In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2007
File not found.

Cijfers variëren van 5 tot 8,5: een goed rapport
Het eerste cijfer van de barometer: 7,2

Met ingang van deze maand gaat de Ondernemer de gevoelens van het bedrijfsleven in Zuidwest Nederland peilen. Iedere maand vragen we veertien mensen die het kunnen weten een cijfer te geven over de economische situatie. Het eerste gemiddelde cijfer in deze nieuwe rubriek: 7,2.

Jan Pollemans (7):
Supermarkten

Goede impuls door feestdagen Deze maand zijn veel feestdagen die onze omzet een goede impuls geven. De schoolvakanties temperen een stuk van onze totale verwachting van de omzetontwikkeling. Mei is een wisselvallige maand: net geen zomer, veel assortimentswisselingen, dus veel extra arbeid. De totale ontwikkeling in onze branche is zonder meer goed te noemen, een positieve omzet index, met meer nadruk op kwaliteit en gezonde voeding. Ik verwacht dat deze trend zich doorzet, maar de klimaatontwikkeling zou wel eens roet in het eten kunnen gooien.


Henk van Koeveringe (8):
De Roompot

Het wordt een mooie zomer De maand was voor onze branche aanzienlijk positiever dan vorig jaar. Meer vooraf geboekte vakanties en betere besteding op de parken. De Duitse vakantiegast is de weg niet verder kwijtgeraakt en de vooruitzichten naar volgende maanden zijn goed. Wel hebben we grote zorgen om de vervulling van vacatures op hoger niveau. Dat zou de rest van het jaar nog wel eens een probleem kunnen worden. Vooral het vertrek van oudere werknemers met pensioen komt dan hard aan.Joris Jansen (7):
Auberge Des Moules

Omzetten horeca hoger dan vorig jaar Het gaat beter met de restaurants in ons land. De omzetten van de horecabranche in maart zijn aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Door de opleving van de economie eten de mensen weer vaker buiten de deur. De consument is bereid te betalen voor kwaliteit zolang er niet de hoofdprijs gevraagd wordt. De zakengast zit weer meer aan tafel. Wel met een andere eetcultuur. Snel, goed en betaalbaar is de trend. Ondanks het vroeger stoppen met ons belangrijkste product- de mossel- hebben ook wij een behoorlijke omzetstijging ten opzichte van maart vorig jaar.


Marlies Oggel (7):
Vedior

Aantal vacatures was nog nooit zo hoog De uitzendbranche groeit, zit in de lift. De vraag naar tijdelijk personeel stijgt, het aantal vacatures is nog nooit zo hoog geweest maar de kwalitatieve krapte op de markt vormt een bedreiging. Er is personeel beschikbaar maar hoe zorg je dat dit personeel beschikt over de opleiding en werkervaring die de werkgever vraagt.

David Luteijn (7,5):
BZW Zeeland

Techniek blijft zorgsector Enerzijds ontwikkelt de economie zich voorspoedig; meer vraag binnen de meeste sectoren en daardoor ook goede prijsontwikkeling. Met name de bouw en aanverwante sectoren hebben prima werkvoorraad. Aan de kostenkant blijft de loonontwikkeling redelijk gematigd ondanks de krapper wordende arbeidsmarkt. Zorgpunt is met name het gebrek aan goed geschoolde mensen in de technische beroepen.
Chris van Loon(5):
De Unie

Vrije concurrentie goed, maar dan wel eerlijk Onlangs zijn we opgeschrikt door de mededeling door TNT Post dat er enkele duizenden postmedewerkers hun baan verliezen. Verwezen wordt naar de concurrentie die postbezorging tegen veel lagere arbeidskosten kan realiseren. Als vakorganisatie maken wij ons boos over dit soort tendensen. Feitelijk is er sprake van oneerlijke concurrentie doordat bedrijven post kunnen laten bezorgen door mensen die helemaal niet in dienst zijn. Dit soort bedrijven zijn niet gebonden aan de verplichtingen die andere werkgevers hebben. Postbezorgers daar hebben geen recht op het minimum loon, geen pensioen, geen doorbetaling bij ziekte. Als dit een trend wordt, dan voorzie ik een grote ontwrichting van onze arbeidsmarkt. Goede bedrijven leggen op deze manier altijd het loodje. Vrije concurrentie is goed, maar dan wel eerlijk.


Chris Rutten (8):
Kamer van koophandel

West- Brabant loopt goed in de pas Volgens de ERBO- enquête van de Kamer van Koophandel zijn de West-Brabantse ondernemers zeer optimistisch over 2007. De laatste jaren loopt de West- Brabantse economie goed in de pas met de landelijke ontwikkeling. De meeste economische CBS-indicatoren laten na een periode van stijging nu een stabilisatie of zelfs kleine teruggang zien. Gunstig blijven echter de verwachtingen met betrekking tot de export. Aangezien West-Brabant bovengemiddeld internationaal georiënteerd is, zou de regio hier van moeten profiteren. Onduidelijk is nog wel de impact van het Coalitieakkoord op de economische ontwikkeling in Nederland. Bovendien lopen met een goed draaiende economie de spanningen op de arbeidsmarkt op.


Dré de Jong (8):
Bourgondia

Mensen bouwen vaker een feestje De bereidheid om iets te organiseren groeit. Particulieren en bedrijven hebben weer budget om een party te geven. Het bedrijfsleven doet dit vooral om promotionele redenen. En particulieren willen van een hoop zorgen af zijn. Mijn verwachtingen voor de maand juli geven hetzelfde beeld. Ik denk dat men minder in het buitenland op vakantie gaat, horeca en toerisme in ons land profiteren daarvan. Het algemeen beeld voor de komende maanden is wat somberder. Ik verwacht dat de economische groei in onze regio minder snel zal stijgen dan in de rest van het land.


Guust Verpaalen (7):
Philip Morris

Rijp achter de oren Ik had eigenlijk een 10 willen geven naar aanleiding van het bericht dat over 2006 zich meer nieuwe bedrijven hebben gevestigd in onze regio dan ooit tevoren. Meer arbeidsplaatsen en een geweldige spin-off voor alle huidige bedrijven die indirect profiteren van de nieuwkomers. Maar als ondernemer ben je verplicht om je meer op de toekomst te richten. Het nieuwe kabinetsbeleid moet nog vorm krijgen. In hoeverre gaat de betuttelende tendens ons als bedrijfsleven beïnvloeden? Staan we aan de vooravond van nieuwe sociale onrust? Neem nu bijvoorbeeld de discussie over topinkomens versus loonmatiging, massa ontslagen bij diverse overheidsinstellingen. Reden om mijn optimisme iets te temperen. Eens te meer geldt de wijsheid van de maand mei: 'mei tot juichmaand uitverkoren, heeft toch de rijp nog achter de oren'


Paul Nijskens (7,2):

MKB investeert volop Vanwege gunstige ligging scoort West Brabant goed bij consolideringprocessen in logistiek en Beneluxkantoren waardoor er veel nieuwe bedrijven in West Brabant bijkomen. De MKB bedrijven zijn volop aan het investeren. De internationale concurrentie is hevig en er vindt nog steeds een verschuiving plaats van bedrijvigheid naar Oost Europa en Zuidoost Azië. We verwachten dat in de nabije toekomst ook Chinese bedrijven gaan investeren in West Brabant. De meeste indicatoren staan op groen en we verwachten dat dit jaar de conjunctuur goed blijft.


Willem Jonkmans (6):
DTZ Zadelhoff

Aanbod kantoren daalt Het aanbod van marktconforme kantoorpanden is het laatste jaar met 9 procent gedaald. Daaruit valt af te leiden dat er meer oppervlakte door de markt wordt opgenomen dan er wordt achtergelaten. De kantoorvoorraad is aan de ruime kant, waarbij moet worden aangemerkt dat het aanbod niet geheel aansluit bij de vraag. De gemiddelde opname van bedrijfsruimte lag in West Brabant over de periode 2000 tot en met 2005 op bijna 140.000 m≈ per jaar. In de afgelopen 12 maanden werd er meer dan 200.000 m≈ opgenomen. En toch daalde de voorraad van bedrijfsruimten met slechts 1%. Het gaat om verplaatsingen in plaats van nieuwkomers. Een 6 lijkt niet hoog, maar we komen uit een dal en kruipen weer omhoog in de goede richting.


Rob Franken (6,5):
ROC West-Brabant

Nog geen hechte samenwerking Enerzijds is er sprake van een algeheel positieve ontwikkeling waarvan ik er twee wil noemen: de groeiende werkgelegenheid en de groeiende belangstelling voor vestiging van buitenlandse bedrijven in Breda en omgeving. Minder positief ben ik gestemd over de duurzame beschikbaarheid van een goed toegerust personeelsbestand. Immers, we komen nu al veel mensen tekort en dat lijkt alleen maar op te lopen. Waar ik ook minder positief over ben, is de ontwikkeling van een hechte samenwerking met een helder doel voor ogen tussen de drie hoofdactoren van beleid: Overheden, Ondernemingen en Onderwijsinstellingen. We zullen het in de regio samen moeten doen. Dat besef leeft nog onvoldoende.


Jan Hoppen (8,5):
Heja

Heel veel bedrijven investeren Als ondernemer geef ik op dit moment een 8,5 om dat we merken dat heel veel bedrijven willen investeren in deze regio. Die groei zet sterk door en dat zal leiden tot meer economische kracht en daadkracht. Het geeft ook werkdruk bij de overheid, om al die kansen om te zetten in echte winst voor deze regio, daarvoor moeten keuzes worden gemaakt er daar is veel moed voor nodig. Echter er zijn veel mogelijkheden daarom een 8,5 nu nog omzetten in resultaten .We houden vinger aan pols.Geert van der Horst (8):
Rabobank

Enkele zwaluwen al hoog in de lucht Hoewel het vanuit mijn professie bijzonder precair kan zijn om economische ontwikkelingen als positief te bejubelen, kan niet ontkend worden dat het conjunctuurbeeld flinke sprongen voorwaarts maakt. De aanhoudende toename van het aantal vacatures en het geringe aantal werkelozen wijzen op een krapte op de arbeidsmarkt. De lage werkloosheid steunt de consumptie. Omzet en prijzen zijn het afgelopen kwartaal bijna in alle branches gestegen. Dat de economie op volle toeren draait, komt nu ook tot uiting in het stijgende inflatiecijfer. In hoopvolle verwachting van een mooie zomer zijn er reeds enkele zwaluwen hoog in de lucht te ontdekken.


Cijfers
Rob Franken 6,5
Voorzitter ROC West- Brabant

Willem Jonkmans 6,00
Directeur DTZ Zadelhoff

Chris Rutten 8,00
Voorziter Kamer van Koophandel

Guust Verpaalen 7,00
Directeur Philip Morris Benelux

Marlies Oggel 7,00
Commercieel manager Vedior

Jan Hoppen 8,5
Directeur Heja

Chris van Loon 5,00
Bestuurder De Unie

Paul Nijskens 7,2
Directeur Rewin West-Brabant

David Luteijn 7,5
Voorzitter BZW Zeeland

Henk van Koeveringe 8,00
Directeur Roompot Groep

Jan Pollemans 7,00
Eigenaar Super de Boer Roosendaal

Geert van der Horst 8,00
Directeur Rabobank Roosendaal

Joris Jansen 7,00
Eigenaar restaurant Auberge des Moules

Dre de Jong 8,00
Directeur-eigenaar Bourgondia


...begint
Motorrijden wint terrein

...feest
Een nieuw begin

...zit
De stoel

...schrijft
Nieuw vakblad voor scheepsbouw

...innoveert
Zeeuwse ondernemers in MKB Innovatie Top 100

...wint
Innovatief sleepsysteem wint MKB Top 100

...kiest
'Begin op tijd met Bedrijfsoverdracht'

....presenteert
Ondernemersdebat over bedrijfsoverdracht

...verkoopt
Gratis themadag Bedrijfsoverdracht op 22 mei in Goes

...ontwerpt
Marlies Dekkers wil imperium

...neemt initiatief
Borgen van kennis bittere noodzaak

...eist
Transparante arbeidsmarkt vereist

...leert
Praktijk is beste leerschool

...in techniek
Imago techniek opvijzelen

...overschrijdt grenzen
Internationale handel in de lift

...pakt problemen aan
Geslaagde kick-off CWI

...valt op
Arbeidscommunicatie, de kunst van het opvallen

...begeleidt
Technisch personeel headhunten

...peilt
Het eerste cijfer van de barometer: 7,2

...rijdt
zakelijk onderweg

...samen sterk
BZW wil vooral samen sterk zijn

...belegt
De beleggingsadviseurs

...vist
Oosterscheldekreeft is echte delicatesse

...begeleidt
Goede vakmensen aan de slag in de techniek

...neemt af schijt
Ludiek afscheid op Haringparty 2007

...kijkt
De stand van zaken...

...werkt samen
Ondernemer en Zeelandhallen gaan door met Contacta