In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2006
File not found.

Goed ondernemersklimaat in Middelburg

Middelburg is winkelstad, monumentenstad en universiteitsstad. Maar er is ook een levendig ondernemersklimaat in de Zeeuwse hoofdstad. Middelburg is meer dan toerisme en een vestigingsplaats voor kantoorgebouwen en semi-overheid.


Voorzitter Ko den Herder van de MBC: ,,Middelburg heeft gunstige vestigingsfactoren."

Het bestuur van de Middelburgse Bedrijven Club (MBC) is actief bezig om het ondernemersklimaat op de Middelburgse industrieterreinen te verbeteren en uit te bouwen. ,,Middelburg heeft gunstige vestigingsfactoren met voldoende ruimte voor uitbreidingsmogelijkheden. Als belangenbehartiger richting de overheid staan we voor een goed ondernemersklimaat. Voor een beleid dat uitnodigt om hier naar toe te komen of om hier te blijven", stelt MBC-voorzitter Ko den Herder. De MBC is primair de belangenbehartiger van de ondernemingen op de Middelburgse industrieterreinen Arnestein 1 en 2, Ramsburg en Mortiere. Daarnaast vertegenwoordigt de MBC ook dienstverleners rondom deze industrieterreinen zoals banken en accountantskantoren. De ongeveer 200 leden zijn afkomstig uit industrie, handel, logistiek en zakelijke dienstverlening. De Middelburgse Bedrijven Club heeft onlangs samen met de Vereniging Ondernemers Middelburg (belangenbehartiger middenstand) het Economisch Platform Middelburg (EPM) opgericht. Het voorzitterschap van het EPM rouleert jaarlijks. Den Herder is tot 1 januari 2007 EPM-voorzitter. ,,Voor overkoepelende zaken, die de individuele ondernemersverenigingen overstijgen, bundelen we de krachten. Zo kunnen we bijvoorbeeld beter de gesprekken aangaan met wethouder Hannie Kool van Economische Zaken. Accountmanager Economische Zaken Cor Helmendach fungeert als spreekbuis tussen bedrijfsleven en gemeente. Hij is vast aanspreekpunt waardoor de lijnen kort zijn. Dit werkt prima."

Aquaduct
Den Herder doelt met overkoepelende zaken op factoren als verkeersdoorstroming en bereikbaarheid. Middelburg wordt sinds jaar en dag geconfronteerd met filevorming op de Schroeweg en voor de Schroebrug. ,,We willen af van de knelpunten bij de twee bruggen. De doorstroming wordt onder andere verbeterd door de aanleg van een fietsersbrug. Die zal over een jaar zijn gerealiseerd. Verder heb ik begrepen dat de aanbesteding nagenoeg rond is voor de aanleg van het aquaduct. Hopelijk wordt eind van het jaar al een aanvang genomen met de aanleg ervan. Naar verwachting vindt medio 2010 de oplevering plaats. Door het aquaduct komt er ook een betere aansluiting naar de N57. Wij als ondernemers hebben met de gemeente overleg over de consequenties van de aanleg van de N57 voor de bereikbaarheid van Arnestein 1. Wat is de planning, hoe gaat men het aanpakken met zo min mogelijk overlast? Het is belangrijk om dat soort zaken tijdig te bespreken. De wachttijden voor de brug kosten goud. Er is een hele oude wet die zegt dat scheepvaartverkeer voorrang heeft op autoverkeer. Dat de beroepsvaart door moet is logisch, maar voor elk wissewasje moet toch niet de brug open. Laat plezierjachtjes maar een uurtje wachten. Dat soort zaken probeert de MBC samen met de VOM hard te maken. Als op een gegeven moment zoveel boten moeten wachten, dat de brug 20 minuten open moet zijn, wordt je doel echter voorbijgestreefd. Daar moet je dus ook weer voor uitkijken", legt Ko den Herder uit. De 53-jarige ondernemer is al twintig jaar commercieel directeur van Machinefabriek Den Herder, gevestigd aan de Herculesweg op Arnestein 1. Per 1 januari 2007 treedt hij met een gerust hart terug. ,,De werkgelegenheid van negentig mensen blijft gewaarborgd en we kunnen blijven groeien. Ik ben blij dat het bedrijf door een Nederlandse onderneming is overgenomen. Zelf blijf ik voor de zaak op projectbasis in het buitenland werken, met name in Brazilië. In de loop der jaren heb je zoveel kennis opgebouwd, dat je die aan kan wenden voor nieuwe buitenlandse orders", vertelt Ko den Herder.


...realiseert
Contacta 2006: Ontmoetingen in een positieve zakelijke sfeer

...verstrekt
Garantie op particuliere occasions

...profileert
Goes: economisch hart van Zeeland

...moderniseert
Nieuwe collectie, nieuw imago

...kleurt
Pionier Rubia krijgt steuntje in de rug van Syntens

...ervaart
Zeeuws bedrijfsleven bekneld door regels

...presenteert
Ondernemerstuin op Contacta

....kiest
BAGE-groep, Hollestelle en De Betho genomineerd voor OCG-Trofee

...toont
Automotive Plein: Gezamenlijke presentatie succesvol

...profileert
Schouwen-Duiveland Continu in Beweging

...slaat de handen ineen
Veel bedrijvigheid op Zeeuws-Vlaams paviljoen

...helpt
Samen werken aan de toekomst

...ontmoet
Relatiebeheer staat centraal

...concludeert
Water kun je nooit beheersen, wel beheren

...stimuleert
Bijeenkomst Duurzaam Ondernemen Tholen

...biedt
Interessante kavels op JKW-Veiling

...discussieert
Innovatieve ondernemers op BOS 2006

...overziet
Deelnemerslijst Contacta 2006

...exposeert
Beursindex Contacta 2006

...zit bij de ingang
Bedrijven uit alle kernen vertegenwoordigd op oudste plein Contacta

...profileert
Middelburg Plaza is een begrip op de Contacta

...behartigt
Goed ondernemersklimaat in Middelburg

...bezoekt
Veel sfeer op Zeeland Nazomerfestival

...onderzoekt
Meewerken genereert meerwaarde

...voetbalt
RBC Roosendaal is Zeeuwser dan u denkt

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...consulteert
Op spreekuur bij gedeputeerde le Roy

...ondersteunt
KN afdeling Zeeland in actie voor wezen in Congo

...belicht
Zuidwest Nederland: logistieke as of logistiek moeras

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...groeit
Sterk tweede kwartaal op de Nederlandse kantorenmarkt

...brengt in beeld
Nieuwe Regio Bouwwijzer Werken 2006