In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2006
File not found.

'Bewustwording van vergrijzing arbeidsmarkt'

Bewustwording van het probleem van de vergrijzing is momenteel de grootste uitdaging. Daar was menigeen het over eens op een bijeenkomst aan het eind van vorig jaar over de Zeeuwse arbeidsmarktproblematiek.


Van links naar rechts: Maria le Roy, Jelle Groenink, Johanna Boogerd-Quaak en Silvia van den Heuvel.

De Stuurgroep Ouderen en Arbeid Zeeland presenteerde op 20 december in Landlust te Nieuwdorp -in samenwerking met Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) Zeeland, BZW en MKB - een speciaal voor werkgevers geschreven brochure. In deze brochure wordt op concrete wijze voor en door werkgevers ingegaan op de problematiek van vergrijzing en ontgroening. In deze zorgvuldig samengestelde 36 pagina's tellende uitgave ligt het accent op concrete oplossingen en geslaagde initiatieven zoals die in Zeeland in de metaalsector, zorgsector, detailhandel en overheid gerealiseerd worden.
Er waren ongeveer 50 belangstellenden op de bijeenkomst in Nieuwdorp, zowel bestuurders als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de non-profitsector. Nederland en met name ook de provincie Zeeland wordt dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van de vergrijzing. Zowel op macro-economisch als individueel niveau. Zeker in Zeeland waar de vergrijzing sterker is dan gemiddeld en het vertrek van jongeren hoger dan gemiddeld. Dit wil echter niet zeggen dat sprake is van een hopeloze situatie. Juist in Zeeland zijn sinds juni 2003 door de Stuurgroep Ouderen en Arbeid Zeeland diverse initiatieven ontwikkeld. Johanna Boogerd-Quaak (oud-Europarlementariër voor D66) opende in Nieuwdorp de bijeenkomst over de problematiek van vergrijzing en ontgroening van de Zeeuwse arbeidsmarkt.
Met de bewustwordingscampagne van het RPA Zeeland beoogt men te bereiken dat werkgevers anticiperen op de naderende problemen. ,,Er moet geïnvesteerd worden in leeftijdsbewust personeelsbeleid om niet in de problemen te geraken. Wie vloeit af binnen nu en vijf jaar en hoe wordt daar mee omgegaan?"

Brochures worden uitgedeeld aan de zaal.

Vervangingsvraag
Voorzitter Jelle Groenink van BZW Zeeland nader in op de problematiek. Groenink - hij zit zowel namens de BZW- als MKB-werkgevers in de stuurgroep Ouderen en Arbeid Zeeland) -besprak het vraagstuk van de vervangingsvraag. ,,Wie vangt de uitstroom van ouderen op als ook jongeren wegtrekken? Bewustwording van het probleem is de grootste uitdaging voor werkgevers." Vervolgens overhandigde Groenink het eerste exemplaar van de brochure aan Silvia van den Heuvel van Regiegroep GrijsWerkt. Deze landelijke regiegroep staat onder voorzitterschap van Ed Nijpels. Van den Heuvel benadrukte in haar toespraak het belang van regionale initiatieven: ,,Zeeland loopt voorop en is een voorbeeld van goede onderlinge samenwerking."
Aan het eind van de samenkomst werden de brochures aan het publiek uitgedeeld en vond er een levendige discussie met de zaal plaats. De bewustwordingscampagne De GrijsGroene Motor van het RPA Zeeland startte eind 2004 met een symposium in Middelburg.
De GrijsGroene motor is een campagne om de Zeeuwse bevolking en het bedrijfsleven te overtuigen van de noodzaak passende maatregelen te nemen om de gevolgen van de vergrijzing en ontgroening voor de Zeeuwse arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Zeeland is één van de eerste regio's in het land die via het RPA overkoepelend arbeidsmarktbeleid voert. Begin 2004 heeft het RPA Zeeland de speciale Stuurgroep Ouderen en Arbeid Zeeland ingesteld om te anticiperen op de (naderende) knelpunten op de regionale arbeidsmarkt.
Het RPA heeft bij de bezetting van de stuurgroep gekeken naar vertegenwoordigers uit sectoren die specifiek met de onderhavige problematiek te maken hebben: MKB, BZW, industrie, zorg, gemeente en provincie.


Napraten na afloop van de toespraken.


...evolueert
De MKB'er, het oog in de orkaan

...pioniert
Ondernemen is pionieren

...ontdekt
'Bewustwording van vergrijzing arbeidsmarkt'

...innoveert
Innovatie actie plan

...inspireert
World Innovation Scan

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst in Grote Kerk Goes

....reflecteert
Ethische reflectie op Kerstlunch Goes

...bestuurt
Burgemeester Jaap Sala van Sluis

...verenigt zich
ZLTO speelt belangrijke rol

...regelt
Agrarische sector op achterstand

...scoort
Zeeland en West-Brabant scoren hoog voor glastuinbouw

...bloeit
De kracht van vlas

...ziet
Poppelaars ziet genoeg kansen voor agrarisch Zeeland

...onderneemt
De jeugd heeft de toekomst

...zoekt de ruimte
Belangrijke rol voor technologie in land- en tuinbouw

...onderneemt
Ruimte om te ondernemen

...creëert
Nieuwe mogelijkheden voor het boerenbedrijf

...ontwikkelt duurzaam
Jeugdjury bijgepraat over duurzaam ondernemen

...wenst

...belegt
De beleggingsadviseurs

...rijdt
Onderweg

...viert
Stichting Gaia viert tweede lustrum

...schenkt
Lions Schouwen-Duiveland actief

...verhuist
Kantorenmarkt krabbelt voorzichtig uit dal