In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Maart 2006
File not found.

Middelburgse politiek wil bedrijfsklimaat stimuleren

De politiek draagt de Middelburgse ondernemersverenigingen een warm hart toe. Zo leek het althans tijdens het verkiezingsdebat van woensdag 15 februari in het Schuttershof Café. Alle politieke partijen waren het over één zaak roerend eens: het ondernemersklimaat in Middelburg moet nieuwe impulsen krijgen. Maar hoe? Dat is de grote vraag.


Het karakteristieke stadhuis van Middelburg.

Het lijsttrekkersdebat was met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 7 maart op touw gezet door het Economisch Platform Middelburg (EPM). Dat is een nieuw samenwerkingsverband tussen de Middelburgse Bedrijven Club (MBC) en de Vereniging Ondernemend Middelburg (VOM). De Zeeuwse Kamer van Koophandel heeft de economische speerpunten van de Middelburgse ondernemersverenigingen gebundeld in het verkiezingsprogramma Ondernemend Middelburg.
„Het politiek debat was een succes. Aan het einde hebben we de lijsttrekkers gevraagd om per thema aan te geven wat ze (financieel) er voor over hebben om te investeren. Tijdens hun zittingsperiode in de gemeenteraad worden ze daaraan blijvend herinnerd.
Het was een geslaagde avond waar we als ondernemers kenbaar hebben kunnen maken wat we belangrijk vinden", aldus secretaris Bram van Stel van de Middelburgse Bedrijven Club. Alle politieke partijen waren tijdens het debat vertegenwoordigd. De lijsttrekkers van CDA, VVD, Groen Links, SGP, Christen Unie, Politieke partij Middelburg, PvdA, D 66 en Middelburg Transparant kregen van discussieleider Gerard Eyssens (oud-voorzitter van de MBC) een aantal vragen voorgelegd.

Aantrekkelijkheid industrie-gebieden
De industriegebieden Arnestein 1 en 2 plus Ramsburg dienen een kwaliteitsimpuls te krijgen. Enkele jaren geleden is de landelijke TIPP regeling aan Zeeland voorbij gegaan. In 2005 is gestart met het aanbrengen van een aantal verbeteringen op Arnestein 1 doch dit voldoet slechts gedeeltelijk aan de wensen van de ondernemers van de industrieterreinen. Een aantrekkelijke omgeving voor ondernemers bevordert de ondernemerslust, trekt nieuwe bedrijvigheid aan en bevordert het gevoel van veiligheid. Bent u als politieke partij bereid substantieel geld beschikbaar te stellen voor een kwaliteitsimpuls?

Economische ontwikkelingen
In Middelburg vestigen zich slechts mondjesmaat nieuwe bedrijven. Nieuwbouw van bedrijven en kantoren is met name toe te schrijven aan verplaatsing en uitbreiding van zittende bedrijven en instellingen. Naast het behoud van bestaande bedrijvigheid dient het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid een continue zorg. Wat gaat u als politiek hieraan doen, bent u bereid om hiervoor geld uit te trekken en waar zet u op in?

Bereikbaarheid
De aanleg van de N57 en het aquaduct laat nog enige tijd op zich wachten. Middelburg wordt geconfronteerd met filevorming op de Schroeweg en voor de Schroebrug. Bent u als politiek bereidt om geld te investeren om de verkeersdoorstroming te bevorderen?
Iedere lijsttrekker mocht fictief geld verdelen over de speerpunten. Het geld kon bijvoorbeeld besteed worden om de bedrijventerreinen nieuwe impulsen te geven of ten bate van de bereikbaarheid en de verkeersdoorstroming. „De achterliggende gedachte is dat wij als ondernemers onze stem willen laten horen en onze wensen kenbaar willen maken. Anderzijds willen we graag weten hoe de politiek het voor heeft met de ondernemers in Middelburg en of men bereid is om te investeren in het bedrijfsleven.

Wat zijn de initiatieven voor de economische ontwikkeling in de stad Middelburg? Middelburg staat bekend als een ambtenarenstad, maar er is hier toch ook een levendig ondernemersklimaat. Er zijn diverse vestigingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijven en geografisch ligt Middelburg best gunstig. Vanaf Middelburg ben je sneller in Vlissingen-Oost dan vanaf Goes, dat toch gezien wordt als een logistiek knooppunt. Voor bijvoorbeeld havengerelateerde en logistieke bedrijven is het gunstig om in Middelburg te zitten, te meer omdat het aan het kanaal gelegen is", legt Bram van Stel uit.

Secretaris Bram van Stel van de MBC: „Wij willen als ondernemers onze stem laten horen."

De KvK stelt dat de provinciehoofdstad niet alleen een bestuurlijk centrum is, maar ook een belangrijk centrum voor economie en werkgelegenheid. Het aantrekkelijke en karakteristieke woon- en leefklimaat van Middelburg, met veel cultuurhistorie en goede voorzieningen, zou bij de promotie van de stad meer kunnen worden benut.

Dat staat allemaal beschreven in het Verkiezingsprogramma Ondernemend Middelburg waarin de ondernemers hun stem laten horen.


...speekt zich uit
Middelburg beheerst laten groeien

...loopt er modieus bij
Vollere dames willen er ook leuk uitzien

...ondersteunt projecten
Zeeuws-Vlaamse Soroptimisten vieren 40-jarig jubileum

...vervoert
Syntens ziet kansen voor de Zeeuwse transporteurs

...veredelt
Syntens als klankbord en kritische sparringpartner

...presenteert
TMF-directeur Cor Klos: 'Net dat steuntje in de rug wat ik nodig had'

...vraagt subsidie aan
Ruim 11.000 euro subsidie voor export

...informeert
Zakendoen in België

...doet zaken in het buitenland
Internationale Handelsdag op 8 april

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...rijdt

De Ondernemer Bedrijfsauto­special 2006


  • Citroën
  • Fiat
  • Opel
  • Volkswagen
  • Hyundai
  • Isuzu
  • Land Rover
  • Nissan
  • Mitsubishi
  • Renault
  • Mercedes-Benz
  • Ford

...en privacy­bescherming
Privacy op de werkvloer

...debateert
Middelburgse politiek wil bedrijfsklimaat stimuleren

...spreekt
In 't kort

...bezoekt
Netwerken bij een dynamisch scheepsbouwbedrijf

...bekijkt de kantorenmarkt
Dynamis: 'Leer leven met nieuw evenwicht op kantorenmarkt'