In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2007
File not found.

Niet ieder dorp zijn eigen 'Borssele'

Elk jaar brengt de Ondernemer een aantal bedrijfsonroerend goed- makelaars bij elkaar voor een discussie over hun vak en de huisvesting van bedrijven in zijn algemeenheid. Ook dit jaar maakten acht BOG- specialisten uit Zeeland tijd vrij om onder leiding van Ron Barbé, onder meer oud- gedeputeerde van Zeeland en voormalig burgemeester van Terneuzen, van gedachten te wisselen over de BOG- markt en de ontwikkelingen daarin. De bedrijventerreinen in Zeeland stonden centraal in de discussie, die meer dan twee uur duurde. Heeft Zeeland voldoende bedrijfsterreinen, is er een goed evenwicht, bestaat het gevaar dat Zeeland volgebouwd wordt met industrieterreintjes, met andere woorden: moet ieder dorp zijn eigen bedrijfsterrein hebben. En belangrijk: gaat Zeeland vol voor een grote containerterminal met alle ontwikkelingen van dien of moet de provincie, nu het even tegen zit, volledig inzetten op de ontwikkeling van het toerisme. Of misschien wel voor beide, het bekende tweesporenbeleid? De meningen zijn verdeeld, zo blijkt.

Door Ron Gregoor


De makelaars in discussie onder leiding van Ron Barbé.
Foto’s: Willem Mieras

Zeeland heeft in principe genoeg bedrijventerreinen. Alleen, de makke is dat ze niet altijd op de goede plaats liggen en dat de indeling niet altijd even doordacht is. Er komt maar betrekkelijk weinig nieuwe aanwas van bedrijven. De provincie moet het dan toch vooral hebben van de eigen bedrijven die groeien. De Westerschelde Container Terminal moet er komen, dat is beslist noodzakelijk voor de ontwikkeling van het Zeeuwse bedrijfsleven, maar om daar nu alle kaarten op te spelen, dat gaat de makelaars weer wat te ver. Een twee sporenbeleid is gewenst: uitbreiding en modernisering van de recreatie, met daaraan gekoppeld de aandacht voor de zorgeconomie en inzetten op de WCT. De politiek moet zich ook buiten de provincie vol scharen achter de plannen van een WCT. Diezelfde overheid moet snel iets doen aan vereenvoudiging van de regelgeving voor bedrijven, samenwerking tussen regio's en steden is een noodzaak en er moeten goede afspraken komen over de vestiging van detailhandel buiten de winkel- binnensteden. In een alinea weergegeven zijn dat de conclusies van het gesprek van de makelaars, dit jaar gehouden in een van de zalen van de uiterst luxueuze Goese Golf even buiten Goes. In betrekkelijk korte tijd worden er opvallend veel onderwerpen behandeld. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de gespreksleiding van de oude rot in het vak: Ron Barbé.


Freek Kuzee.

Hij probeert de makelaars met prikkelende stellingen even opzienbarende uitspraken te ontlokken. En doet dat in een rap tempo. De makelaars laten niet het achterste van hun tong zien en zijn het ook niet altijd met elkaar eens. Hebben we voldoende bedrijfsruimte in de provincie Zeeland, opent Barbé het gesprek om de deelnemers langzaam in de juiste sfeer te brengen. "Er zijn genoeg bedrijventerreinen", zegt Schulting, "alleen liggen die niet altijd op de goede plaats. Het is eigenlijk een beetje het landelijke verhaal. Ze hebben te hooi en te gras maar wat bedrijven neergeplant op terreinen die vrij waren. Met alle gevolgen van dien. Dat gebeurde in een tijd waarin nog niet zo werd nagedacht over industrieel beleid. Ieder dorp zijn eigen bedrijventerrein, dat was zo'n beetje het uitgangspunt." Schreuder draagt een voorbeeld aan: Wissenkerke. "Daar is vanuit de lokale gedachte een bedrijventerrein weggezet. Maar ze vergaten dat te toetsen aan de behoefte. Met het gevolg dat het bedrijventerrein totaal niet voldoet aan de eisen en voor een deel leeg staat."


Peter Nienhuis.

"Je kunt politiek gewin halen door aan je eigen dorp te denken en ervoor te zorgen dat daar een bedrijventerrein komt. Maar moet je niet veel meer een helikopterview bezien waar het beste bedrijvigheid gepositioneerd kan worden", wil Barbé weten. "Je moet bedrijventerreinen categoriseren. Je moet verschillende types bedrijventerrein op de juiste plaats creëren", is Paul Fermont het met hem eens. "Bij kleine kernen moet je kleine bedrijventerreinen met liefst kleine bedrijven hebben. En de grote bedrijventerreinen met de grote bedrijven moet je bij de grotere steden bouwen. Is er dan een groot bedrijf uit een kleine kern dat wil uitbreiden, dan moet die maar naar de grote stad." Voor nieuwe bedrijventerreinen heb je nieuwe bedrijven nodig. "Maar die zijn er bijna niet", zegt Schreuder. "Zeeland is kennelijk minder in trek, ik constateer weinig nieuwe aanwas." Anco de Putter bestrijdt dat en verwijst naar een artikel in de krant van de Kamer van Koophandel. Daarin staat dat er zich in Zeeland het laatste jaar 247 nieuwe bedrijven gevestigd hebben. De meeste daarvan, zo weet hij, zijn gevestigd in Schouwen Duiveland en Tholen. En waarom juist daar? Schreuder weet het antwoord: "Dat zijn gebieden die aantrekkelijk zijn, ook qua wonen."...eet
Een hapje en een goed glas wijn

...beoogt
Ezinga beoogd voorzitter Hiswa

...zit
De stoel

...kijkt
De stand van zaken

...innoveert
Vijf nominaties voor Zeeuwse innovatieprijs Emergo

...ontwikkelt
ZIE-evenement ’Open innovatie’:dé meest actuele visie op innovatie

...zorgt
Zeeland biedt kansen voor zorgtoerisme

....bezoekt
Presentatie 'Vakantie met Zorg in Zeeland' op Neeltje Jans

...benadert
Zorgtoerist vaak teleurgesteld in Zeeland

...viert
Mooie kavels op JKW Veiling

...komt
Beleef het ondernemen in Zeeland

...kookt
Koken met de Oosterscheldekreeft

...wisselt
'Mensenkennis' bij Jong Management

...bouwt
Rabo heeft nu eigen woonshops

...peilt
Ondernemer iets optimistischer: 7,3

...installeert
Marten Wiersma: Groei op Zeeuwse schaal

...spint
Beste ondernemer spint garen bij winst BOOST 2007-prijs

...doorbreekt
Arbeidsmarkt lijkt soms op een betonnen muur

...rijdt
Jaguar XKR convertible: De roofkat slaat terug

...discuseert
Niet ieder dorp zijn eigen 'Borssele'

...beslist
De randstad heeft nog weinig interesse in Zeeland

...investeert
Makelaars positief over toekomst

...ontsnapt
'Van bedrijventerrein moet je iets moois maken'

...belegt
De beleggingsadviseurs

...financeert
Capaciteiten belangrijk voor financiering

...loopt
Werkgevers Servicepunt brengt partijen bij elkaar