In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2006
File not found.

Veel dynamiek in Middelburg

Tot in ieder geval het jaar 2030 gaat Middelburg door met de stad van nieuwe kwaliteitsimpulsen te voorzien.


Wethouder Hannie Kool-Blokland van economische zaken.

De herinrichting van de binnenstad is inmiddels gerealiseerd. Ook de kantorenbouw met bijbehorende infrastructuur in het Stationsgebied is bijna afgerond. De woningbouw in Veerse Poort is grotendeels voltooid en de herstructurering van de Magistraatwijk is een feit. De onderwijshuisvesting is inmiddels ook op orde. Op Park Veldzigt zijn al diverse luxueuze kantoorpanden verrezen, terwijl een start is gemaakt met woonpark Mortiere en de herstructurering van de Stromenwijk. Diverse bedrijven hebben zich inmiddels gevestigd op het nieuwe bedrijvenpark Mortiere. Verder is een begin gemaakt met een revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen, terwijl Stationsgebied Oost (het gebied tussen het stadskantoor en het toekomstige aquaduct in de N57) nog op de schop moet. Verder moet de toeristische functie van het Veerse Meer worden gestimuleerd. En wat ZEP betreft is de kogel door de kerk. Leidraad bij al deze ontwikkelingen is de Kwaliteitsatlas Middelburg 2030 van stedenbouwkundige Riek Bakker. ,,De kwaliteitsatlas is een goede richtlijn om Middelburg beheerst te laten groeien. Vanuit een samenhangende visie werken we stapsgewijs aan de uitvoering van diverse projecten. Het historische Middelburg is een mooie stad om te wonen, werken en recreëren. Het inwonertal van 47.000 zal volgens de prognoses stijgen tot 56.000 in 2030. De projecten van de eerste fase van de atlas (1990-2005) zijn grotendeels afgerond. We zijn nu bezig met het nieuwe uitvoeringsprogramma 2006-2015", aldus CDA-wethouder Hannie Kool-Blokland van Economische Zaken, Financiën, Ruimtelijke Ordening, Monumenten, Archief en Binnenstad. Kwaliteit staat centraal bij het opstuwen van Middelburg in de vaart der volkeren. ,,We hebben fors geïnvesteerd in openbare ruimtes zoals in het Stationsgebied. In een moeilijk gebied, de verbinding tussen Middelburg-Noord en -Zuid, hebben diverse kwalitatieve transformaties plaatsgevonden. Dit niveau willen we handhaven in de andere gebieden. Zo vinden we het belangrijk dat in de kantorenstrook Veldzigt alle panden vanuit één visie op elkaar worden afgestemd."

Economisch Beraad
Wethouder Kool maakt deel uit van het Economisch Beraad Middelburg. Het is een overlegorgaan met vertegenwoordigers van het Economisch Platform (MBC en VOM) en de gemeente Middelburg. ,,In het Economisch Beraad vindt breed overleg plaats tussen bedrijfsleven en gemeente. Welke richting gaat Middelburg uit? De aanleg van de N57 betekent voor bedrijfsleven, toerisme en inwoners van Middelburg een belangrijke verbetering. De hele wijk Veerse Poort is met het oog op de N57 gebouwd, terwijl de nieuwe weg ook voor de bereikbaarheid van Arnestein een uitkomst is. Tot de N57 er is, moeten we het doen met de bestaande verbindingen. In goed overleg met de provincie, MBC, VOM en KvK zijn de problemen onderkend. Binnenkort worden er verbeteringen aangebracht op de Schroebrug. Er komt een aparte voetgangersbrug en het fietsverkeer mag straks aan beide kanten van de brug rijden. Daardoor kan het autoverkeer dertig procent sneller doorstromen. De plannen zijn inmiddels geaccordeerd door Provinciale Staten en de gemeenteraad van Middelburg en worden nu besteksgereed gemaakt. Volgend jaar oktober/november moeten de veranderingen zijn gerealiseerd."

Het bedrijfsleven vormt het hart van de economie. De wethouder hecht aan goed overleg tussen bedrijfsleven en gemeente. ,,Onze voorraad bedrijventerrein wordt in fases uitgegeven. Er vestigen zich nieuwe bedrijven, maar er zijn ook veel herplaatsingen. Een goede acquisitie begint met een goed contact met bestaande ondernemers. Als wethouder ben ik direct aanspreekbaar. Ik ken de ondernemers en de ondernemers kennen mij. Dat rechtstreekse contact wil ik graag zo houden. Tachtig procent van de uitbreidingen vindt plaats bij Middelburgse bedrijven. Arnestein wordt geherstructureerd en hoogwaardig bedrijventerrein Mortiere zorgt voor een belangrijke aanvulling", aldus dr. Hannie Kool (48) die geschiedenis studeerde en promoveerde op het onderwerp 'Godshuizen in Middelburg'. De Brabantse van origine heeft Zeeuwse roots. ,,Mijn grootouders waren echte Zeeuwen. Ze hebben elkaar op de Markt in Middelburg ontmoet. Als kind kwam ik al vaak in Zeeland. Het landschap is er schitterend en oude historische steden zoals Middelburg spreken mij aan. Het is een hele dynamische stad. De binnenstad is intact gebleven en het kwaliteitsniveau is hoog. Het is een affiche waar je mee naar buiten kan treden. Het karakteristieke Middelburg is met 1200 rijksmonumenten de vijfde monumentenstad van Nederland. We zijn er trots op dat Middelburg het bestuurlijk centrum is van Zeeland. Dat biedt veel werkgelegenheid. De Roosevelt Academy draagt natuurlijk eveneens in positieve zin bij aan Middelburg. We scoren ook goed als winkelstad. Mede vanwege het toerisme is er een gevarieerd winkelaanbod met een goede mix van speciaalzaken en grootwinkelbedrijven. De grote jachthaven zorgt eveneens voor een belangrijke impuls. Het zorgt voor extra gezelligheid en een losse sfeer."


...bespaart
Duurzaam Ondernemen in Middelburg

...ontwikkelt
Projecten ontwikkelen is het ultieme ondernemen

...reikt uit
Toerisme Innovatie Prijs 2006 uitgereikt

...stimuleert
"Zeeland is dé provincie op het gebied van aquacultuur"

...adviseert
Allplast groeit door investeringen in kennis en interne organisatie

...stopt
Vrouwen en jongeren stoppen sneller met eigen bedrijf

...nomineert
Doe mee aan de Zeeuwse startersprijs

....debatteert
Zeeuws Personeelsevent op woensdag 4 oktober in Rilland

...promoot
Zeeuwse goede doelen op JKW Veiling 2006

...exposeert
Nog beperkte standruimte beschikbaar op Contacta 2006

...voorziet
Veel dynamiek in Middelburg

...vestigt
Woonboulevard Mortiere is een publiekstrekker

...voegt samen
Stationsgebied heeft uitstraling en herkenbaarheid

...realiseert
Park Veldzigt is een geweldige locatie

...levert op
ZEP: vrijetijdspark waar altijd de zon schijnt

...bevordert
Arnestein is een begrip in Middelburg en omstreken

...karakteriseert
Middelburg is must voor elke toerist

...introduceert
Jaarfeest en uitreiking OCG Trofee 2006

...klaagt
Ontevreden klant kan vaker klagen

...is innovatief
Genomineerden BOS 2006 zijn innovatieve bedrijven

...rijdt
Onderweg

...belegt
De belegginsadviseurs

...ontwikkelt
Bedrijfs onroerend goed