In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2006
File not found.

















De Beleggingsadviseurs

India of nee
Rin Visser - ABN Amro Bank, Senior beleggingsadviseur

Rin Visser De Indiase economie en beurs hebben de afgelopen jaren indrukwekkende cijfers laten zien. In mei hadden de Indiase aandelen het echter zwaar. De NIFTY 50 Index daalde met 38% door de hoge olieprijs, de zwakke rupee en spanningen met Pakistan. De laatste tijd is de index weer aan het stijgen. Tijd om te beleggen in India? Het succes van India India is pas de laatste jaren echt ontdekt door beleggers, maar de Indiase economie laat al sinds ruim 25 jaar hoge groeicijfers zien: gemiddeld 6% en de laatste 4 jaar zelfs 7,5%. India is met meer dan 1 miljard inwoners in toenemende mate een drijvende kracht achter de wereldeconomie. Belangrijke factoren: succes van de dienstverlenende sector en de hoogopgeleide, jonge beroepsbevolking. De bevolking is voor 40% jonger dan 25, waardoor India niet de vergrijzingsproblematiek van Europa kent. Elk jaar studeren er 350.000 ingenieurs af. De toekomst Op lange termijn blijft het merendeel van de analisten positief over India. Naar verwachting zal het land tot één van de vier grootste economieën ter wereld uitgroeien. Op korte termijn ziet men wel gevaren in verdere renteverhogingen en de invloed van een mogelijke vertraging in het westen. Ook de gebrekkige infrastructuur en de hoge overheidsschuld ( 80% van het BNP) werken remmend. Positief zijn de sterke economische groei en een goede demografische ontwikkeling . Bovendien is de Indiase economie voor slechts 10% afhankelijk van export ( China voor 40/50%). Investeren in India. Beleggen in India is mogelijk in fondsen ( o.a. Fidelity en ABNAMRO), in Certificaten en in Turbo's.


Ratten en risico
Martin Janse - Fortis bank, Senior beleggingsadviseur

Martin Janse Het is niet iets wat we graag toe zullen geven, maar soms zijn ratten slimmer dan mensen. Dat blijkt namelijk uit een Amerikaans onderzoek van een aantal jaren geleden. In 2000 onderzochten drie wetenschappers de beleving van rendement en risico bij ratten. De dieren hadden de keuze tussen twee knoppen. De eerste leverde in 80 procent van de gevallen voedsel op en in 20 procent een elektrische schok. Bij de tweede knop lagen deze percentages juist omgekeerd. Al snel ontdekten de ratten dat het rendement (eten krijgen) bij de eerste knop groter was dan bij de tweede en drukten hun snuit uitsluitend tegen de eerste knop.

Het tweede deel van het onderzoek had betrekking op mensen. De deelnemers werden geconfronteerd met een lamp die acht van de tien keer rood licht gaf en twee keer groen. De vraag was of de lamp een volgende keer rood of groen zou oplichten. Het vervolg laat zich raden. In plaats van consequent voor rood te kiezen, waardoor de score 80 procent zou zijn, kreeg de eigenwijsheid de overhand. De deelnemers wilden het systeem te slim af zijn. Ze kozen slechts in acht van de tien gevallen voor de kleur rood. Daarmee daalde de kans op succes van 80 naar 68 procent.

Wat heeft dit met beleggen te maken? De moraal is dat een strategie consequent toepassen, zelfs als het op de beurs even wat minder gaat, een beter rendement oplevert dan onder invloed van 'de waan van de dag' handelen.



Top-down of bottom-up?
Arian Bakker ING bank, Hoofd beleggen

Arian Bakker

Waar zou u als aandelenbelegger de komende tijd het meest op moeten letten: op de specifieke omstandigheden van de bedrijven in uw portefeuille of op macro-economische factoren zoals groei, inflatie en rentebeleid? Ervan uitgaande dat u beschikt over een goed gespreide portefeuille - naar regio's, sectoren, etc. - lijkt mij het tweede momenteel belangrijker dan het eerste. Op dit moment wordt de aandelenmarkt beheerst door macro-economische factoren (top-down) en spelen bedrijfs- of sectorspecifieke zaken een minder dominante rol. Dit wordt veroorzaakt door de toegenomen onzekerheid op macro-economisch gebied: hoeveel zal de groei in de VS vertragen, wat doet de inflatie, hoe reageert de Amerikaanse centrale bank (Fed), etc. Die onzekerheid leidt tot een soort Pavlov-reactie op de beurs: alles wat als conjunctuurgevoelig wordt beschouwd - sectoren als Basisindustrie, Industrie, IT en Duurzame consumptiegoederen - gaat in de verkoop en wat minder cyclisch wordt geacht - Dagelijkse consumptiegoederen, Farmacie, Telecom en Nutsbedrijven - wordt gekocht. Een dergelijke ontwikkeling is waarneembaar, sinds begin mei de onzekerheid over het rentebeleid van de Fed oplaaide. Dit terwijl de fundamentele winstgroeivooruitzichten voor bedrijven (bottom-up) in bijvoorbeeld de Dagelijkse consumptiegoederen (prijsdruk!), Farmacie (gebrek aan nieuwe producten) of Telecom (concurrentie van kabel en internet) toch niet plotseling verbeterd zijn. Mijn advies: ga het gevecht met de windmolens niet te vroeg aan en blijf voorlopig defensief gepositioneerd.





Stagnerende winstgevendheid
Cor Wijtvliet - F. van Lanschotbankiers, Senior beleggingsanalist

Arian Bakker Aan beide zijden van de Oceaan is het cijferseizoen zogoed als voorbij. De uitkomsten mogen beleggers tevreden stemmen. Aan beide zijden steeg de winstgevendheid met meer dan 10% en dan bedoelen we een royale 10%. Aan de andere kant van de grote plas gaat de winstgroei zelfs richting 15%. Het is dan voor het 17de kwartaal oprij dat de groei hoger dan 10% uitkomt en dat zou een recordprestatie zijn. Het Europese bedrijfsleven is nog lang niet zover en het is nog maar zeer de vraag of hier de Amerikaanse prestatie valt te herhalen. Daar kunnen we de nodige vraagtekens bij zetten. De winstgevendheid van de Europese bedrijven was over het tweede kwartaal iets minder sterk dan over het eerste kwartaal. Dat heeft alles te maken met de schommelingen in de waarde van de dollar ten opzichte van de euro, waardoor de winst uitgedrukt in euro's ook schommelt. Dan is er de dure energie waar het Europese bedrijfsleven gevoeliger voor is dan de concurrentie uit het Westen. En dan is er de rente. Ook in dit deel van de wereld heeft de rente de neiging omhoog te gaan en ook dat vreet aan de winstgevendheid. Het is onwaarschijnlijk dat deze factoren in het huidige derde kwartaal minder zullen meewegen. Zeker aan de rentestijging zal vooralsnog geen einde komen, omdat de Europese economie behoorlijk gevoelig is voor het inflatie spook. Op de langere duur kan de rente weer omlaag, tenminste als we hier het Amerikaanse voorbeeld volgen. F. van Lanschot Banikiers beveelt onder meer aan: Ahold, Akzo Nobel, Crucell (high risk, high reward), Macintosh, ReedElsevier, TKH Groep en Unilever





De vooruitzichten voor de rest van 2006
Paul Koole - Rabobank Beveland, Senior beleggingsspecialist

Arian Bakker Het eerste halfjaar heeft de AEX-index maar een magere performance van een half procent laten zien. In de eerste helft van juli is de AEX-index in de min gedoken om uiteindelijk toch weer aan een behoorlijke stijging te beginnen. De lange rente is sinds begin van het jaar flink gestegen naar een niveau van circa 4 procent. De korte rente is nog harder gestegen. De rentemarkten prijzen op dit moment nog 2 à 3 renteverhogingen in van de Europese Centrale Bank. Ondanks de terreurdreiging en de oorlogsperikelen in het Midden Oosten lijkt het erop dat de markten hier immuun voor zijn geworden in de loop van de tijd. De vorige keer heb ik in mijn column aangegeven dat wij erg positief waren over het aandeel Akzo-Nobel. Inmiddels heeft Akzo aangegeven meer concrete plannen te hebben om Organon binnen niet al te lange tijd naar de beurs te brengen. Deze mededeling heeft, zoals verwacht, een positief effect gehad op de koers. Wij hanteren nog steeds een koersdoel van minimaal 50 euro. Hoe zien wij de vooruitzichten voor de rest van 2006? Voor zowel aandelen als obligaties zijn wij niet negatief gestemd. We denken dat de Fed klaar is met renteverhogingen zodat vanuit die kant wat ontspanning kan optreden. Voor Europa verwachten we dat de ECB nog enkele renteverhogingen door zal voeren, maar dat zit al verdisconteerd in de huidige koersen.





Herfstvrees
Jack Horvest - SNS bank, Senior vermogensbeheerder

Arian Bakker De herfst nadert, juist dit jaar wordt het spannend voor (aandelen)beleggers. Waarom, de Amerikaanse economische groei vertraagt. De huizenmarkt in de VS, de financieringsbron van consumentenbestedingen, hapert. Deze gaf jaarlijks een bestedingsimpuls van ca. 300-400 mrd. USD en de hapering tast ook het welvaartsgevoel aan. Ergo de consument bepaalt maar liefst 70% van het BNP van de VS. Neem daarbij de stijgende loon- en energiekosten en de nervositeit over bedrijfswinsten is compleet. Tegenvallers worden nu genadeloos afgestraft, een duidelijke sentimentsverandering. Het 'winstwaarschuwingen seizoen', wat begin oktober start in de VS moeten wij vrezen. China is juist nu tot inkeer gekomen; rente verhogen en kredietverlening beperken. Economische afkoeling is het moraal. De hoop voor aandelen is 'de lagere rente' die bijna wetmatig resulteert in hogere koersen. Deze wetmatigheid kan onder druk komen door lagere bedrijfswinsten. Teveel tegenvallers zullen doorwerken in de koersen. Renteverhogingen in de VS worden onwaarschijnlijker. Hiermee verdwijnt de rentesteun voor de US-Dollar. Een daling t.o.v. de euro ligt zeer in het verschiet. Het Europese herstel, gebaseerd op exporten, zal onder druk komen, simpelweg Europa is te zwak om de eigen broek op te houden. Concluderend: de lange rente in Europa zal stabiliseren, wellicht dalen, US-dollar gaat dalen, perspectief emerging markets verslechtert. In de aandelenportefeuille moet vooralsnog extra ruimte zijn voor financiële waarden. Cyclische, telecom- en detailhandelswaarden afbouwen.


...bespaart
Duurzaam Ondernemen in Middelburg

...ontwikkelt
Projecten ontwikkelen is het ultieme ondernemen

...reikt uit
Toerisme Innovatie Prijs 2006 uitgereikt

...stimuleert
"Zeeland is dé provincie op het gebied van aquacultuur"

...adviseert
Allplast groeit door investeringen in kennis en interne organisatie

...stopt
Vrouwen en jongeren stoppen sneller met eigen bedrijf

...nomineert
Doe mee aan de Zeeuwse startersprijs

....debatteert
Zeeuws Personeelsevent op woensdag 4 oktober in Rilland

...promoot
Zeeuwse goede doelen op JKW Veiling 2006

...exposeert
Nog beperkte standruimte beschikbaar op Contacta 2006

...voorziet
Veel dynamiek in Middelburg

...vestigt
Woonboulevard Mortiere is een publiekstrekker

...voegt samen
Stationsgebied heeft uitstraling en herkenbaarheid

...realiseert
Park Veldzigt is een geweldige locatie

...levert op
ZEP: vrijetijdspark waar altijd de zon schijnt

...bevordert
Arnestein is een begrip in Middelburg en omstreken

...karakteriseert
Middelburg is must voor elke toerist

...introduceert
Jaarfeest en uitreiking OCG Trofee 2006

...klaagt
Ontevreden klant kan vaker klagen

...is innovatief
Genomineerden BOS 2006 zijn innovatieve bedrijven

...rijdt
Onderweg

...belegt
De belegginsadviseurs

...ontwikkelt
Bedrijfs onroerend goed