In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2006
File not found.

Jongeren Leren Werkenplein:
Samen werken aan de toekomst

De economie trekt steeds meer aan. Het aantal vacatures stijgt gelukkig weer, maar niet iedereen profiteert van die positieve ontwikkeling. Hoewel de markt schreeuwt om vakmensen, staan veel jongeren aan de kant. De jeugdwerkloosheid in Nederland is nog steeds fors hoger dan de gemiddelde werkloosheid. Het project 2e Kans Beroepsonderwijs helpt die jongeren aan werk, bij een erkend leerbedrijf.


Het aantal vacatures stijgt gelukkig weer.

Alle partners van het project 2e Kans Beroepsonderwijs willen meer jongeren in Zeeland die aan de kant staan, via een zogenaamde 'leerbaan' aan werk helpen. De gemeenten Vlissingen en Middelburg bijvoorbeeld, hebben de ambitie uitgesproken, dat voor 350 jongeren te willen doen. Gezamenlijk maken de projectpartners zich daar sterk voor op de belangrijkste vakbeurs van Zuidwest Nederland, op het 'Jongeren Leren Werkenplein' op Contacta: dé ontmoetingsplaats voor werkgevers en werkzoekende jongeren.

Jongeren Leren Werken
"De partners in het 2e Kans Beroepsonderwijs in Zeeland zijn de Regionale en Agrarische Opleidingencentra, het CWI, de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC), de gemeenten, werkgevers en hun organisaties, zoals MKB-Zeeland en de vakbonden. Daartoe hebben zij samen met ons de handen ineengeslagen. Zeelandhallen Goes bv draagt het project eveneens een warm hart toe", aldus Willem Buitelaar, persvoorlichter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. De regering heeft deze projectorganisatie ingesteld om de werkloosheid onder jongeren te bestrijden. In de loop van 2007 moeten 40.000 jeugdbanen extra zijn gecreëerd ten opzichte van 2003. De meter staat nu op ruim 35.000.

Bol van de activiteiten
Het Jongeren Leren Werkenplein op Contacta staat drie dagen bol van de activiteiten om werkgevers en jongeren met elkaar in contact te brengen. Zij kunnen er terecht voor informatie over de opleidingen en cursussen die de deelnemende onderwijsinstellingen verzorgen. Werkgevers kunnen zich ook laten voorlichten over de financiële en praktische voordelen van het werken met jongeren. Voor ondernemers dus alle reden om naar het Jongeren Leren Werkenplein te komen. "Hans de Boer, voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid en voormalig voorzitter van MKB-Nederland opent het Jongeren Leren Werkenplein op dinsdagavond 10 oktober", vervolgt Willem Buitelaar. "Hij praat daar onder andere met werkgevers en jongeren, die al met elkaar samenwerken. Ook reikt hij tijdens de opening van het plein de eerste gratis no-riskpolissen uit aan werkgevers, die een of meer jongeren van onder de 23 jaar zonder MBO-diploma en die als werkzoekenden staan ingeschreven bij het CWI, via een leerbaan op BBL-1 of BBL-2 niveau hebben aangenomen. Verder geven leerlingen van de deelnemende onderwijsinstellingen acte de présence op het plein. Zij laten aan de hand van diverse vormen van dienstverlening, producten en demonstraties zien, welke competenties zij in huis hebben. Op 12 oktober organiseren wij een zogenaamde 'speed meeting'. Dan kunnen door RMC en CWI geselecteerde jongeren op het plein met werkgevers praten. Als het gesprek goed gaat, kunnen ze direct aan de slag bij de werkgever."

Het project 2e Kans Beroepsonderwijs helpt jongeren aan werk.

Leerbanen en stageplaatsen
Werkgevers spelen een belangrijke rol in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Jongeren hebben erkende leerbedrijven hard nodig voor stageplaatsen en leerbanen om hun opleiding te kunnen volgen en een diploma op minimaal HAVO- of MBO-2 niveau te halen, waarmee ze goed voorbereid de arbeidsmarkt op kunnen. Erkende leerbedrijven kunnen jongeren die een MBO-opleiding volgen op twee manieren helpen. De eerste mogelijkheid zijn de leerbanen, een combinatie van leren en werken. De jongeren werken drie of vier dagen in de week bij een werkgever en ontvangen daarvoor salaris. De resterende dag(en) gaan zij naar school. Leerbanen worden vervuld in het kader van een MBO-opleiding volgens de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Werkgevers sluiten met de jongere een beroepspraktijkvormingsovereenkomst en een arbeidsovereenkomst. Ook zijn veel jongeren op zoek naar een stageplaats. Die hebben zij nodig als ze een MBO-opleiding volgens de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) volgen. De meeste tijd brengen de jongeren op school door. Praktijkervaring doen zij op tijdens verschillende stageperiodes van enkele weken tot een aantal maanden. Voor een stage sluiten werkgevers met de jongere eveneens een beroepspraktijkvormingsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst is in het kader van een stage niet nodig.

Financieel voordeel
Wanneer werkgevers jongeren een leerbaan of een stageplaats aanbieden, komen ze in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming in het kader van de Wet Vermindering Afdracht (WVA) die kan oplopen tot € 5.500 euro per jongere per kalenderjaar. Wie jongeren een stageplaats aanbiedt voor een BOL-opleiding kan een fiscale tegemoetkoming krijgen van € 1.200 per jongere per stagejaar. "De gratis no-riskpolis maakt het voor ondernemers nog aantrekkelijker om jongeren een leerbaan aan te bieden. Bij ziekte van de jongere kunnen werkgevers namelijk de loonkosten claimen bij de gemeente, mits zij hem uiterlijk op 30 september 2007 een leerbaan op BBL-1 of BBL-2 niveau aanbieden. Zorg er dus voor dat ú die ondernemer bent, die op het Jongeren Leren Werkenplein van Hans de Boer de eerste no-risk polis op Contacta 2006 krijgt overhandigd. Met dat voordeel maakt u immers twee personen blij!", besluit Willem Buitelaar.

Voor meer informatie: www.jongerenlerenwerken.nl


...realiseert
Contacta 2006: Ontmoetingen in een positieve zakelijke sfeer

...verstrekt
Garantie op particuliere occasions

...profileert
Goes: economisch hart van Zeeland

...moderniseert
Nieuwe collectie, nieuw imago

...kleurt
Pionier Rubia krijgt steuntje in de rug van Syntens

...ervaart
Zeeuws bedrijfsleven bekneld door regels

...presenteert
Ondernemerstuin op Contacta

....kiest
BAGE-groep, Hollestelle en De Betho genomineerd voor OCG-Trofee

...toont
Automotive Plein: Gezamenlijke presentatie succesvol

...profileert
Schouwen-Duiveland Continu in Beweging

...slaat de handen ineen
Veel bedrijvigheid op Zeeuws-Vlaams paviljoen

...helpt
Samen werken aan de toekomst

...ontmoet
Relatiebeheer staat centraal

...concludeert
Water kun je nooit beheersen, wel beheren

...stimuleert
Bijeenkomst Duurzaam Ondernemen Tholen

...biedt
Interessante kavels op JKW-Veiling

...discussieert
Innovatieve ondernemers op BOS 2006

...overziet
Deelnemerslijst Contacta 2006

...exposeert
Beursindex Contacta 2006

...zit bij de ingang
Bedrijven uit alle kernen vertegenwoordigd op oudste plein Contacta

...profileert
Middelburg Plaza is een begrip op de Contacta

...behartigt
Goed ondernemersklimaat in Middelburg

...bezoekt
Veel sfeer op Zeeland Nazomerfestival

...onderzoekt
Meewerken genereert meerwaarde

...voetbalt
RBC Roosendaal is Zeeuwser dan u denkt

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...consulteert
Op spreekuur bij gedeputeerde le Roy

...ondersteunt
KN afdeling Zeeland in actie voor wezen in Congo

...belicht
Zuidwest Nederland: logistieke as of logistiek moeras

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...groeit
Sterk tweede kwartaal op de Nederlandse kantorenmarkt

...brengt in beeld
Nieuwe Regio Bouwwijzer Werken 2006