In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2007
File not found.

Groen Links 'vreemde eend in de bijt van provinciebestuur'
Marten Wiersma: Groei op Zeeuwse schaal

Marten Wiersma van Groen Links werd recentelijk geïnstalleerd als gedeputeerde van Economische Zaken in Zeeland, nadat hij eerder twaalf jaar statenlid was geweest. De 58-jarige Fries van geboorte is nuchter, sociaal én ambitieus. Wiersma wil Zeeland opnemen in de 'vaart der volkeren'.

door Henk van de Voorde


Gedeputeerde van Economische Zaken Marten Wiersma, van oppositie naar establishment.
Foto: Willem Mieras

MIDDELBURG - "Zeeland is geen eiland. Ik ben erg geïnspireerd door Jeremy Rifkin, een vooraanstaand econoom wiens gedachtegoed beantwoordt aan de noden van deze tijd. De olie wordt steeds duurder en is veelal in handen van sjeiks en tsaren, met alle instabiliteit van dien. Deze econoom wil de economische en technologische afhankelijkheid van fossiele energie een halt toe roepen.

Maar er is ook een ecologische reden: broeikaseffect en uitstoot van CO2 moeten drastisch verminderd worden. De Zeeuwse economie is afhankelijk van energie, zowel de industrie als de recreatie-economie (mobiliteit, vervoer.) De kunst is om nieuwe verbindingen tussen economie en energiebeleid te maken", begint Wiersma zijn gloedvol betoog. Dat sluit naadloos aan bij het collegeprogramma 2007-2011 van Gedeputeerde Staten: 'Nieuwe Verbindingen'. ,,Containerfaciliteiten en ontwikkeling van bedrijventerreinen, allemaal niks mis mee, maar de koppeling tussen economie en energie is wat mij betreft hoofdpunt van beleid. Efficiënter omgaan met energie leidt tot daling van de kosten en verbetering van de concurrentiepositie.

De markt vraagt ook steeds meer producten die duurzaam zijn. Deze ontwikkeling willen we faciliteren. Klimaatverandering moet geen dreiging zijn, maar een kans. Duurzaam ondernemen moet regel worden in plaats van uitzondering. Niet uit goedigheid, maar omdat de markt steeds meer duurzaamheidseisen stelt. De Zeeuwse economie moet op het gebied van duurzaam ondernemen voorop zien te lopen."

Groen Zeeland
Groen Links en economie. Dat bijt elkaar toch? De nieuwe gedeputeerde wil graag de sceptici de mond snoeren. ,,Hoe gaat het met Zeeland? Goed, maar het aantal inwoners stijgt nauwelijks en de beroepsbevolking neemt af. Zeeland heeft rust en ruimte. De omgevingskwaliteiten moeten gekoesterd worden. Woon- zorg- en recreatie-economie zijn vormen van bedrijvigheid die bij de aard en schaal van Zeeland passen. Natuurlijk is er tevens goede havengerelateerde en industriële bedrijvigheid, maar we hebben in het collegeprogramma niet voor niets afstand gedaan van het tweesporenbeleid.

Nieuwe activiteiten, zoals containerfaciliteiten, moeten bij de aard en schaal van Zeeland passen. Wat zijn de gevolgen voor het achterland? Natuurlijk is de tijd van jute zakken en houten kratten voorbij. De haven moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen, maar wel op Zeeuwse schaal." Wiersma draagt ook de ontwikkeling van het Biopark in de kanaalzone een warm hart toe. ,,Reststoffen van de zetmeelindustrie gaan bijvoorbeeld met hele lage transportkosten naar de buurman, waar ze als grondstof worden benut.

Het feit dat bedrijven gebruik maken van elkaars reststoffen is een goede zaak. Het maakt nogal wat uit of reststoffen naar de buurman gaan waar ze geld opbrengen, dan dat ze naar de stort moeten, wat geld kost."


Wiersma: ,,Duurzaam ondernemen moet regel worden."
Foto: Willem Mieras

Waterdunen
De nieuwe gedeputeerde roemt eveneens het prestigieuze project Waterdunen in West-Zeeuws-Vlaanderen. ,,In Zeeland gaan economie en ecologie hand in hand, zoals in het project Waterdunen. Een sterk punt van Zeeland is dat men door de natuur kan struinen. Mensen ontlenen inspiratie aan de Zeeuwse natuur. Natuurlijk moeten het Sloegebied en de Kanaalzone niet op slot en hoop ik op een verdere ontwikkeling van de (fijn) chemie, maar we moeten voorkomen dat industrie en recreatie & toerisme onafhankelijk van elkaar optreden.

We moeten niet willen dat het ene spoor het andere opeet. Rust is een belangrijk keurmerk van Zeeland. Vandaar dat er wordt geïnvesteerd in de aanleg van de A4 om het (goederen) verkeer rondom Zeeland te leiden. Waterdunen is echt een Nederlands topproduct, op basis van prachtige vernieuwende ideeën. Met dank aan de helaas tragisch verongelukte gedeputeerde Thijs Kramer. Ik was twaalf jaar een collega van hem, ging bij wijze van spreken iedere dag met hem koffie drinken.

Zijn project staat nu in de steigers. Overheid, natuurorganisaties en bedrijfsleven hebben de handen ineengeslagen om de streek op te waarderen. Dat is toch prachtig en dat wordt gelukkig ook in Den Haag erkend."

Na Noord-Holland is Zeeland de tweede provincie met deelname van Groen Links in het college van GS. Wel is deze partij in Zeeland de enige vreemde eend in de bijt, in een dagelijks provinciebestuur dat verder gevormd wordt door de confessionele partijen CDA, SGP en CU. Wiersma: ,,Ik vind het een uitdaging om nader invulling te geven aan het collegeprogramma.

Iedereen is vrij om kritiek te hebben op de samenstelling, maar men moet wel beseffen dat er in het collegeprogramma niet een nieuwe geloofsleer wordt verkondigd. Het is een politiek programma voor vier jaar en ik zou willen zeggen: probeer het college te beoordelen op het programma en de daden die er uit voorvloeien. Dat er drie confessionele partijen deel uitmaken.


...eet
Een hapje en een goed glas wijn

...beoogt
Ezinga beoogd voorzitter Hiswa

...zit
De stoel

...kijkt
De stand van zaken

...innoveert
Vijf nominaties voor Zeeuwse innovatieprijs Emergo

...ontwikkelt
ZIE-evenement ’Open innovatie’:dé meest actuele visie op innovatie

...zorgt
Zeeland biedt kansen voor zorgtoerisme

....bezoekt
Presentatie 'Vakantie met Zorg in Zeeland' op Neeltje Jans

...benadert
Zorgtoerist vaak teleurgesteld in Zeeland

...viert
Mooie kavels op JKW Veiling

...komt
Beleef het ondernemen in Zeeland

...kookt
Koken met de Oosterscheldekreeft

...wisselt
'Mensenkennis' bij Jong Management

...bouwt
Rabo heeft nu eigen woonshops

...peilt
Ondernemer iets optimistischer: 7,3

...installeert
Marten Wiersma: Groei op Zeeuwse schaal

...spint
Beste ondernemer spint garen bij winst BOOST 2007-prijs

...doorbreekt
Arbeidsmarkt lijkt soms op een betonnen muur

...rijdt
Jaguar XKR convertible: De roofkat slaat terug

...discuseert
Niet ieder dorp zijn eigen 'Borssele'

...beslist
De randstad heeft nog weinig interesse in Zeeland

...investeert
Makelaars positief over toekomst

...ontsnapt
'Van bedrijventerrein moet je iets moois maken'

...belegt
De beleggingsadviseurs

...financeert
Capaciteiten belangrijk voor financiering

...loopt
Werkgevers Servicepunt brengt partijen bij elkaar