In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2007
File not found.

Werkgevers Servicepunt brengt partijen bij elkaar

Zeeuws-Vlaanderen loopt voorop met haar Werkgevers Servicepunt. Via het bij het CWI in Terneuzen ondergebrachte servicepunt worden de krachten tussen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, CWI en UWV gebundeld ten dienste van bedrijfsleven en (potentiële) werknemers.

door Henk van de Voorde


Co van Schaik, voorzitter van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Zeeland.
Foto: Willem Mieras

TERNEUZEN - "Het servicepunt brengt partijen bij elkaar. Werkgevers werden horendol van de versnipperde dienstverlening via UWV, WSW dan wel WWB. Iedere instantie behartigde alleen zijn eigen toko. Het gezamenlijke doel van het Werkgevers Service Punt is om te komen tot een optimale match tussen vraag en aanbod."

Aan het woord is Co van Schaik, voorzitter van de Stuurgroep Werkgevers Servicepunt Zeeuws-Vlaanderen. De wethouder van sociale zaken van Terneuzen wordt in de stuurgroep bijgestaan door zijn collega's Frank van Driessche van Hulst en Carien Bolijn van Sluis. Verder vertegenwoordigt José Gerris (directeur in Terneuzen) het CWI, directeur Toine Huismans van het ROC Westerschelde het onderwijs, Wies Saman de BZW en Jessica de Neef het MKB. Van Schaik is ook voorzitter van het overkoepelende Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Zeeland, dat het secretariaat voert voor het Werkgevers Servicepunt. Hij presenteerde 16 mei in Terneuzen de Jaarrapportage en lichtte de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt toe. "Het RPA is aanjager op de arbeidsmarkt, met de bedoeling om het beleid door de regio's te laten overnemen.

Belangrijk is het samenbrengen van alle spelers om pro-actief bezig te zijn op de arbeidsmarkt. Diverse instanties hebben te maken met de arbeidsmarkt: gemeenten, UWV, Sociale Werkvoorziening. Het is lastig om de schotjes weg te krijgen, maar in Zeeuws-Vlaanderen is het gelukt; met als gezamenlijk doel om zoveel mogelijk mensen uit de kaartenbakken te krijgen."

Van Schaik zetelt namens de regio Zeeuws-Vlaanderen in het RPA. De wethouders Ellie Walrave (Vlissingen) en Marianne Velthuis (Tholen) vertegenwoordigen Walcheren en de Oosterschelde-regio. Het RPA hoopt ook in het Zeeland van boven de Westerschelde binnen afzienbare tijd Werkgevers Servicepunten te realiseren.

Vacatures
Zeker met het oog op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt is een goede coördinatie tussen vraag en aanbod desgewenst. ,,In bepaalde sectoren zijn nu al meer vacatures dan aanbod van arbeidskrachten, zoals in de bouw, procestechniek en metaalbewerking. Bovendien krijgen deze sectoren in de nabije toekomst met een behoorlijke uitstroom te maken", zegt Van Schaik. De bewustwordingscampagne De GrijsGroene Motor van het RPA probeert het hoofd te bieden aan de toenemende vergrijzing in Zeeland. Bijvoorbeeld door het langer doorwerken van ouderen en het begeleiden van jongeren (kennisborging) om ze klaar te stomen voor de arbeidsmarkt (ontgroening). "Goed vakmanschap is geen sinecure. Langzamerhand groeit het besef dat een goede vakman een prima salaris kan verdienen, terwijl men vroeger 'maar' elektricien, bouwvakker of loodgieter was. Het is een goede ontwikkeling, alleen lopen we achter de feiten aan. Het tekort aan vakmensen wordt ondervangen door buitenlandse arbeidskrachten, met name uit Oost-Europa, Spanje en Portugal."

Glastuinbouw
Met grootschalige glastuinbouw (300 hectare) in de kanaalzone in het vooruitzicht, hoopt Co van Schaik het grote aantal vacatures (1200 in de eindsituatie) zoveel mogelijk te kunnen invullen met mensen uit de regio, zowel Nederlanders als Vlamingen.

Dat memoreerde Van Schaik onlangs in zijn toespraak tijdens de grensoverschrijdende bijeenkomst van het Nederlandse CWI en het Belgische VDAB in Etten-Leur. "Voordeel van de glastuinbouw is dat het een grote spin-off aan bedrijvigheid creëert, zoals voor diverse toeleveringsbedrijven. Om een constante instroom van werknemers in de glastuinbouw te verzekeren, werkt Terneuzen samen met Gent aan een gemeenschappelijke regeling met als doel om een opleidingskas in het gebied te exploiteren. Uit de kaartenbakken van UWV, WWB en WSW maar ook van de Vlaamse VDAB worden potentiële werknemers geselecteerd, opgeleid voor een functie in de glastuinbouw en geplaatst bij een werkgever.

Met de zich vestigende werkgevers worden hierover afspraken gemaakt. Ook is een Energie BV in oprichting voor het leveren van CO2 en restwarmte door Yara en Nedalco ten behoeve van de glastuinbouw. Mede in het licht van de stijgende aardgasprijzen is dat een goede zaak. Eind van het jaar zal met de feitelijke bouw van de kassen kunnen worden begonnen, inclusief de opleidingskas. ,,Men leert er alles wat nodig is om als volwaardige werknemer in de glastuinbouw te werken: planten, plukken, temperatuur controleren, omgaan met bestrijdingsmiddelen, en dergelijke.


...eet
Een hapje en een goed glas wijn

...beoogt
Ezinga beoogd voorzitter Hiswa

...zit
De stoel

...kijkt
De stand van zaken

...innoveert
Vijf nominaties voor Zeeuwse innovatieprijs Emergo

...ontwikkelt
ZIE-evenement ’Open innovatie’:dé meest actuele visie op innovatie

...zorgt
Zeeland biedt kansen voor zorgtoerisme

....bezoekt
Presentatie 'Vakantie met Zorg in Zeeland' op Neeltje Jans

...benadert
Zorgtoerist vaak teleurgesteld in Zeeland

...viert
Mooie kavels op JKW Veiling

...komt
Beleef het ondernemen in Zeeland

...kookt
Koken met de Oosterscheldekreeft

...wisselt
'Mensenkennis' bij Jong Management

...bouwt
Rabo heeft nu eigen woonshops

...peilt
Ondernemer iets optimistischer: 7,3

...installeert
Marten Wiersma: Groei op Zeeuwse schaal

...spint
Beste ondernemer spint garen bij winst BOOST 2007-prijs

...doorbreekt
Arbeidsmarkt lijkt soms op een betonnen muur

...rijdt
Jaguar XKR convertible: De roofkat slaat terug

...discuseert
Niet ieder dorp zijn eigen 'Borssele'

...beslist
De randstad heeft nog weinig interesse in Zeeland

...investeert
Makelaars positief over toekomst

...ontsnapt
'Van bedrijventerrein moet je iets moois maken'

...belegt
De beleggingsadviseurs

...financeert
Capaciteiten belangrijk voor financiering

...loopt
Werkgevers Servicepunt brengt partijen bij elkaar