In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2006
File not found.

De Beleggingsadviseurs

Blauw Goud
Rin Visser - ABN Amro Bank Senior beleggingsadviseur

Diederik Bertens Nu de eerste signalen zich aandienen dat de wereldwijde economische groei over het hoogtepunt heen lijkt te zijn, adviseren wij aandelenportefeuilles wat defensiever in te richten. De sector nutsbedrijven is een defensieve sector die bovengemiddeld presteert wanneer de economische groei en de winstgroei van bedrijven afzwakken. Deze sector bestaat vooral uit ondernemingen die door de jaren heen stabiele kasstromen en een relatief hoog dividendrendement laten zien.
Momenteel zien wij dat winstverwachtingen van bedrijven in defensieve sectoren naar boven worden bijgesteld, terwijl de verwachtingen voor de gehele markt juist omlaag worden geschroefd. Bovendien profiteren aandelen met een voorspelbaar dividendrendement van dalende rentes. Onze visie is dat de lange rente zes tot twaalf maanden wat kan gaan dalen.
Tot de nutsbedrijven horen ook ondernemingen die betrokken zijn bij de drinkwatervoorziening. Het besef groeit dat aan de toenemende vraag naar water, door de groeiende wereldbevolking, niet vanzelfsprekend kan worden voldaan. Het gebruik van schoon water voor consumptie, landbouw en industrie neemt jaar na jaar toe. De beschikbare hoeveelheid schoon water neemt door vervuiling bovendien af. De oplossing ligt in efficiënter gebruik van water, verbeterde waterzuivering en ontzilting. Ondernemingen die actief zijn op dit gebied, of technologieën hebben ontwikkeld die bijdragen aan de oplossing van het schaarsteprobleem zullen profiteren van deze trend.
Tip: Water Certificaat.


Wat voor belegger bent u?
Martin Janse - Fortis bank Senior beleggingsadviseur

Marc van Rijswijk Wanneer u wilt gaan beleggen, zal uw adviseur u het hemd van het lijf vragen. Hij heeft namelijk heel veel informatie nodig om een zo passend mogelijk advies te geven. Vragen over uw inkomenspositie, pensioenvoorziening en risicobereidheid geven hem een goed beeld van het soort belegger dat u bent en welk risico u wel of niet kunt lopen. Een goed hulpmiddel hierbij is het invullen van een vragenlijst: het beleggersprofiel. Hierop komt u vragen tegen als 'Hoeveel jaar heeft u ter beschikking voor de opbouw van uw vermogen?' en 'Hoe reageert u als de waarde van uw belegging twintig procent daalt?'. Door aan de antwoorden punten toe te kennen, krijgt uw adviseur inzicht in welk type belegger u bent. Dat gaat van voorzichtig tot zeer offensief. Een voorzichtig belegger doet er goed aan uitsluitend te beleggen in liquiditeiten en obligaties. Een zeer offensieve belegger mag van alle beleggingscategorieën gebruikmaken. Let wel: met de nadruk op het woord 'mag'. Een beleggersprofiel geeft het maximale risico aan. Minder mag natuurlijk altijd. Het goed in kaart brengen van het totale financiële plaatje van een klant is onderdeel van de zorgplicht van de adviseur. U zult misschien denken: zo'n profiel is toch een momentopname. Inderdaad. Daarom is het goed om de vragenlijst regelmatig opnieuw in te vullen. Er kunnen zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke situatie. Ook de vragenlijst kan door de jaren heen aangepast worden. Wanneer uw adviseur binnenkort weer bij u aanklopt om weer eens bij te praten, dan is het niet alleen maar uit nieuwsgierigheid.


De tijd heelt alle wonden
Arian Bakker ING bank Hoofd beleggen

Rob Jansen Veel beleggingsstrategen voorzien voor volgend jaar een aanzienlijke daling van de winstgroei. De negatieve stemming wordt vooral ingegeven door de onzekerheid over het verdere verloop van de Amerikaanse huizenmarkt.
Kunnen we de hoop op hogere aandelenkoersen misschien uit een andere bron putten?
Eén van de kandidaten is een hogere waardering. De koerswinstverhoudingen van de grote bedrijven uit de VS en Europa zijn, in historisch perspectief, hooguit gemiddeld. En in vergelijking met langjarige gemiddelden zijn aandelenwaarderingen laag afgezet tegen de waardering van obligaties. Dit is het geval sinds het einde van de 'bubble' in 2000. In de tweede helft van de jaren negentig was de risicopremie juist tot zeer lage waarden gedaald. De zorgeloosheid van die tijd is omgeslagen in de zeer grote voorzichtigheid van nu.
Maar waar zou zo'n herwaardering dán vandaan moeten komen? Ik denk dat de tijd redding kan brengen! Het dieptepunt van de correctie van de aandelenmarkten lag in 2002. Volgend jaar is dat dus vijf jaar geleden. Dat betekent dat de vijfjaarsrendementen van brede indices als de S&P500 en de Eurotop 300 volgend jaar weer positief zijn. Mits de koersen rond het huidige niveau of hoger staan, uiteraard. Voor institutionele beleggers springen de seinen dan weer op groen. De hoop op een goed aandelenjaar 2007 hoeft dus nog niet opgegeven te worden!


Werken aan winst
Cor Wijtvliet - F. van Lanschotbankiers Senior beleggingsanalist

Cor Wijtvliet Ik weet niet zeker of dit onderwerp wel past in de opzet van de beleggingspagina, maar ik vind het zelf wel boeiend. In de miljoenennota introduceert het kabinet het thema 'Werken aan Winst'. Het kabinet zou graag in Nederland een klimaat scheppen, waar ondernemerschap wordt beloond. Nederland is na Frankrijk het minst ondernemende land in de Europese Unie. De Nederlander werkt liever bij de overheid of bij een groot bedrijf. Maar niet alleen moeten er meer ondernemers komen, die ondernemer moet ook innovatiever worden. We willen immers een kenniseconomie opbouwen. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wil je echt een kenniseconomie opbouwen, waarbinnen een innovatief klimaat gedijt, dan moet de maatschappij openstaan voor vernieuwing en verandering. De Nederlander is echter wars van verandering en houdt de zaken liever zoals ze zijn. Onze maatschappij is erg risicomijdend. Het kabinet onderkent de verstarring die onze maatschappij is binnengeslopen en zou onze maatschappij graag wat dynamischer zien. Dat kan alleen door de burger er van te overtuigen dat de wens om de zekerheden van gisteren overeind te houden, de welvaart en welzijn van morgen bedreigt. Het individu zelf moet dynamischer worden, minder leunen op de overheid en op de uitkering, maar meer eigen verantwoordelijkheid dragen en meer geloof en waarde hechten aan de eigen vindingrijkheid. Een dynamisch en creatief individu zal vanzelf ondernemender en innovatiever zijn. Voila!
Van Lanschot Bankiers is ondermeer positief over: DSM, Buhrman, Vedior, Aegon en LogicaCMG


Politieke onrusten en de beurzen op lange termijn
Paul Koole - Rabobank Beveland Senior beleggingsspecialist

Erik Elst In de afgelopen weken is de nodige (politieke) onrust ontstaan in een aantal opkomende markten. In Thailand heeft een militaire coup plaatsgevonden waarbij premier Thaksin is afgezet. In Hongarije waren er een aantal dagen op rij gewelddadige protesten door betogers die om het aftreden van premier Gyurscany roepen. In Rusland worden de grote oliemultinationals, waaronder Shell en ExxonMobil, onder druk gezet om de staat een aandeel te geven in de grote Sachalin projecten. De aandelenkoersen reageerden echter nauwelijks op het nieuws. De politieke en economische problemen in Hongarije en Thailand waren al geruime tijd bekend bij beleggers. Dat het Kremlin zijn greep op de grondstoffensector wil verstevigen kan ook niet als een verrassing worden gezien.
Onlangs kreeg ik nog de vraag van een vermogende particulier of de aandelenkoersen niet erg hoog waren en of het niet verstandig zou zijn om uit te stappen. De koersen van de AEX-fondsen zijn immers sinds begin 2003 met 100 procent gestegen! Om op zo'n vraag een goed antwoord te formuleren heb ik wat huiswerk gedaan. Als we kijken naar lange termijn rendementen, dan leert de geschiedenis van de afgelopen 150 jaar ons dat aandelen gemiddeld ongeveer 8 tot 9 procent per jaar hebben opgeleverd. Naar mijn mening moet je een lange termijn keuze maken om in aandelen te beleggen. Je kunt best na een snelle stijging een gedeelte verkopen, maar doe dat nooit met alles. Er gaat immers geen bel bij het hoogste punt op de beurs!


Het drama Ahold
Jack Horvest - SNS bank, Senior vermogensbeheerder

Jack Horvest Op weg naar mijn vakantie kon ik het niet laten. In plaats van een John Grisham thriller te kopen, moest ik weer het (studie)boek van Jeroen Smit met de titel: "Het drama Ahold" aanschaffen. Hierin wordt verteld over de opkomst en neergang van de Zaanse grutter. Verplichte leeskost voor de belegger. Het boek beschrijft exact de voltrekking van een proces dat we regelmatig terugzien in de financiële wereld: Een niet te stille honger naar omzet- en winstgroei, gedreven door motieven van hebzucht, gevoel van onoverwinnelijkheid en persoonlijke roem. Bij Ahold diende alles te wijken voor groei en de hogere aandelenkoers. Boekhoudkundig onderzoek van overnames en het oplossen van accountancy problemen waren schijnbaar niet interessant. Het proces werd gevoed door kapitaalverschaffers met schijnbaar onuitputtelijke geldmiddelen. Totdat het piramidespel was gespeeld.
De vakantie is lang voorbij, maar deze week viel mijn oog op een klein artikel in de Financial Times over het beleggings(hedge)fonds Amaranth. Het fonds zal naar verwachting € 5 miljard verliezen op aardgascontracten omdat een voorheen briljante en verafgode energie handelaar iets teveel ruimte had gekregen. Hebzucht en onoverwinnelijkheid. Een deja vu gevoel bekroop mij weer. Mijn tip: lees het boek: Het drama Ahold. Hierin staan wijze beleggingslessen, is spannend en begrijpelijk voor iedereen. Wedden dat u anders tegen bedrijfsfusies en overnames gaat aankijken ? Alvast veel leesplezier toegewenst.


...realiseert
Contacta 2006: Ontmoetingen in een positieve zakelijke sfeer

...verstrekt
Garantie op particuliere occasions

...profileert
Goes: economisch hart van Zeeland

...moderniseert
Nieuwe collectie, nieuw imago

...kleurt
Pionier Rubia krijgt steuntje in de rug van Syntens

...ervaart
Zeeuws bedrijfsleven bekneld door regels

...presenteert
Ondernemerstuin op Contacta

....kiest
BAGE-groep, Hollestelle en De Betho genomineerd voor OCG-Trofee

...toont
Automotive Plein: Gezamenlijke presentatie succesvol

...profileert
Schouwen-Duiveland Continu in Beweging

...slaat de handen ineen
Veel bedrijvigheid op Zeeuws-Vlaams paviljoen

...helpt
Samen werken aan de toekomst

...ontmoet
Relatiebeheer staat centraal

...concludeert
Water kun je nooit beheersen, wel beheren

...stimuleert
Bijeenkomst Duurzaam Ondernemen Tholen

...biedt
Interessante kavels op JKW-Veiling

...discussieert
Innovatieve ondernemers op BOS 2006

...overziet
Deelnemerslijst Contacta 2006

...exposeert
Beursindex Contacta 2006

...zit bij de ingang
Bedrijven uit alle kernen vertegenwoordigd op oudste plein Contacta

...profileert
Middelburg Plaza is een begrip op de Contacta

...behartigt
Goed ondernemersklimaat in Middelburg

...bezoekt
Veel sfeer op Zeeland Nazomerfestival

...onderzoekt
Meewerken genereert meerwaarde

...voetbalt
RBC Roosendaal is Zeeuwser dan u denkt

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...consulteert
Op spreekuur bij gedeputeerde le Roy

...ondersteunt
KN afdeling Zeeland in actie voor wezen in Congo

...belicht
Zuidwest Nederland: logistieke as of logistiek moeras

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...groeit
Sterk tweede kwartaal op de Nederlandse kantorenmarkt

...brengt in beeld
Nieuwe Regio Bouwwijzer Werken 2006