuw vakblad voor scheepsbouw

...innoveert
Zeeuwse ondernemers in MKB Innovatie Top 100

...wint
Innovatief sleepsysteem wint MKB Top 100

...kiest
'Begin op tijd met Bedrijfsoverdracht'

....presenteert
Ondernemersdebat over bedrijfsoverdracht

...verkoopt
Gratis themadag Bedrijfsoverdracht op 22 mei in Goes

...ontwerpt
Marlies Dekkers wil imperium

...neemt initiatief
Borgen van kennis bittere noodzaak

...eist
Transparante arbeidsmarkt vereist

...leert
Praktijk is beste leerschool

...in techniek
Imago techniek opvijzelen

...overschrijdt grenzen
Internationale handel in de lift

...pakt problemen aan
Geslaagde kick-off CWI

...valt op
Arbeidscommunicatie, de kunst van het opvallen

...begeleidt
Technisch personeel headhunten

...peilt
Het eerste cijfer van de barometer: 7,2

...rijdt
zakelijk onderweg

...samen sterk
BZW wil vooral samen sterk zijn

...belegt
De beleggingsadviseurs

...vist
Oosterscheldekreeft is echte delicatesse

...begeleidt
Goede vakmensen aan de slag in de techniek

...neemt af schijt
Ludiek afscheid op Haringparty 2007

...kijkt
De stand van zaken...

...werkt samen
Ondernemer en Zeelandhallen gaan door met Contacta