In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2006
File not found.

Zeeuws bedrijfsleven bekneld door regels

Bijna de helft van alle Zeeuwse ondernemers ervaart flinke knelpunten in de bedrijfsomgeving. Zo heeft maar liefst één op de vijf ondernemers te maken met knellende regels voor milieu en ruimtelijke ordening. Ook bereikbaarheid, parkeren en lokale lasten vormen een groot struikelblok.


'Nieuwbouw van de Grontmij aan het spoor in Middelburg. Zo'n 15 procent van de Zeeuwse ondernemers heeft plannen om uit te breiden.'

Dit blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder 6.000 Zeeuwse bedrijven naar knelpunten en naar uitbreidings- en verhuisbehoefte. Ondernemers hebben hun handen al vol aan hun bedrijf. Op deze knelpunten in de bedrijfsomgeving zit de ondernemer dan ook niet te wachten. De Kamer van Koophandel zal de uitkomsten van het onderzoek bij de gemeenten op tafel leggen en aandringen op aanpak van de problemen.

Verhuizen
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat bijna 15 procent van de Zeeuwse bedrijven plannen heeft om uit te breiden. Hiervoor moeten drie van de vijf bedrijven verkassen. Vooral het gebrek aan ruimte, onvoldoende uitstraling van het pand en de strenge regels zijn de grootste hindernis. De hardnekkige regels dwingen sommige bedrijven om zich naar een buurgemeente te verplaatsen. Belangrijkste reden om te verhuizen is het 'ruimtegebrek op de huidige locatie' (45%) gevolgd door 'huidige locatie niet representatief' (22%) en 'regelgeving milieu- en bestemmingsplan'(17%).

Voor ruim de helft van de verplaatsingen is max. 1000 m2 grond al voldoende. Iets minder dan een kwart heeft 2500 m2 of meer nodig. Deze grotere ruimtebehoefte is met name gevraagd in de landbouw, industrie, groothandel en horeca & toerisme. Vooral de bedrijven in de groothandel en kantoordiensten pakken makkelijker hun koffers. In de horeca en in de landbouw daarentegen blijken de bedrijven het meest honkvast. De overgrote meerderheid van de bedrijven verhuist binnen de huidige gemeente. Hun doel is vooral het ruimteprobleem op te lossen dan wel om een beter passende locatie te verkrijgen. Van de bedrijven die verhuizing naar een andere gemeente binnen Zeeland overwegen, wordt de 'regelgeving milieu en bestemmingsplan' het vaakst genoemd. Voor de (enkele) bedrijven die Zeeland willen verlaten, speelt ruimte nauwelijks een rol, het gaat deze ondernemers om regelgeving, representatie exploitatielasten en klantenbinding.

Omgeving
Bijna de helft van de bedrijven in Zeeland ervaart flinke hobbels in de directe bedrijfsomgeving. De regels rondom milieubeleid en het bestemmingsplan worden het vaakst genoemd. Bereikbaarheid (15 procent), parkeergelegenheid(14%) en lokale lasten, zoals leges voor vergunningen en lokale lasten (13%). Worden minder vaak genoemd. Het minst worden criminaliteit en ruimtetekort (5%) als knelpunt genoemd.

Feiten
- 15% van de Zeeuwse ondernemers wil uitbreiden
- 40% breidt uit op huidige locatie
- 3 van de 5 bedrijven, die wil uitbreiden, moet verhuizen
- 15% verhuist door te hoge kosten voor uitbreiding op huidige locatie
- 60% geeft gebrek aan ruimte op als belangrijkste reden voor verhuizing


...realiseert
Contacta 2006: Ontmoetingen in een positieve zakelijke sfeer

...verstrekt
Garantie op particuliere occasions

...profileert
Goes: economisch hart van Zeeland

...moderniseert
Nieuwe collectie, nieuw imago

...kleurt
Pionier Rubia krijgt steuntje in de rug van Syntens

...ervaart
Zeeuws bedrijfsleven bekneld door regels

...presenteert
Ondernemerstuin op Contacta

....kiest
BAGE-groep, Hollestelle en De Betho genomineerd voor OCG-Trofee

...toont
Automotive Plein: Gezamenlijke presentatie succesvol

...profileert
Schouwen-Duiveland Continu in Beweging

...slaat de handen ineen
Veel bedrijvigheid op Zeeuws-Vlaams paviljoen

...helpt
Samen werken aan de toekomst

...ontmoet
Relatiebeheer staat centraal

...concludeert
Water kun je nooit beheersen, wel beheren

...stimuleert
Bijeenkomst Duurzaam Ondernemen Tholen

...biedt
Interessante kavels op JKW-Veiling

...discussieert
Innovatieve ondernemers op BOS 2006

...overziet
Deelnemerslijst Contacta 2006

...exposeert
Beursindex Contacta 2006

...zit bij de ingang
Bedrijven uit alle kernen vertegenwoordigd op oudste plein Contacta

...profileert
Middelburg Plaza is een begrip op de Contacta

...behartigt
Goed ondernemersklimaat in Middelburg

...bezoekt
Veel sfeer op Zeeland Nazomerfestival

...onderzoekt
Meewerken genereert meerwaarde

...voetbalt
RBC Roosendaal is Zeeuwser dan u denkt

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...consulteert
Op spreekuur bij gedeputeerde le Roy

...ondersteunt
KN afdeling Zeeland in actie voor wezen in Congo

...belicht
Zuidwest Nederland: logistieke as of logistiek moeras

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...groeit
Sterk tweede kwartaal op de Nederlandse kantorenmarkt

...brengt in beeld
Nieuwe Regio Bouwwijzer Werken 2006