In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2006
File not found.

Middelburg Plaza is een begrip op de Contacta

Traditiegetrouw presenteren gemeente en bedrijfsleven uit de Zeeuwse hoofdstad zich op de Contacta gezamenlijk via Middelburg Plaza. De gemeente profileert zich met name met projecten, zoals Mortiere, Arnestein, Park Veldzigt, Stationsgebied, Binnenstad en Veerse Poort. Een twintigtal Middelburgse bedrijven presenteert zich op Middelburg Plaza met onder andere noviteiten en demonstraties.,,Wij waren een van de eersten op de Contacta met een centraal plein. Bij de aankleding van de stand letten we weer op typische Middelburgse elementen zoals de grote banieren met het Stadhuis, de Lange Jan en de Oostkerk. Dit jaar houden we op de openingsdag van de Contacta, dinsdag 10 oktober, een ondernemersborrel op de Middelburg Plaza. De borrel beoogt de onderlinge contacten tussen de bedrijven te versterken", aldus Cynthia Westerweel van de afdeling Economische Zaken van de gemeente Middelburg.

Aanspreekbaar
Wethouder Hannie Kool onderstreept het belang van het gezamenlijk profileren van gemeente en bedrijfsleven. ,,Het is plezierig dat je als gemeente intensief met het bedrijfsleven kan optrekken. De Contacta leent zich daar uitstekend voor omdat iedereen direct persoonlijk aanspreekbaar is, terwijl je normaal gesproken iemand 'slechts' opbelt. Op de Contacta laat je je visitekaartje zien en wordt het Middelburg-gevoel versterkt. Het Economisch Beraad Middelburg beoogt dat eveneens. Onlangs kwam dit overlegorgaan met vertegenwoordigers van het Economisch Platform (MBC en VOM) en de gemeente Middelburg weer bijeen. Er vindt overleg plaats tussen bedrijfsleven en gemeente over zaken als verkeersdoorstroming en bereikbaarheid. Zo is er veel maatschappelijk draagvlak voor de aanleg van de N57. Overheid en bedrijfsleven hebben zich ook gezamenlijk sterk gemaakt voor verbeteringen op de Schroebrug, want tot de realisering van de N57 moeten we het doen met de bestaande verbindingen", aldus wethouder Hannie Kool-Blokland (CDA).


Wethouder Hannie Kool:
,,Plezierig om intensief
met het bedrijfsleven op te trekken."

Beeldmateriaal
De wethouder heeft naast Economische Zaken ook Financiën, Ruimtelijke Ordening, Monumenten, Archief en Binnenstad in haar portefeuille. De grootste Zeeuwse bedrijvenbeurs biedt een prima podium voor Middelburg om haar ambities in woord en beeld nader toe te lichten. ,,Op de Contacta treden we als gemeente naar buiten met veel beeldmateriaal zoals grote foto's van de Middelburgse projecten. De Contacta is voor gemeente en bedrijfsleven een uitgelezen mogelijkheid om bedrijven te animeren naar Middelburg te komen. Bedrijventerreinen en woningbouwmogelijkheden worden gepresenteerd. Middelburg heeft gunstige vestigingsfactoren voor nieuwe bedrijvigheid. De gronduitgifte op Arnestein begint krap te worden, maar op hoogwaardig bedrijventerrein Mortiere is er nog voldoende grond uit te geven. Gelukkig heerst er in Middelburg ook een aantrekkelijk woonklimaat, mede door nieuwe woningbouwprojecten zoals Veerse Poort en Mortiere. Bovendien zijn er goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur en sport. Dat zijn eveneens belangrijke vestigingsvoorwaarden voor nieuwe bedrijven, naast bijvoorbeeld (relatief lage) grondprijzen ",

Sfeer
De organisatie van het Middelburgse centrale plein is in handen van de werkgroep Middelburg Plaza. Deze werkgroep wordt gevormd door de gemeente in combinatie met vertegenwoordigers van een drietal bedrijven: Weststrate Verpakkingen, Wagenvoorde Lastechniek en Caljouw-Rademaker Verhuizingen. ,,Met een gezamenlijk plein op de Contacta trek je als Middelburgse bedrijven elkaars publiek aan. Daardoor versterk je elkaar. Op de Middelburg Plaza hechten we veel waarde aan sfeer en uitstraling. Er zijn dan ook veel nevenactiviteiten. Zo brengen een karikatuurtekenaar en een goochelaar extra leven in de brouwerij", aldus Ankie Meijer van Caljouw Rademaker Verhuizingen.


...realiseert
Contacta 2006: Ontmoetingen in een positieve zakelijke sfeer

...verstrekt
Garantie op particuliere occasions

...profileert
Goes: economisch hart van Zeeland

...moderniseert
Nieuwe collectie, nieuw imago

...kleurt
Pionier Rubia krijgt steuntje in de rug van Syntens

...ervaart
Zeeuws bedrijfsleven bekneld door regels

...presenteert
Ondernemerstuin op Contacta

....kiest
BAGE-groep, Hollestelle en De Betho genomineerd voor OCG-Trofee

...toont
Automotive Plein: Gezamenlijke presentatie succesvol

...profileert
Schouwen-Duiveland Continu in Beweging

...slaat de handen ineen
Veel bedrijvigheid op Zeeuws-Vlaams paviljoen

...helpt
Samen werken aan de toekomst

...ontmoet
Relatiebeheer staat centraal

...concludeert
Water kun je nooit beheersen, wel beheren

...stimuleert
Bijeenkomst Duurzaam Ondernemen Tholen

...biedt
Interessante kavels op JKW-Veiling

...discussieert
Innovatieve ondernemers op BOS 2006

...overziet
Deelnemerslijst Contacta 2006

...exposeert
Beursindex Contacta 2006

...zit bij de ingang
Bedrijven uit alle kernen vertegenwoordigd op oudste plein Contacta

...profileert
Middelburg Plaza is een begrip op de Contacta

...behartigt
Goed ondernemersklimaat in Middelburg

...bezoekt
Veel sfeer op Zeeland Nazomerfestival

...onderzoekt
Meewerken genereert meerwaarde

...voetbalt
RBC Roosendaal is Zeeuwser dan u denkt

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...consulteert
Op spreekuur bij gedeputeerde le Roy

...ondersteunt
KN afdeling Zeeland in actie voor wezen in Congo

...belicht
Zuidwest Nederland: logistieke as of logistiek moeras

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...groeit
Sterk tweede kwartaal op de Nederlandse kantorenmarkt

...brengt in beeld
Nieuwe Regio Bouwwijzer Werken 2006