In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2007
File not found.

arbeidsmarkt
Transparante arbeidsmarkt vereist

Arbeidsmarkt en onderwijs is een belangrijk speerpunt voor MKB-Zeeland. Aan een goede afstemming tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen als vmbo's, ROC's en Hogeschool Zeeland (HZ) wordt des te meer waarde gehecht, vanwege de toenemende vergrijzing van de beroepsbevolking.

door Henk van de Voorde


Louise Beduwé, regiomanager MKB-Zeeland: ,,Er dreigt een spanningsveld tussen vraag en aanbod."
Foto: Willem Mieras

,,Nu al zijn er te weinig mensen beschikbaar in de techniek en de zorg. Er dreigt een spanningsveld te ontstaan tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, mede door de aantrekkende economie, ook al zijn de bewegingen in Zeeland altijd wat vlakker dan in de rest van Nederland", aldus regiomanager Louise Beduwé van MKB Zeeland. Uitzondering is de vergrijzing, die in Zeeland juist zwaarder toeslaat. Bovendien verlaten jaarlijks veel jongeren de provincie om hun heil buiten de Zeeuwse grenzen te zoeken. Deze ontwikkelingen hebben een dalende beroepsbevolking tot gevolg en vormen een grote bedreiging voor het Zeeuwse midden- en kleinbedrijf. De Regioraad MKB-Zeeland, onder voorzitterschap van Peter Feijtel, zet daarom in op een aantal doelstellingen: zorgdragen voor meer gekwalificeerde mensen en een hogere arbeidsparticipatie; regeling van effectieve kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen onderwijs, overheid en ondernemers; bevorderen van innovatie in Zeeuwse ondernemingen en organisaties; grotere instroom van jongeren op de arbeidsmarkt door middel van beschikbare arbeidsplaatsen en leerwerkplekken; een leven lang leren voor werknemers en ondernemers via opleidingen die maatwerk zijn voor de vraag vanuit de markt; stimuleren van nieuwe en jonge ondernemers. MKB-Zeeland geeft haar visie handen en voeten met concrete acties en projecten.

Een goed voorbeeld is het project MKB-Leerbanen Zeeland. Het is de ambitie om, onder leiding van projectleider Peggy de Neef, honderden leerbanen binnen het MKB te realiseren. Jongeren van 15 tot 23 jaar, die liever in de praktijk leren dan in de schoolbanken, vormen de doelgroep. Zij kunnen een vakdiploma behalen via een interessante combinatie van werken en leren. ,,Zeker zo belangrijk als het kwantitatieve aspect van extra leerbanen, is de bewustwording van het feit dat bedrijfsleven en onderwijs elkaar hard nodig hebben. Voor een goede match tussen werkgever en werknemer is transparantie vereist. Een inzichtelijke arbeidsmarkt creëert een win-win-situatie. Ondernemers moeten weten waar ze moeten zijn, maar hetzelfde geldt voor studenten, van bijvoorbeeld ROC of HZ. Onlangs hadden we een sessie met het college van bestuur van het ROC Zeeland. Stage was daarbij een belangrijk item. Er zouden te weinig stageplaatsen zijn, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Wel moet er een betere ontsluiting komen om een betere match tussen stagiaires en bedrijven te bewerkstelligen", verklaart Beduwé.

MKB Servicedesk
Uitgangspunt is de vraag vanuit het Zeeuwse bedrijfsleven. Ondernemers dienen daarom pro-actief te zijn, bij de invulling van vacatures. Om tegemoet te komen aan de vele vragen uit het bedrijfsleven is er onlangs de MKB Servicedesk gelanceerd. Via www.mkbservicedesk.nl worden ondernemersvragen over onder andere huisvesting, innovatie, financiën en personeel direct beantwoord. Op deze wijze wil MKB-Zeeland de ondernemers in onze provincie extra ondersteunen. ,,We moeten als MKB-Zeeland uit blijven gaan van eigen kracht, waarbij de ondernemers ook zelf initiatief dienen te nemen. Het midden- en kleinbedrijf dient als motor van de provinciale economie, gebruik te maken van de vele kwaliteiten van Zeeland."

Hoofddoelstellingen van het MKB-Zeeland zijn het behartigen van de belangen voor het midden- en kleinbedrijf in Zeeland en het actief verbeteren van het ondernemersklimaat in deze provincie. Het richt zich daarbij op de dertigduizend MKB-ondernemers in Zeeland, brancheverenigingen en locale ondernemersverenigingen. Samen met deze ondernemers en verenigingen vervult het MKB-Zeeland een spilfunctie in de Zeeuwse economie. Strategische samenwerkingspartners zijn daarbij onder andere provincie en gemeenten. MKB-Zeeland richt zich met haar coöperatieve gedachtengoed eveneens tot de verschillende kennisinstellingen in Zeeland. Drempels tussen ondernemers, overheid en onderwijs (de drie O's) moeten worden geslecht. ,,Ik merk via de ondernemers dat er behoefte is aan een centrale regie. Een goede infrastructuur is bijvoorbeeld onmisbaar, bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn; metaalbedrijven dienen aan voldoende technisch vaardige mensen te kunnen komen. MKB-Zeeland stimuleert in het onderwijs de opzet en inhoud van studierichtingen, die aansluiten bij de vraag uit het bedrijfsleven. Belangrijk is dat studenten praktisch geschoold worden", aldus MKB Zeeland-voorzitter Peter Feijtel.


...begint
Motorrijden wint terrein

...feest
Een nieuw begin

...zit
De stoel

...schrijft
Nieuw vakblad voor scheepsbouw

...innoveert
Zeeuwse ondernemers in MKB Innovatie Top 100

...wint
Innovatief sleepsysteem wint MKB Top 100

...kiest
'Begin op tijd met Bedrijfsoverdracht'

....presenteert
Ondernemersdebat over bedrijfsoverdracht

...verkoopt
Gratis themadag Bedrijfsoverdracht op 22 mei in Goes

...ontwerpt
Marlies Dekkers wil imperium

...neemt initiatief
Borgen van kennis bittere noodzaak

...eist
Transparante arbeidsmarkt vereist

...leert
Praktijk is beste leerschool

...in techniek
Imago techniek opvijzelen

...overschrijdt grenzen
Internationale handel in de lift

...pakt problemen aan
Geslaagde kick-off CWI

...valt op
Arbeidscommunicatie, de kunst van het opvallen

...begeleidt
Technisch personeel headhunten

...peilt
Het eerste cijfer van de barometer: 7,2

...rijdt
zakelijk onderweg

...samen sterk
BZW wil vooral samen sterk zijn

...belegt
De beleggingsadviseurs

...vist
Oosterscheldekreeft is echte delicatesse

...begeleidt
Goede vakmensen aan de slag in de techniek

...neemt af schijt
Ludiek afscheid op Haringparty 2007

...kijkt
De stand van zaken...

...werkt samen
Ondernemer en Zeelandhallen gaan door met Contacta