In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2005
File not found.


Columns
drs. P.J.H. den Hartog
Zegt de sollicitant de waarheid?
E.D. de Jong
Pensioen,lijfrente: wat kan er nu eigenlijk nog wél?

Pensioen,lijfrente: wat kan er nu eigenlijk nog wél?
C.P.M. van Swaal
drs. A.G.P. van de Laar
E.D. de Jong
Rabobank Beveland
afdeling private banking
Per 1 januari 2005 is de Wet VUT, Prepensioen en Levensloop (wet VPL) in werking getreden. Deze wet heeft de nodige gevolgen, met name voor verzekerden jonger dan 55 jaar, maar ook voor de uitvoerders van pensioen- en lijfrentepolissen. De mogelijkheden voor het opbouwen van een volledige oudedagsvoorziening op een leeftijd jonger dan 65 zijn behoorlijk ingeperkt. Ik schets in dit artikel de mogelijkheden die nog overblijven. De levensloopregeling laat ik hierbij buiten beschouwing, omdat deze onlangs door één van mijn collega's is toegelicht in De Ondernemer.

Pensioen
Het blijft mogelijk om voor uw 65e te stoppen met werken. Maar een volledig pensioen op bijvoorbeeld 62-jarige leeftijd is niet meer mogelijk. Daarnaast is de fiscale ondersteuning van alle mogelijkheden voor overbruggings- of prepensioen per 1 januari 2006 uit de wet gehaald.

Voor dit jaar geldt nog dat u uw pensioen kunt optimaliseren door gebruik te maken van de maximale fiscale ruimte in de pensioenopbouw. Zonder de berekeningssystematiek van deze ruimte hier nader toe te lichten, kan worden gesteld dat voor een volledige benutting van de geboden fiscale ruimte het meest voor de hand liggende advies is een zo goed mogelijk pensioen op te bouwen. Dit kan ook nog gelden voor reeds verstreken diensttijd. Dat kan door, over vroegere diensttijd, het verschil tussen de benutte fiscale ruimte en de maximaal toegestane fiscale ruimte alsnog in te kopen. Dit geldt alleen voor inkoop van extra ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen over het verleden. Uiteraard met inachtneming van de geldende regels. Ook deze mogelijkheid geldt alleen nog voor dit jaar. Uw financieel adviseur kan u hierbij van dienst zijn.

Lijfrente
Vanaf 1 januari 2006 zijn premies voor een overbruggingslijfrente niet meer aftrekbaar. Een overbruggingslijfrente is in feite een lijfrente die de periode van (eerder) stoppen met werken tot ingang van het pensioen overbrugt. Een overbruggingslijfrente mag op ieder gewenst moment ingaan, maar de uitkeringen moeten eindigen in het jaar waarin u 65 jaar wordt of het jaar waarin u een uitkering op grond van een pensioenregeling gaat genieten. Dit laatste betekent dat een klant die een pensioenuitkering krijgt, mag kiezen welke einddatum hij zal nemen. Er is voor dit jaar nog een aantal mogelijkheden om de hoogte van de overbruggingslijfrente zo groot mogelijk te maken.

1. Allereerst kan worden bekeken wat er maximaal kan worden gestort in de jaarruimte. De jaarruimte geeft het bedrag aan dat een klant over het betreffende kalenderjaar als lijfrentepremie mag aftrekken vanwege een pensioentekort in het voorafgaande kalenderjaar. Denk hierbij ook aan de eventuele reserveringsruimte over de voorgaande jaren. Die kunt u ook benutten. De reserveringsruimte is een extra lijfrenteaftrek voor een belastingplichtige die, in de aan het kalenderjaar voorafgaande periode van zeven jaar, zijn berekende jaarruimtes niet of niet volledig heeft gebruikt, terwijl hij dat wel kon. De lijfrenteaftrek op grond van de reserveringsruimte moet gebruikt worden voor een lijfrente zoals de Wet Inkomstenbelasting 2001 voorschrijft.

2. Vervolgens is het raadzaam voor ondernemers die met plannen rondlopen om de onderneming te staken, te overwegen om dat dit jaar nog te doen. Op die manier kan de stakingswinst nog worden aangewend voor een overbruggingslijfrente.

3. Voor veel ondernemers is een overbruggingslijfrente hét instrument om eerder te kunnen stoppen met werken. Bijvoorbeeld door het dit jaar geheel of gedeeltelijk omzetten van de oudedagsreserve in een lijfrente. Ook op deze wijze kan de ruimte voor een overbruggingslijfrente zo goed mogelijk worden benut. De wet VPL zet dus een flinke streep door plannen om eerder te stoppen met werken. Het advies is om dit jaar nog actie te ondernemen. Neem contact op met uw adviseur en laat u verder informeren.

Eric de Jong

Rabobank Beveland, afdeling Private banking en afdeling Bedrijven, verzorgen periodiek een rubriek in "de Ondernemer". De redactie bestaat uit drs. Adri van de Laar MFP, Hoofd private banking, Claudia van Swaal FFP/RAB, Accountmanager financieel advies, Eric de Jong, Accountmanager private banking en Hans van Dienst en Coos van den Ouden, Senior accountmanagers afdeling bedrijven.
...informeert
Een nette planeet afleveren aan onze kinderen

...start
'Leuk om een bedrijf op te bouwen'

...innoveert
Kunstmest uit fosfaatrijk afvalwater

...stimuleert
ZIE 2005 positief ervaren

...onderneemt
"Groei moet je goed voorbereiden"

...verheldert
Hoe groei ik boven het maaiveld uit?

...feliciteert
Jong Management Zeeuws-Vlaanderen viert tienjarig jubileum

....rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...presenteert
Business Park Zierikzee

...presteert
Het bruisende hart van Zeeland

...onderzoekt
Succes trekt succes aan

...verenigt
Sterk door samenwerking

...viert
Tijd voor feest!

...recreëert
The City that never sleeps

...bouwt
Optelsom van fragmenten

...berekent
MKB, weinig ziekteverzuim: toch maatregelen treffen!

...profiteert
Veel belangstelling voor Contacta 2005

...feest
Al 15 jaar swingen langs de Walcherse kust

...ontwikkelt
BOS 2005: Economische toekomst

...combineert
Toenemende interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven

...ondervindt
'Aan de detailhandel wordt meer verdiend dan in de detailhandel zelf'