In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2007
File not found.

De randstad heeft nog weinig interesse in Zeeland

Acht makelaars uit Zeeland discussiëren in de Goese Golf in Goes over bedrijventerreinen en bedrijfsonroerend goed. In het eerste deel van het gesprek constateren zij dat er niet ieder dorp zijn eigen bedrijventerrein moet willen. Er moet iets over blijven voor de natuur.

door Ron Gregoor


Arthur Aerssens.

Barbé constateert nog een opmerkelijke ontwikkeling: "De zuidelijke randstad zit vol. Je ziet dat heel veel bedrijvigheid zich verplaatst naar Brabant, met name West-Brabant. Brabant loopt vol dankzij de randstad. Kunnen wij daar in Zeeland ook van profiteren? " Schreuder ziet dat niet op gang komen. "Wij zijn kennelijk niet aantrekkelijk genoeg", denkt Pieter Nienhuis. "Zeeland moet veel beter gepromoot worden. De buitenwacht moet niet alleen geattendeerd worden op het feit dat het hier fijn wonen is, ook de mogelijkheden voor bedrijfsvestiging moeten meer onder de aandacht gebracht worden."

Freek Kuzee weet nog wel een reden waarom Zeeland niet zo erg populair is bij de 'Rotterdamse' bedrijven. Hij: "Voor zo'n ontwikkeling is het nodig dat de infrastructuur goed is. Die is bij ons erg slecht. We hebben hier buiten de rijkswegen alleen maar tweebaans wegen. " "Klopt", valt Arthur Aerssens hem bij. "De verbindingen zijn slecht, dat komt ook omdat we grotendeels bestaan uit eilanden. Wij proberen bedrijven van buiten Zeeland te trekken, maar dat valt niet mee."Paul Fermont.

Zeeland moet op de kaart gezet worden, daar is iedereen het wel over eens. Maar hoe? Qua bedrijvigheid moet de provincie het hebben van de havenactiviteiten in Vlissingen en Terneuzen. Zeeland als logistieke slagader naar het vasteland van Europa. "Dat betekent kiezen voor een containerhaven (WCT). Dat wil weer zeggen dat de wegen aangepast moeten worden, maar ook dat de sporen vol zitten. Want containers moeten af en aan gevoerd worden, dat gebeurt over land per trein of over water per schip", constateert Barbé. "Daar ligt onze kans", weet Fermont.

Maar zo gemakkelijk gaat dat allemaal niet. Zoals bekend heeft de Raad van State een stokje gestoken voor die ontwikkeling. De 'overlast voor de buren' zou te groot zijn. Intussen is Zeeland er zelf wel aan uit, die WCT moet er komen. Zeeland moet er dus alles aan doen om die bezwaren te ondervangen en de tegenstanders en de Raad van State te overtuigen van de noodzaak van een Westerschelde Container Terminal. "Ik had gedacht dat die faciliteiten er vier jaar geleden al zouden komen. De groei van de havens is doorgezet, maar ik heb het gevoel dat de besluitvorming alleen maar trager en lastiger is geworden. Ik ben niet echt een optimist", zegt Schreuder. Landelijk zijn de heren politici nog niet helemaal overtuigd. De containerhavens Rotterdam en Antwerpen zijn belangrijke dwarsliggers.


Anco de Putter.

Volgens velen is het van levensbelang voor de Westerscheldehavens dat zij containerschepen kunnen en mogen verwerken. Immers, zo haalt Barbé nog eens aan, Vlissingen is de grootste Europese haven op het gebied van de zogeheten forest- products, hout en papierproducten. Die worden straks voor een groot deel in grote schepen vervoerd per container. Zowel Vlissingen als Terneuzen heeft geen diep zee containerfaciliteiten. "En als we die niet krijgen, dan wordt het bestaansrecht van de havens aangetast. Dan moeten we het straks doen met het verwerken van pootaardappelen."

Maar tot nu toe hebben de Westeschelde havens die containerfaciliteiten nog niet binnen. Zeeland moet er alles aan doen om die faciliteiten binnen te halen, vinden de deelnemers van de discussie. Maar de provincie moet meer doen. De acht makelaars zijn van mening dat de provincie een tweesporenbeleid moet voeren.

Niet alleen de havenindustrie is belangrijk, vlak vooral de recreatie niet uit. En daaraan is aast onvermijdelijk gekoppeld de zorgeconomie. Ouderen, die naar Zeeland komen om er te wonen en recreëren. "De zakelijke dienstverlening groeit niet in Zeeland. De industrie wel, maar daar maak ik me geen zorgen over. Het toerisme zal ook groeien, verwacht ik. Daar moeten we dus ook op inzetten", aldus Fermont. "We moeten veel meer proberen om watergerelateerde bedrijvigheid naar onze provincie halen", vindt Kuzee. "Wij doen dat niet goed. Friesland bijvoorbeeld weet veel meer van dit soort bedrijven te halen dan wij. Ondernemers, die zich specialiseren op alles wat maar met watersport te maken heeft. Ook daar moeten wij van profiteren. Wij doen kennelijk toch iets verkeerd."


Wessel Schulting.

Het toerisme brengt het gesprek op de zorgeconomie. Mensen worden ouder, deze en vooral de komende generatie ouderen krijgt steeds meer geld en kan het zich permitteren om in een prettige en rustige omgeving te wonen. "Ik zou naar de Veluwe gaan of naar Limburg. Want waar moeten ouderen hier nu wonen", stookt Barbé het vuurtje nog eens op. "Mensen uit de randstad komen wat graag hier naartoe", protesteert Kuzee.

"Heel veel mensen vinden Zeeland prima zo. Lekker rustig, prima wonen hier", vindt ook Jeroen Verstraeten. Als je ervoor zorgt dat Zeeland een goede naam heeft als 'het land waar het leven goed is', komen die mensen vanzelf. En dan begin je met het promoten van je toeristische trekpleisters. Want hoe beter het Zeeland op recreatief vlak gaat, hoe meer mensen de provincie weten te vinden. Een meerderheid van het gezelschap vindt dat de provincie flink moet investeren in het toerisme. Het roer moet om.

"Dan komen we toch weer op een aantal punten, die we al behandeld hebben", constateert Kuzee. "de infrastructuur bijvoorbeeld. Het Veerse meer is slecht bereikbaar. Daar zullen we eerst eens iets aan moeten doen. Maar vernieuwingen kunnen ook geen kwaad. Slecht weer voorzieningen bijvoorbeeld.

Want het klimaat wordt hier wel beter, het blijft toch heel vaak regenen. En dan moeten de mensen ook ergens naar toe kunnen." Verstraeten roemt in dat kader de ontwikkelingen in Cadzand. "Daar wordt goed ingespeeld op het feit dat Knokke erg duur en bovendien overvol is. Cadzand kan een prima alternatief zijn. Maar het duurt allemaal wel lang voor er iets van de grond komt", verzucht hij. Hij doelt dan op de ambtelijke molens en het feit dat een bezwaar een procedure voor jaren kan vertragen.


...eet
Een hapje en een goed glas wijn

...beoogt
Ezinga beoogd voorzitter Hiswa

...zit
De stoel

...kijkt
De stand van zaken

...innoveert
Vijf nominaties voor Zeeuwse innovatieprijs Emergo

...ontwikkelt
ZIE-evenement ’Open innovatie’:dé meest actuele visie op innovatie

...zorgt
Zeeland biedt kansen voor zorgtoerisme

....bezoekt
Presentatie 'Vakantie met Zorg in Zeeland' op Neeltje Jans

...benadert
Zorgtoerist vaak teleurgesteld in Zeeland

...viert
Mooie kavels op JKW Veiling

...komt
Beleef het ondernemen in Zeeland

...kookt
Koken met de Oosterscheldekreeft

...wisselt
'Mensenkennis' bij Jong Management

...bouwt
Rabo heeft nu eigen woonshops

...peilt
Ondernemer iets optimistischer: 7,3

...installeert
Marten Wiersma: Groei op Zeeuwse schaal

...spint
Beste ondernemer spint garen bij winst BOOST 2007-prijs

...doorbreekt
Arbeidsmarkt lijkt soms op een betonnen muur

...rijdt
Jaguar XKR convertible: De roofkat slaat terug

...discuseert
Niet ieder dorp zijn eigen 'Borssele'

...beslist
De randstad heeft nog weinig interesse in Zeeland

...investeert
Makelaars positief over toekomst

...ontsnapt
'Van bedrijventerrein moet je iets moois maken'

...belegt
De beleggingsadviseurs

...financeert
Capaciteiten belangrijk voor financiering

...loopt
Werkgevers Servicepunt brengt partijen bij elkaar