In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2006
File not found.

Ruimte om te ondernemen

In een dichtbewoond gebied als Nederland moeten we zorgvuldig omgaat met de beschikbare ruimte. Landbouw, wonen, recreatie en natuur moeten allemaal een plek krijgen, zonder dat deze functies met elkaar conflicteren. Om de steeds schaarser wordende ruimte zo goed mogelijk in te delen, is voor de regio West-Brabant afgelopen zomer een gebiedsplan vastgesteld.


Nick Buijks, adviseur ruimtelijke ontwikkkeling van de ZLTO.

'We willen het landelijk gebied vitaal maken en houden. Daarbij hebben we vier doelstellingen. We willen de landbouw een economische toekomst bieden, de natuur herstellen en ontwikkelen, het water beheersen en de dynamiek en leefbaarheid in de dorpen behouden. Want als deze vier factoren in balans zijn, is er sprake van een gezonde samenleving', aldus gedeputeerde Paul Rüpp, verantwoordelijk voor onder meer ruimtelijke ordening in de provincie Brabant.

Gebiedsplan
Een werkgroep, bestaande uit onder andere de provincie, de gemeenten, milieuorganisaties en land- en tuinbouworganisatie ZLTO, ontwikkelde de afgelopen jaren voor de Wijde Biesbosch en de Brabantse Delta een gebiedsplan, dat in de zomer van dit jaar werd goedgekeurd. In het plan worden deelgebieden aangewezen waar natuur, landbouw, wonen of recreatie centraal staat. Als in een gebied vooral de natuur een kans moet krijgen, dan krijgen boeren of tuinders in dat gebied vervolgens geen toestemming meer om hun bedrijf uit te breiden. Staat in gebieden vooral de stedelijke functie voorop, oftewel wonen, dan moet de geuroverlast van bijvoorbeeld veehouderijen worden beperkt.

Verhuizen
'Agrarische bedrijven worden niet altijd gedwongen te verhuizen', benadrukt Nick Buijks, adviseur ruimtelijke ontwikkkeling van de ZLTO. 'Maar agrarisch ondernemers die hun bedrijf graag willen ontwikkelen, maar dat op een bepaalde plek niet meer mogen, zullen vanzelf op zoek gaan naar een andere locatie voor hun bedrijf.' Bij die zoektocht biedt Buijks ze de nodige begeleiding. Samen met de ondernemer, de gemeente en de provincie zoekt hij dan bijvoorbeeld naar een goede, nieuwe locatie voor het betreffende bedrijf. Dat valt uiteraard niet altijd mee. Er moet voldoende -aaneengesloten- ruimte zijn, bestemmingsplannen moeten een agrarische bestemming toestaan en milieutechnisch moet het bedrijf in zijn nieuwe omgeving passen.

Financiering
Ook in de financiering van zo'n verhuizing speelt Buijks een rol. 'De verhuizing van een agrarisch bedrijf. Er is altijd sprake van kapitaalvernietiging. Je laat opstallen achter, wellicht moet er een nieuwe woning of schuur worden gebouwd op de nieuwe locatie. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om de oude boerderij meer geld op te laten leveren.' Die meerwaarde is op tal van manieren te realiseren. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een bestemming als landgoed, kinderboerderij, congrescentrum of zorgboerderij. Maar ook woningbouw biedt kansen. Buijks: 'Als een gemeente woningen wil bouwen aan de rand van een dorp, dan kijken we of de gemeente bereid is een goede prijs te betalen voor het land van de vertrekkende boer. De boer krijgt dan voldoende financiële mogelijkheden in handen om te kunnen verhuizen en de gemeente krijgt tegen een acceptabel bedrag bouwgrond in handen. Zo zoeken we eigenlijk altijd naar een win-winsituatie.'


...evolueert
De MKB'er, het oog in de orkaan

...pioniert
Ondernemen is pionieren

...ontdekt
'Bewustwording van vergrijzing arbeidsmarkt'

...innoveert
Innovatie actie plan

...inspireert
World Innovation Scan

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst in Grote Kerk Goes

....reflecteert
Ethische reflectie op Kerstlunch Goes

...bestuurt
Burgemeester Jaap Sala van Sluis

...verenigt zich
ZLTO speelt belangrijke rol

...regelt
Agrarische sector op achterstand

...scoort
Zeeland en West-Brabant scoren hoog voor glastuinbouw

...bloeit
De kracht van vlas

...ziet
Poppelaars ziet genoeg kansen voor agrarisch Zeeland

...onderneemt
De jeugd heeft de toekomst

...zoekt de ruimte
Belangrijke rol voor technologie in land- en tuinbouw

...onderneemt
Ruimte om te ondernemen

...creëert
Nieuwe mogelijkheden voor het boerenbedrijf

...ontwikkelt duurzaam
Jeugdjury bijgepraat over duurzaam ondernemen

...wenst

...belegt
De beleggingsadviseurs

...rijdt
Onderweg

...viert
Stichting Gaia viert tweede lustrum

...schenkt
Lions Schouwen-Duiveland actief

...verhuist
Kantorenmarkt krabbelt voorzichtig uit dal