In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2006
File not found.

Gezamenlijk Plein van bedrijfsleven en gemeente Schouwen-Duiveland
Schouwen-Duiveland Continu in Beweging

Voor de vierde maal in successie profileren bedrijfsleven en gemeente Schouwen-Duiveland zich op Contacta met een gezamenlijke stand. Dat symboliseert de gezonde verstandhouding tussen zakelijk en bestuurlijk Schouwen-Duiveland. Even dynamisch is het hoofdthema voor het plein: 'Schouwen-Duiveland Continu in Beweging'.


Bedrijfscontactfunctionaris Huig Bode van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Bij het betreden van het de centrale binnenplaats van het plein staat de bezoeker al direct oog in oog met wederom een spraakmakende stand. Het hoofdthema komt de bezoeker in alle stands weer tegen. Die zijn bijvoorbeeld open van opbouw en slechts voorzien van een of twee scheidingswanden. Voor de bezoekers van het Schouwen-Duivelandplein ligt een leuke gimmick te wachten.

Herkenbaar
"Elk jaar hebben wij een andere blikvanger op ons plein. Daarmee en met de opbouw en kleuren van onze gezamenlijke stand proberen wij ons steeds weer te onderscheiden van de rest. Die insteek is de afgelopen jaren zeer succesvol gebleken. Vandaar dat we weer een herkenbaar hoofdthema hebben gekozen. Na 'Natuurlijk Zaken Doen op Schouwen-Duiveland' in 2003, 'Zet koers naar ondernemend Schouwen-Duiveland' in 2004 en 'Visie op innovatief ondernemen' in 2005 is dat nu dus 'Schouwen-Duiveland Continu in Beweging'. Dit thema symboliseert de diverse vernieuwingen die onze dynamische gemeente staan te wachten op het gebied van wonen en werken", licht bedrijfscontactfunctionaris Huig Bode van de gemeente Schouwen-Duiveland toe. "Dat wij de bewoners, bezoekers en ondernemers heel wat te bieden hebben qua natuur, historie en bedrijvigheid blijkt wederom uit de grote diversiteit aan bedrijven op ons plein. Zij vertegenwoordigen een dwarsdoorsnede van ondernemend Schouwen-Duivenland. Hun stands hebben wij gegroepeerd rondom de ruime horeca in het hart van het plein. Zo'n gelegenheid stimuleert enerzijds het business-to-business werken extra en creëert anderzijds rust en netheid in de expositieruimtes, waar de exposant zich volledig kan concentreren op zijn eigen business."

Arbeidsbeleid
De afdeling Werk, Inkomen en Zorg bemant de stand van de gemeente Schouwen-Duiveland op het paviljoen. Daar staat het onderwerp 'Arbeidsbeleid' centraal. Experts zullen er informatie geven over onder reïntegratie en tewerkstelling van mensen met een WAO-uitkering of sociale achterstand op de arbeidsmarkt. Huig Bode is tijdens de gehele beurs aanwezig en beantwoordt uiteraard ook vragen over allerlei andere onderwerpen die de ondernemer aangaan. Nieuwkomer op Contacta is Pieterman Produkties. Dit bedrijf uit Burgh-Haamstede is gespecialiseerd in het organiseren van opleidingen en herhalingstrainingen Bedrijfshulpverlener (BHV), EHBO en AED (automatische externe defibrillator).

Business Park
"Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen is Ad Verseput aangetreden als wethouder van Economische Zaken. Vanuit zijn achtergrond is hij zeer betrokken bij ondernemend Schouwen-Duiveland. Hij is oprecht trots op het eiland", vervolgt Huig Bode. "De gemeente ligt centraal aan de Midden-Zeelandroute, die de Randstad met Vlaanderen verbindt. Langs deze route, de N256, zal begin 2008 de eerste spade de grond ingaan van het paradepaardje van de gemeentelijke bedrijventerreinen, het Business Park. Het is de eerste indruk die de passant krijgt van Zierikzee met haar vele beeldbepalende monumenten. Qua hoogte zal de bebouwing het stadssilhouet niet aantasten. De gemeente gaat dit specifieke project waaraan zij hoge prijs- en kwaliteitseisen stelt, binnenkort Europees aanbesteden.

Ad Verseput aangetreden als wethouder van Economische Zaken gemeente Schouwen/Duiveland.

Momenteel bereiden wij de wijziging van het bestemmingsplan voor. Het plan moet in 2007 zijn gerealiseerd. Dan kan begonnen worden met de aanleg van de rotonde in de Julianastraat, de oostelijke entree van de stad, waarop de toekomstige ontsluitingsweg naar bedrijventerrein De Zuidhoek zal aansluiten. Daarna gaan wij een groene en waterrijke zone realiseren tussen die nieuwe weg en de bestaande bebouwing van de Julianastraat. Dat wordt het overgangsgebied van de stadskern naar de bedrijfsgebouwen. Er zullen woningen met een kantoorachtige functie worden gebouwd, een zogenaamde 'woon-werkzone'. Aan de andere zijde van de nieuwe ontsluitingsweg komt de eerste fase van het 15 hectare grote Business Park. Op de zichtlocaties aan de Weg naar de Val en aan de Platteweg zullen gebouwen komen, die passen bij het historische karakter van Zierikzee, maar waar zeker ook ruimte is voor individuele expressie. Daarachter zijn andersoortige kwaliteitsgebouwen, wegen, laad- en losruimtes en parkeerplaatsen voorzien. Om de ruimtelijke kwaliteit van het park te behouden, zal het beheer ervan worden ondergebracht in een parkmanagement."

Gevarieerde woningbouw
Op fietsafstand van de bedrijventerreinen worden twee nieuwbouwwijken met circa 1000 gevarieerde woningen gerealiseerd voor onder meer het midden en hogere segment. Poortambacht, ten westen van Zierikzee wordt momenteel afgerond met de laatste 250 koop- en 70 huurwoningen en -appartementen. De verkoop start op korte termijn. Ook de Noorderpolder bij Zierikzee wordt binnen afzienbare tijd uitgebreid met 700 woningen. In de overige kernen van de gemeente zullen in de toekomst een honderdtal nieuwe woningen worden gebouwd. Schouwen-Duiveland is de komende tien tot vijftien jaar dus terecht 'continu in beweging'.


...realiseert
Contacta 2006: Ontmoetingen in een positieve zakelijke sfeer

...verstrekt
Garantie op particuliere occasions

...profileert
Goes: economisch hart van Zeeland

...moderniseert
Nieuwe collectie, nieuw imago

...kleurt
Pionier Rubia krijgt steuntje in de rug van Syntens

...ervaart
Zeeuws bedrijfsleven bekneld door regels

...presenteert
Ondernemerstuin op Contacta

....kiest
BAGE-groep, Hollestelle en De Betho genomineerd voor OCG-Trofee

...toont
Automotive Plein: Gezamenlijke presentatie succesvol

...profileert
Schouwen-Duiveland Continu in Beweging

...slaat de handen ineen
Veel bedrijvigheid op Zeeuws-Vlaams paviljoen

...helpt
Samen werken aan de toekomst

...ontmoet
Relatiebeheer staat centraal

...concludeert
Water kun je nooit beheersen, wel beheren

...stimuleert
Bijeenkomst Duurzaam Ondernemen Tholen

...biedt
Interessante kavels op JKW-Veiling

...discussieert
Innovatieve ondernemers op BOS 2006

...overziet
Deelnemerslijst Contacta 2006

...exposeert
Beursindex Contacta 2006

...zit bij de ingang
Bedrijven uit alle kernen vertegenwoordigd op oudste plein Contacta

...profileert
Middelburg Plaza is een begrip op de Contacta

...behartigt
Goed ondernemersklimaat in Middelburg

...bezoekt
Veel sfeer op Zeeland Nazomerfestival

...onderzoekt
Meewerken genereert meerwaarde

...voetbalt
RBC Roosendaal is Zeeuwser dan u denkt

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...consulteert
Op spreekuur bij gedeputeerde le Roy

...ondersteunt
KN afdeling Zeeland in actie voor wezen in Congo

...belicht
Zuidwest Nederland: logistieke as of logistiek moeras

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...groeit
Sterk tweede kwartaal op de Nederlandse kantorenmarkt

...brengt in beeld
Nieuwe Regio Bouwwijzer Werken 2006