In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2007
File not found.

techniek
Goede vakmensen aan de slag in de techniek

De technische arbeidsmarkt staat onder druk. Terwijl technische en industriële bedrijven roepen om goede, gekwalificeerde vakmensen, lukt het maar mondjesmaat om mensen in deze richting aan de slag te krijgen. Werk & Vakmanschap en de ROC's in West-Brabant en Zeeland bewijzen met hun aanpak dat er wel degelijk resultaten te behalen zijn.

door Henk van de Voorde


Lieneke de Wolf, regiomanager Werk & Vakmanschap: 'jong en oud interesseren voor de techniek'.
Foto: Werk en Vakmanschap

ETTEN-LEUR - Tijdens een goedbezochte regionale bijeenkomst in het Trivium Hotel in Etten-Leur kregen de eerste vijftien Brabantse deelnemers aan het instroomproject hun theoriecertificaat procesoperator A of B uitgereikt door gedeputeerde Luijendijk en Joost de Jongh, unitdirecteur techniek van het Markiezaat college van ROC West Brabant. Met de juiste coaching en begeleiding en een op maat gemaakte opleiding is het deze nieuwe procesoperators A en B gelukt, in korte tijd, hun theoriecertificaat te behalen. Het thema was 'Toekomst in de procesindustrie'. Deze eerste vijftien deelnemers hebben inmiddels een arbeidscontract bij Werk & Vakmanschap op zak en gaan aan de slag bij onder andere Nova in Breda, Shell Moerdijk, Basell in Moerdijk, General Electric LNP in Raamsdonksveer en Den Hartogh in Moerdijk. De vraag van het bedrijfsleven bleek groter dan het aantal beschikbare kandidaten dat dit eerste project heeft opgeleverd.

Succesvol
Gedeputeerde Luijendijk van onderwijs en arbeidsmarkt: "Dit initiatief laat zien dat een succesvolle samenwerking tussen de drie O's, Ondernemers, Onderwijs en Overheid, tot concrete resultaten leidt. Door te luisteren naar de vraag uit de markt en op te leiden tot een erkend landelijk diploma, worden werkzoekenden daadwerkelijk aan een baan geholpen in de procestechniek. Dit is de manier waarop we in Brabant, en wellicht landelijk, met deze problematiek om moeten gaan. Kortom: meer mensen goed opgeleid aan het werk!"
Lieneke de Wolf, regiomanager bij Werk & Vakmanschap, roemt de samenwerking tussen Werk & Vakmanschap en ketenpartners als CWI, UWV en gemeenten. "Naar aanleiding van vragen van het bedrijfsleven, dat in de nabije toekomst grote problemen voorziet met het invullen van vacatures voor onder andere proces- en mechanisch operators, hebben wij samen met ROC West Brabant de handen ineen geslagen. Met medewerking van de ketenpartners hebben we een deeloplossing ontwikkeld voor het personeelsvraagstuk in de procesindustrie. We hadden eerder al succes geboekt met deze werkwijze in Zeeland. Met de Brabantse projectdeelnemers meegerekend hebben we nu zo'n 55 mensen succesvol in laten stromen in de procesindustrie."

De werkwijze is ogenschijnlijk niet eens zo ingewikkeld. Het komt vooral aan op de juiste selectie van de kandidaten en de juiste begeleiding. ,,Wij zoeken mensen met een technische achtergrond of affiniteit die werkzoekend zijn of met werkloosheid bedreigd worden. Samenwerking met UWV, CWI en gemeenten is daarbij onontbeerlijk, want zij geven een voorselectie uit hun bestanden aan ons door. De kandidaten volgen, nadat ze een intake hebben gehad en getest zijn door ROC, eerst een aantal maanden de theorie-opleiding op niveau 2 of 3 bij ROC West Brabant. Aansluitend gaan zij via Werk & Vakmanschap aan de slag bij bedrijven in de regio. Hier kunnen zij het geleerde in praktijk gaan brengen en tevens het praktijkgedeelte van de opleiding uitvoeren." De intensieve coaching en begeleiding van zowel Werk & Vakmanschap als ROC West Brabant is een wezenlijk onderdeel van het succes.

Theorie
Begin september 2006 is de eerste groep van 15 procesoperators in spé gestart met de theorieopleiding. Deze instroom vond groepsgewijs plaats. ,,Voor het bedrijfsleven heeft dit als bijkomend voordeel dat er gespreid over het jaar gemotiveerde kandidaten beschikbaar komen die het theoriegedeelte van de opleiding tot operator al afgerond hebben", aldus Joost de Jongh, directeur unit techniek van ROC West Brabant, Markiezaat College.


Joost de Jongh, directeur unit techniek ROC West Brabant Markiezaat College, opent de bijeenkomst in Etten-Leur.
Foto: Kees Bennema

Naast de feestelijke diploma-uitreiking vond er in Etten-Leur ook een paneldiscussie plaats met vertegenwoordigers van onder andere Perfetti van Melle uit Breda, Wupperman uit Moerdijk, Shell Moerdijk, College van Bestuur ROC West Brabant, UWV Inkoop en de Coöperatie Werk & Vakmanschap.

Hieruit kwam naar voren dat een planmatiger aanpak van alle initiatieven die kunnen helpen het toekomstig personeelsprobleem op te lossen, gewenst is: niet alleen in de procesindustrie, maar techniekbreed. Want ook in andere technische sectoren dreigen grote tekorten. Men staat ook positief tegenover de groep werkzoekenden van 45-plus, in veel gevallen zeer gemotiveerde mensen die nu nog te vaak langs de zijlijn blijven staan omdat bedrijven zich te veel richten op instroom van jongeren. Werk & Vakmanschap is een landelijk samenwerkingsverband van honderden grote en kleine bedrijven uit de metaal-, elektro- en procesindustrie, de installatiebranche en de nutssector. Gestreefd wordt naar werkzekerheid voor technische vakmensen, goede opleidingsmogelijkheden en beschikbaarheid van vakmanschap voor de bedrijven die lid zijn.


...begint
Motorrijden wint terrein

...feest
Een nieuw begin

...zit
De stoel

...schrijft
Nieuw vakblad voor scheepsbouw

...innoveert
Zeeuwse ondernemers in MKB Innovatie Top 100

...wint
Innovatief sleepsysteem wint MKB Top 100

...kiest
'Begin op tijd met Bedrijfsoverdracht'

....presenteert
Ondernemersdebat over bedrijfsoverdracht

...verkoopt
Gratis themadag Bedrijfsoverdracht op 22 mei in Goes

...ontwerpt
Marlies Dekkers wil imperium

...neemt initiatief
Borgen van kennis bittere noodzaak

...eist
Transparante arbeidsmarkt vereist

...leert
Praktijk is beste leerschool

...in techniek
Imago techniek opvijzelen

...overschrijdt grenzen
Internationale handel in de lift

...pakt problemen aan
Geslaagde kick-off CWI

...valt op
Arbeidscommunicatie, de kunst van het opvallen

...begeleidt
Technisch personeel headhunten

...peilt
Het eerste cijfer van de barometer: 7,2

...rijdt
zakelijk onderweg

...samen sterk
BZW wil vooral samen sterk zijn

...belegt
De beleggingsadviseurs

...vist
Oosterscheldekreeft is echte delicatesse

...begeleidt
Goede vakmensen aan de slag in de techniek

...neemt af schijt
Ludiek afscheid op Haringparty 2007

...kijkt
De stand van zaken...

...werkt samen
Ondernemer en Zeelandhallen gaan door met Contacta