In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2006
File not found.

De Beleggingsadviseurs

Visie 2006
Rin Visser - ABN Amro Bank, Senior beleggingsadviseur

Rin Visser De internationale ontwikkelingen brengen een voorzichtig optimisme over het beleggingsjaar 2006. Vooral voor de meer risicovolle beleggingscategorieën kan het een uitdagend jaar worden, vanwege onzekerheid ten aanzien van de inflatie en eventuele verhoging(en) van de officiële rente door de centrale banken. Dit zal er voor zorgen dat meer risicovolle categorieën heftig kunnen reageren op onverwachte ontwikkelingen. De risicopremies zijn momenteel laag, wat inhoudt dat beleggers meer dan gemiddeld risico moeten nemen, voor een minder dan gemiddeld rendement. Aan de andere kant blijft de wereldeconomie redelijk sterk groeien, met een betere verdeling van het evenwicht: de Amerikaanse economie zal vertragen, de economieën van Japan en Europa zullen aantrekken. De inflatie, zal na een piek eind 2005, weer terugvallen naar "normale" niveaus. Er is dus wel enige voorzichtigheid ten aanzien van het beleggingsklimaat, maar een niet al te defensieve houding van beleggers kan lucratief zijn. Risico kan voorlopig nog wel beloond worden, waarbij de aandelen een lichte voorkeur genieten. De vooruitzichten voor de vastgoed- en obligatiemarkten ogen minder positief. De obligatiekoersen zullen zodra de inflatieangst weg ebt weer kunnen opveren, maar zullen in eerste instantie onder druk kunnen komen. De vastgoedmarkt is momenteel erg rentegevoelig en blijft aan de dure kant. Alleen Azië vormt hierin vooralsnog een uitzondering.
Tips: Sector Farmacie, Sector Energie, Sector Basis-
materialen, Staatsleningen, Bedrijfsobligaties met
hoge rating, Vastgoed in Azië


Achteruitkijkspiegel
Martin Janse - Fortis bank, Senior beleggingsadviseur

Martin Janse Beleggers hebben nog vaak de neiging om hun aandelenselectie te maken op basis van rendementen uit het verleden. Iedereen kent inmiddels de kreet "Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst". Deze benadering is vergelijkbaar met het besturen van een auto met alleen maar een achteruitkijkspiegel. Dit gaat niet alleen op voor het selecteren van individuele aandelen, maar zeker ook voor de keuze in welk beleggingsfonds belegd gaat worden. Uit onderzoek is gebleken dat beleggingsfondsen die in een bepaald jaar goed presteren niet per definitie het jaar daaropvolgend uitblinken. Het tegendeel is echter ook niet bewezen: de kans is klein dat een fonds, dat jaren achtereen slecht presteert, het jaar erna bij de best presterende fondsen hoort. Waar moeten we dan wel naar kijken om toch de beste fondsen te selecteren? Het antwoord is niet één, twee, drie te geven. Belangrijke factoren zijn de kwaliteit van het management, de consistentie in de prestaties, de beleggingsstijl en de mate waarin bewust genomen risico"s zich vertalen in rendement. Het spreekt voor zich dat deze factoren het maken van de juiste keuze niet vereenvoudigen. Zeker wanneer u weet dat er wereldwijd zo"n 60.000 (!) beleggingsfondsen bestaan. Maar waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Sommige banken bieden een zogenaamd fund of funds aan met een ruime ervaring in het op wetenschappelijke wijze selecteren van interessante fondsen. Uit de eigen organisatie maar steeds vaker ook van andere aanbieders. Dit vertaalt zich in prima rendementen bij een lager dan gemiddeld risico. En dat is toch waar het allemaal om draait?


De omgekeerde (dollar)wereld
Arian Bakker ING bank, Hoofd beleggen

Arian Bakker Er is een goede kans dat u als Nederlandse belegger in aandelen kunt terugkijken op een goed jaar. Neem de AEX index die een plus van ongeveer 25% laat zien. In analyses kom ik vaak tegen dat de onverwacht sterke veerkracht van de Amerikaanse economie en de eveneens onverwachte opmars van de Amerikaanse dollar factoren zijn die positief hebben bijgedragen. Door dat laatste is ook uw eventuele belegging in de Amerikaanse beurs dit jaar met een mooie 18% - de S&P 500 in euro - vooruit gegaan. Maar hoe anders wordt het plaatje door een Amerikaanse bril gezien. Als u eind vorig jaar naar de Verenigde Staten zou zijn geëmigreerd dan had u nu aangekeken tegen een magere 5% rendement op uw thuismarkt. Mogelijk had u de onderwaardering van Europese aandelen bijtijds ontdekt en had u een flink belang "overseas" ge•nvesteerd. Maar ook hier kwam u dan - in verhouding - bedrogen uit: in dollars gingen Europese beurzen slechts 8% - de Eurotop 300 in dollars - in koers vooruit. Was u eerder geëmigreerd, bijvoorbeeld begin 2003, dan had u precies het omgekeerde meegemaakt: Europa in euro deed in dat jaar een plusje van 12%, maar in dollars plus 34% en de Amerikaanse beurs pluste 26%. Over drie jaar gezien, dus ongeveer vanaf het dieptepunt na het uiteenspatten van de bubble, noteren Europese aandelen in euro +47% en Amerikaanse aandelen in dollars +43%. Kijken we vanaf begin 1999, het begin van de Euro, dan is het beeld soortgelijk. Valuta bezorgen voorspellers vaak de meeste hoofdbrekens, maar ze doen er op den duur misschien veel minder toe!


Een zwart scenario
Cor Wijtvliet - F. van Lanschotbankiers, Senior beleggingsanalist

Cor Wijtvliet Stel en ik zeg met nadruk, stel dat morgen de vogelgriep overslaat op mensen. En stel dat deze ziekte zich razend snel wereldwijd verspreidt en stel dat de zeer gevreesde pandemie uitbreekt, waar moet u dan als belegger aan denken en wat moet of kunt u doen? In het zwartste scenario zullen de financiële markten waarschijnlijk crashen en zelfs sluiten onder druk van de omstandigheden. Wereldwijd zal immers de gezondheidszorg onder onnoemelijke druk komen. Binnen de wereldgezondheidsorganisatie gaan sommige bronnen ervan uit dat ongeveer 30% van de bevolking besmet kan raken. Daar is geen systeem tegen bestand, ook niet in Nederland. Het bedrijfsleven zal zwaar getroffen worden. Veel werknemers zullen ziek zijn, anderen zullen niet komen opdagen om zo besmetting te voorkomen of om zieke familieleden te verzorgen. Het kan overigens best zo zijn, dat de overheid de staat van beleg afkondigt en de burger ten strengste aanraadt zoveel mogelijk binnenshuis te blijven. Wat zullen banken onder deze omstandigheden doen. Zullen ze in staat zijn en bereid zijn hun dienstverlening op peil te houden? Zullen ze de kredietkraan opendraaien voor bedrijven in de problemen of juist de kredietverlening verkrappen? Wat zal er internationaal gebeuren, als blijkt dat virusremmers als Tamiflu exclusief voorbehouden zijn aan westerlingen. Zullen landen als Rusland, China of India accepteren dat hun burgers weerloos ten prooi vallen aan deze pandemie. Zal trouwens het politiek bestel overleven, als blijkt dat een overheid zijn burgers niet kan beschermen? Het is inderdaad een heel zwart scenario, maar misschien kunt u in de donkere dagen voor kerstmis er eens over nadenken! F. VAN LANSCHOT BANKIERS IS POSITIEF OVER JAPAN EN DE OPKOMENDE MARKTEN


Knallend het jaar wat brengt 2006?
Paul Koole - Rabobank Beveland, Senior beleggingsspecialist

Paul Koole Op het moment dat ik deze column aan het schrijven ben is het vlak voor Kerst 2005. Voor velen een moment van bezinning. Even stilstaan bij wat het oude jaar ons heeft gebracht. In mijn column van begin november heb ik aangegeven dat 2005 wel eens een heel goed aandelenjaar zou kunnen zijn. Deze suggestie is realiteit geworden. Sterker nog, bijna geen enkele analist of beursgoeroe heeft aan het begin van dit jaar voorspeld dat het zo"n goed aandelen jaar zou worden.
Terugkijken naar het verleden is interessant, maar zeker zo interessant is het om te kijken naar wat de toekomst ons gaat brengen. Vele effectenhuizen en andere financiële instellingen hebben inmiddels hun visie op 2006 gegeven. Zo ook IRIS, het research instituut van de Rabobank Groep. Zij zijn van mening dat de wereldwijde economische groeivooruitzichten goed zijn voor 2006. Dit brengt inflatierisico"s en oplopende rentes met zich mee. Aandelen zijn volgens IRIS dan ook aantrekkelijker dan obligaties. De tips voor 2006 van IRIS zijn: Fortis, Unilver, Buhrman, Van der Moolen, Samas, en Beter Bed. In het buitenland ziet IRIS kansen Voor Total en Rio Tinto. Voor de mensen die een gokje willen wagen geeft IRIS in overweging om Ford te kopen. Deze onderneming heeft te lijden onder het sentiment van General Motors maar veel betere vooruitzichten.
Ik wens u een goed 2006!


Wat brengt 2006 voor de belegger?
Jack Horvest - SNS bank, Senior vermogensbeheerder

Jack Horvest Het aandelensentiment is positief. De laatste maanden is er een toestroom van geld richting de markt gegaan. Liquiditeitsgedreven beurzen zijn moeilijk te stoppen en te voorspellen. Go with the flow and enjoy is het motto.
Experts stellen hun fundamentele koersdoelen voor eind 2006 voor de AEX op circa 460 punten. U moet alert zijn op de sterk toegenomen onevenwichtigheden in de wereldeconomie, bijvoorbeeld de begroting- en handelsbalanstekorten in de Verenigde Staten. Vooralsnog wordt hieraan voorbij gegaan...maar bij een scherp dalende USD of sterk oplopende lange US-rente moeten de alarmbellen afgaan. Qua regio hebben wij een voorkeur voor aandelen in Europa en Japan. De 10-jaars Europese rente kan licht oplopen in 2006 naar een niveau van 3,75% - 4%. De grote vraag naar obligaties van pensioenfondsen zal de rentestijging echter beteugelen. De korte Europese rente zal in 2006 door de ECB worden verhoogd, verwacht wordt richting de 3%. De vastgoedmarkt is aan de hoge kant geprijsd. Het sluiten van een groot Duits vastgoedfonds om leegloop te voorkomen gaf eveneens geen positief signaal.
Concluderend: aandelen bieden nog steeds de beste kansen voor 2006, bij twijfel moet u afscheid durven nemen. Veel beleggingswijsheid toegewenst in 2006.


...evolueert
De MKB'er, het oog in de orkaan

...pioniert
Ondernemen is pionieren

...ontdekt
'Bewustwording van vergrijzing arbeidsmarkt'

...innoveert
Innovatie actie plan

...inspireert
World Innovation Scan

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst in Grote Kerk Goes

....reflecteert
Ethische reflectie op Kerstlunch Goes

...bestuurt
Burgemeester Jaap Sala van Sluis

...verenigt zich
ZLTO speelt belangrijke rol

...regelt
Agrarische sector op achterstand

...scoort
Zeeland en West-Brabant scoren hoog voor glastuinbouw

...bloeit
De kracht van vlas

...ziet
Poppelaars ziet genoeg kansen voor agrarisch Zeeland

...onderneemt
De jeugd heeft de toekomst

...zoekt de ruimte
Belangrijke rol voor technologie in land- en tuinbouw

...onderneemt
Ruimte om te ondernemen

...creëert
Nieuwe mogelijkheden voor het boerenbedrijf

...ontwikkelt duurzaam
Jeugdjury bijgepraat over duurzaam ondernemen

...wenst

...belegt
De beleggingsadviseurs

...rijdt
Onderweg

...viert
Stichting Gaia viert tweede lustrum

...schenkt
Lions Schouwen-Duiveland actief

...verhuist
Kantorenmarkt krabbelt voorzichtig uit dal