In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2006
File not found.

Goes: economisch hart van Zeeland

Goes profileert zich steeds meer als businesscentrum van Zeeland. De centrumgemeente is door Elsevier Magazine zelfs uitgeroepen tot nummer 2 van Nederland op de ranglijst van economisch meest vitale gemeenten. ,,Alleen de gemeente Haarlemmermeer staat nog boven ons. Zo'n hoge positie is natuurlijk mooi, maar tegelijkertijd ook een beetje eng.


Sophie van 't Westeinde, wethouder Economische Zaken gemeente Goes.

De kans om te dalen is natuurlijk veel groter dan te stijgen. Qua woonklimaat scoort Goes eveneens goed op de nationale ranking. Daarbij kijkt men met name naar het aantal voorzieningen. Zo heeft Goes goede educatieve-, culturele- en medische voorzieningen", aldus wethouder Sophie van 't Westeinde (VVD) van financiën, economische zaken, recreatie & toerisme, onderwijs en cultuur. De gemeente is er veel aan gelegen om een zo optimaal mogelijk woon- en werkklimaat te scheppen. Het hoogwaardige bedrijventerrein De Poel II biedt volop vestigingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijven, het bestaande terrein De Poel III zal worden gerevitaliseerd. ,,De uitgifte van nieuwe kavels op De Poel II loopt goed. Er zijn inmiddels zeven kavels in de woon-werk-zone uitgegeven en bebouwd. Dit jaar komen er nog eens vijftien bij waarvoor zelfs een wachtlijst is. Deze woon-werk-zone is uniek voor Zeeland. Het bedrijvengedeelte ligt op De Poel II, terwijl het woongedeelte gesitueerd is richting de woonwijk Ouverture. De ondernemers wonen in een woonstraat tegenover een brede groenstrook. Doordat Goes zo centraal ligt, is het voor veel bedrijven aantrekkelijk om (ook) hier gevestigd te zijn. De komst van de Westerscheldetunnel heeft voor nieuwe impulsen gezorgd. Vanuit een vestiging in Goes kan gemakkelijk de markt in Schouwen-Duiveland, Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant worden bediend."

Artist impression Stationspark.

Bereikbaarheid
Op de bereikbaarheid en de verkeersdoorstroming in Goes is nog het een en ander aan te merken. Zeker in het licht van een verdere opstuwing van Goes in de economische vaart der volkeren. ,,De bereikbaarheid moet worden verbeterd. De realisering van een tweede afslag op de A58 is cruciaal. Hetzelfde geldt voor het doortrekken van de Nansenbaan (de hoofdweg door De Poel 2) naar de 's Gravenpolderseweg, wat de verkeersdoorstroming flink zal bevorderen. De ontwikkeling van De Poel II gaat intussen steeds verder. Er komen meer bedrijven waardoor het nog drukker wordt op de wegen. Dat is een extra reden om de bereikbaarheid en de doorstroming te optimaliseren", zegt Van 't Westeinde. De wethouder wil graag vaart maken met nieuwbouwprojecten in Goes zoals Waterstad, Mannee en Aria. ,,We hebben te maken met een inhaalslag en willen graag de turbo zetten op de nieuwbouwprojecten. Waterstad is bijvoorbeeld een uniek woningbouwproject op de plaats van het ouden havenindustriegebied. Daar komen tussen de 1500 en 2000 woningen te staan: gevarieerde woningbouw met luxe woningen, maar ook met sociale woningbouw, met zowel huur- als koopwoningen. Voordeel van het nieuwbouwproject Mannee, gelegen tegenover de Noordhoek, is dat er welstandsvrij gebouwd kan worden."

Chris den Dekker, wethouder Van 't Westeinde en Luit Ezinga (KvK) bij de nieuwbouw van de derde Zeelandhal.

De grootse plannen met betrekking tot de Zeelandhallen, stroken prima met de ambities van de gemeente Goes. ,,De renovatie van de bestaande twee hallen, de nieuwbouw van een derde hal en de komst van een leisurecentrum zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van Goes. De bouw van de nieuwe hal is in volle gang. Op 12 september hebben we het bereiken van het hoogste punt gevierd." Het Masterplan Binnenstad is een ander speerpunt in het Goese collegeprogramma. De uitvoering van dit programma komt de aantrekkelijkheid van Goes ten goede waar de middenstanders van meeprofiteren. De eerste fase is een heel eind afgerond. Diverse straten en de Grote Markt zijn opnieuw ingericht. Vertegenwoordigers van de gemeente Goes hebben regelmatig overleg met het Ondernemers Contact Goes (OCG) en de Ondernemers Organisatie Goes (OOG). ,,Wij hechten veel waarde aan een goede wisselwerking tussen ondernemers en gemeente. Gelukkig hebben we een goed contact met de Goese ondernemers. De overheid en de burgers zijn gebaat bij een goed florerend bedrijfsleven. Dat komt het voorzieningenniveau ten goede", aldus Sophie van 't Westeinde.


...realiseert
Contacta 2006: Ontmoetingen in een positieve zakelijke sfeer

...verstrekt
Garantie op particuliere occasions

...profileert
Goes: economisch hart van Zeeland

...moderniseert
Nieuwe collectie, nieuw imago

...kleurt
Pionier Rubia krijgt steuntje in de rug van Syntens

...ervaart
Zeeuws bedrijfsleven bekneld door regels

...presenteert
Ondernemerstuin op Contacta

....kiest
BAGE-groep, Hollestelle en De Betho genomineerd voor OCG-Trofee

...toont
Automotive Plein: Gezamenlijke presentatie succesvol

...profileert
Schouwen-Duiveland Continu in Beweging

...slaat de handen ineen
Veel bedrijvigheid op Zeeuws-Vlaams paviljoen

...helpt
Samen werken aan de toekomst

...ontmoet
Relatiebeheer staat centraal

...concludeert
Water kun je nooit beheersen, wel beheren

...stimuleert
Bijeenkomst Duurzaam Ondernemen Tholen

...biedt
Interessante kavels op JKW-Veiling

...discussieert
Innovatieve ondernemers op BOS 2006

...overziet
Deelnemerslijst Contacta 2006

...exposeert
Beursindex Contacta 2006

...zit bij de ingang
Bedrijven uit alle kernen vertegenwoordigd op oudste plein Contacta

...profileert
Middelburg Plaza is een begrip op de Contacta

...behartigt
Goed ondernemersklimaat in Middelburg

...bezoekt
Veel sfeer op Zeeland Nazomerfestival

...onderzoekt
Meewerken genereert meerwaarde

...voetbalt
RBC Roosendaal is Zeeuwser dan u denkt

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...consulteert
Op spreekuur bij gedeputeerde le Roy

...ondersteunt
KN afdeling Zeeland in actie voor wezen in Congo

...belicht
Zuidwest Nederland: logistieke as of logistiek moeras

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...groeit
Sterk tweede kwartaal op de Nederlandse kantorenmarkt

...brengt in beeld
Nieuwe Regio Bouwwijzer Werken 2006