In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2007
File not found.

De beleggingsadviseurs

Een nieuw beleggingsklimaat
Leo Louwerse - ABN Amro Bank Senior beleggingsadviseur

Rin Visser De beste beleggingsideeën liggen op straat. Consumententrends en -bestedingen: die zijn voor iedereen zichtbaar, in de supermarkt , de eigen woonomgeving , noem maar op en te vertalen naar concrete beleggingen. Neem nu het mooie weer van de laatste weken. Los van de vraag of de mens hier de oorzaak van is, boeit het mij ook als belegger. We kunnen verwachten dat er van overheidswege maatregelen komen die inspelen op de klimaatsverandering en van invloed zijn op de economie. Strategisch ingestelde beleggers zullen op dit moment vooral de politieke discussie volgen en deze vertalen naar nieuwe beleggingskansen en -mogelijkheden. Om u te overtuigen, neem een aantal recente voorbeelden. De "Clean Air Act" in de Amerikaanse Staat California was een stimulans voor de ontwikkeling van hybride auto's. Om die reden was het aandeel Toyota lange tijd "hot". In Australië is de traditionele gloeilamp min of meer in de ban gedaan ten gunste van de spaarlamp. Een gunstige ontwikkeling voor o.a. Philips (houden), Siemens (kopen) en GE (kopen). De laatste twee komen nogmaals in beeld als producent van kapitaalgoederen voor het opwekken van schone energie. En wat te denken van biobrandstoffen . De agrochemicals die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de productiviteit van de teelt zoals Syngenta (sterk aanbevolen) en Monsanto (kopen) kunnen hiervan profiteren. De lijst zal snel groeien. Mogelijkheden te over. Denk o.a. aan huidverzorgingsprodukten of een aanpassing van vakantiegewoontes. Kijk om u heen, praat erover en zo signaleert u successen die inspelen op verandering in het klimaat het eerst.


Een nieuw soort muisarm?
Martien Sponselee - Fortis bank Senior beleggingsadviseur

Rin Visser De laatste tijd is er veel te lezen over het begrip SRI. Nee, SRI is geen nieuw soort muisarm, maar staat voor Socially Responsible Investing. Dit betekent zoveel als beleggen met oog voor mens en milieu. Eén van de redenen dat we ons met z'n allen bewust moeten zijn van de manier waarop we met de aarde omgaan, is de omvangrijke bevolkingsgroei. De wereldbevolking zal in minder dan één generatie groeien van zes miljard mensen nu naar acht miljard. Deze bevolkingstoename, op een planeet die nu al overbelast is, zal leiden tot een nog grotere druk op mens en milieu. Een paar voorbeelden: de vraag naar schoon water neemt toe terwijl de hoeveelheid snel daalt. De steeds schaarser wordende voorraad fossiele brandstoffen vormt een grote zorg voor overheden en bedrijfsleven. Daarnaast stijgt de hoeveelheid afval tot ongekende hoogte. Deze ontwikkelingen zorgen voor een streven naar een meer duurzame economie. Bedrijven die duurzame oplossingen bieden voor deze milieuproblematiek krijgen enorme kansen. Voor beleggers betekent dit dat er alleen al vanuit economisch oogpunt genoeg redenen zijn om in dergelijke bedrijven te beleggen. Hoe doe je dat dan? Je kunt een portefeuille samenstellen door zelf op zoek te gaan naar bedrijven die aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Je kunt dit ook overlaten aan professionals en beleggen in een SRI beleggingsfonds. Een beleggingsadviseur kan u er alles over vertellen. U zult dan in elk geval geen muisarm oplopen van het zoeken naar het juiste fonds.


Bankencrisis in de VS?
Arian Bakker ING bank Hoofd beleggen

Rin Visser De bange gevoelens over de hypotheekmarkt in de VS zijn blijkens de aandelenkoersen alweer naar de achtergrond verdwenen. Is dat terecht? Bij de laatste bankcrisis van begin 1990 in de VS daalde de winstgevendheid met 35%, bankfaillissementen liepen op en de koersen van bankaandelen in de VS werden gehalveerd. Een bankcrisis betekent dus serieuze problemen. Op het eerste gezicht lijkt zoiets echter niet voor de hand te liggen. Het bankwezen staat er financieel immers beter voor dan op enig moment in de afgelopen dertig jaar. Zowel de solvabiliteit als de kwaliteit van de leningen was begin jaren negentig beduidend minder. Banken werden in die periode dan ook gedwongen snel en hard de kredietvoorwaarden te verscherpen. Die druk is nu veel minder. Toch ben ik er niet gerust op. De bankensector blijkt momenteel sterk afhankelijk van de vastgoedsector, gemiddeld voor 44%. En juist die baart me zorgen. De voorraad onverkochte huizen is op het niveau van 1990 aanbeland en zal dus de prijsdaling verder aanzwengelen. In het verleden duurde dit aanpassingsproces enkele jaren. Amerikaanse banken zullen dus voor een scherpe stijging van de voorzieningen komen te staan, die een flinke aantasting van de verwachte winst zal betekenen. Koersen zullen hierop negatief reageren. Voor een wereldwijde portefeuille adviseren wij dan ook een onderwogen positie in banken.


Europese telecom is geen vetpot
Cor Wijtvliet - F. van Lanschotbankiers Senior beleggingsanalist

Rin Visser Dat het niet goed gaat met de telecomsector in Europa mag geen nieuws heten. De opbrengst uit de vastelijntelefonie staan al tijdenlang onder druk. De telefoonmaatschappijen hebben zich tegen deze inkomensval trachten te wapenen door snel breedband uit te rollen, maar breedband is in een heel korte periode bulkgoed geworden en dat vertaalt zich in prijsdruk. De maatschappijen pogen het tij te keren door gecombineerde diensten aan te bieden en zo marktaandeel van de concurrentie af te snoepen. Het combineren van telecomdiensten zet natuurlijk de opbrengst per dienst onder druk. Maar de Europese telecoms moeten wel. De Europese regelgevers tonen weinig medelijden met de worstelende maatschappijen. Sterker nog de regelgevers zijn stelselmatig op zoek naar de laatste lucratieve activiteiten. Hebben ze die eenmaal in kaart gebracht, dan gaan de tarieven in die segmenten omlaag. Een mooi voorbeeld is dat van roaming bij de mobiele telefonie. Daar zijn de prijzen fors omlaag gegaan en dat op een moment dat de markt voor mobiele telefonie verzadig geraakt is en de concurrentie van Voice over IP (Internettelefonie) steeds reëlere vormen begint aan te nemen. Voor de geïnteresseerde belegger is er wel goed nieuw. De waardering voor de sector is laag en biedt voldoende opwaarts potentieel. Neem bijvoorbeeld Deutsche Telecom. Het bedrijf is in 2006 door een diep dal gegaan. Het kwam met winstwaarschuwingen, het management werd opgeschud en de politiek meende zich met de strategie van het bedrijf te moeten bemoeien. Maar hopelijk is nu het ergste leed geleden. Van Lanschot Bankiers is positief over: Philips, Akzo Nobel, Randstad, Vopak, BAM Groep, Nutreco, Crucell, Ordina, Wegener en Smit Internationale


Het jachtseizoen is geopend!
Paul Koole - Rabobank Beveland Senior beleggingsspecialist

Rin Visser In mijn vorige column in De Ondernemer heb ik het met u gehad over de koersstijgingen van de aandelen Akzo Nobel en ABN AMRO. De verwachting van IRIS, het researchinstituut van Rabobank en Robeco, is dat de hausse aan fusies en overnames dit jaar verder doorzet. Wat betekent de overname- en fusiegolf voor beleggers? Allereerst: fusies en overnames leiden niet altijd tot een win-winsituatie. Uit academisch onderzoek blijkt dat een groot deel een teleurstellend resultaat heeft. Vooral grote overnames en megafusies vernietigen vaak waarde voor aandeelhouders. De belangrijkste valkuilen zijn botsende culturen, een slecht voorbereid management en discutabele strategische motieven. Beleggers in Ahold en Getronics weten daar inmiddels alles van. Aandeelhouders van bedrijven die zelf overgenomen worden, hebben er meestal wel baat bij. Overnemende partijen betalen gemiddeld een premie van 20 procent ten opzichte van de beurskoers, met uitschieters van 30 tot 40 procent. Volgens de analisten van IRIS zijn er, om uiteenlopende redenen, zes Nederlandse aandelen die in aanmerking zouden kunnen komen voor een overname. De kansrijke alternatieven voor beleggers die aan het overnamespel willen meedoen, zijn: Ballast Nedam, Binck Bank, Grolsch, Univar, Getronics en KPN.


Geld genoeg voor fusies en overnames
Michèl Beckers - SNS bank Senior beleggingsadviseur

Rin Visser De huidige beurshausse is grotendeels te danken aan de golf aan fusies en overnames. De financiële sector staat momenteel in de spotlights. Alleen al de stijging van ABN Amro was in circa twee weken goed voor bijna 10 AEX indexpunten. ABN Amro is een grote speelbal voor meerdere partijen geworden. De ene partij wil fuseren met ABN Amro, de andere wil de bank opsplitsen om zodoende meer waarde proberen te creëren. Hoe dan ook, koersen van financiële instellingen worden wereldwijd meegezogen in deze stijging. Inzake de golf aan fusies en overnames spelen ook activistische private equity fondsen een heel belangrijke rol. Zij pompen miljarden in de beurs en kunnen daar nog een hele tijd mee doorgaan. Volgens de financiële nieuwsdienst Bloomberg Business News hebben private equity-bedrijven en gelijksoortige fondsen sinds begin 2006 meer dan 210 miljard dollar aan eigen vermogen opgehaald. Bij de huidige lage rentestand kunnen ze hun oorlogskas met een veelvoud hiervan versterken door te lenen. De deals die dit soort partijen maken worden steeds groter. Het meest recente voorbeeld is de overname van de Texaanse elektriciteitsproducent TXU voor, let wel, 44 miljard dollar door een groepje financiers rond KKR, een Amerikaans bedrijf dat al sinds de jaren zeventig actief is in spectaculaire overnames. In Nederland is KKR vooral bekend door de overname van Vendex KBB....begint
Motorrijden wint terrein

...feest
Een nieuw begin

...zit
De stoel

...schrijft
Nieuw vakblad voor scheepsbouw

...innoveert
Zeeuwse ondernemers in MKB Innovatie Top 100

...wint
Innovatief sleepsysteem wint MKB Top 100

...kiest
'Begin op tijd met Bedrijfsoverdracht'

....presenteert
Ondernemersdebat over bedrijfsoverdracht

...verkoopt
Gratis themadag Bedrijfsoverdracht op 22 mei in Goes

...ontwerpt
Marlies Dekkers wil imperium

...neemt initiatief
Borgen van kennis bittere noodzaak

...eist
Transparante arbeidsmarkt vereist

...leert
Praktijk is beste leerschool

...in techniek
Imago techniek opvijzelen

...overschrijdt grenzen
Internationale handel in de lift

...pakt problemen aan
Geslaagde kick-off CWI

...valt op
Arbeidscommunicatie, de kunst van het opvallen

...begeleidt
Technisch personeel headhunten

...peilt
Het eerste cijfer van de barometer: 7,2

...rijdt
zakelijk onderweg

...samen sterk
BZW wil vooral samen sterk zijn

...belegt
De beleggingsadviseurs

...vist
Oosterscheldekreeft is echte delicatesse

...begeleidt
Goede vakmensen aan de slag in de techniek

...neemt af schijt
Ludiek afscheid op Haringparty 2007

...kijkt
De stand van zaken...

...werkt samen
Ondernemer en Zeelandhallen gaan door met Contacta