In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2006
File not found.


Nieuwjaarsboodschap van bestuurders in Zeeland
S.M. van 't Westeinde - Goes
Rein Leentfaar - Sluis
Adhémar van Waes - Terneuzen
K.A. Heijboer - Tholen
Volop beweging in 'Nieuw Terneuzen'
Adhémar van Waes
Wethouder
gemeente TerneuzenIn Terneuzen staan grote projecten en ontwikkelingen op stapel. Overal in de gemeente ziet u stap voor stap de feitelijke resultaten. De gemeente Terneuzen is en blijft actief, ambitieus en veelzijdig.

Een terugblik
In 2005 zijn een nieuwe economische en een toeristische visie voor Terneuzen gepresenteerd. In het actieplan Economie wordt vooruit gekeken tot 2009. In dit actieplan zijn acties beschreven die het economische klimaat van onze gemeente verbeteren. Met de uitvoering hiervan is al begonnen. In 2005 is Sportcentrum Vliegende Vaart feestelijk in gebruik genomen. Een uniek sportcentrum van toegevoegde waarde voor heel Zeeuwsch-Vlaanderen. Een start is gemaakt met de ontwikkeling van het Schuttershofgebied. In dit gebied komt ruimte voor volumineuze detailhandel, parkeren, een supermarkt en appartementen. Een gebied waar het goed wonen en werken is. De winkelstraat Noordstraat in Terneuzen heeft een restyling ondergaan. De winkelstraat is voorzien van nieuwe bestrating en straatmeubilair, de openbare verlichting is vernieuwd en er zijn nieuwe voorzieningen voor feestverlichting en de geluidsinstallatie aangebracht.

Vooruit kijken
2006 zal eveneens een jaar worden waarin het gonst van activiteiten in Terneuzen. Een jaar waarin wederom een aantal grote projecten wordt gerealiseerd. Aan de zuidzijde van Terneuzen wordt een groot vrijetijdscentrum (leisurecenter) gerealiseerd. De procedures om deze ontwikkeling mogelijk te maken, zijn al gestart. Na de herinrichting van het winkelgebied in 2005 en de start van de ontwikkeling van het Schuttershofgebied staat er ook in 2006 veel te gebeuren in en rond de binnenstad van Terneuzen. Er zijn er plannen om een bioscoop te realiseren in het centrum van Terneuzen. De komst van een bioscoop in de buurt van het theater en vele horecagelegenheden versterkt het uitgaanscentrum.

De plannen voor de aanleg van een glastuinbouwgebied, een economische impuls voor de regio, worden verder uitgewerkt. In Sas van Gent vindt een herontwikkeling plaats van het voormalige CSM-terrein. Een nieuw bedrijventerrein wordt op deze locatie ontwikkeld.

Bedrijven die nieuwe plannen tot uitvoer willen brengen, staan we graag met raad en daad bij. De bedrijfscontactfunctionarissen van de afdeling Economie zijn voor bedrijven het gemeentelijk aanspreekpunt. Want het bedrijfsleven moet optimaal kunnen presteren om 'Nieuw Terneuzen' verder vorm te geven.

Tot slot
Ik wil u namens het gemeentebestuur van de gemeente Terneuzen een voorspoedig 2006 toewensen.


...evolueert
De MKB'er, het oog in de orkaan

...pioniert
Ondernemen is pionieren

...ontdekt
'Bewustwording van vergrijzing arbeidsmarkt'

...innoveert
Innovatie actie plan

...inspireert
World Innovation Scan

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst in Grote Kerk Goes

....reflecteert
Ethische reflectie op Kerstlunch Goes

...bestuurt
Burgemeester Jaap Sala van Sluis

...verenigt zich
ZLTO speelt belangrijke rol

...regelt
Agrarische sector op achterstand

...scoort
Zeeland en West-Brabant scoren hoog voor glastuinbouw

...bloeit
De kracht van vlas

...ziet
Poppelaars ziet genoeg kansen voor agrarisch Zeeland

...onderneemt
De jeugd heeft de toekomst

...zoekt de ruimte
Belangrijke rol voor technologie in land- en tuinbouw

...onderneemt
Ruimte om te ondernemen

...creëert
Nieuwe mogelijkheden voor het boerenbedrijf

...ontwikkelt duurzaam
Jeugdjury bijgepraat over duurzaam ondernemen

...wenst

...belegt
De beleggingsadviseurs

...rijdt
Onderweg

...viert
Stichting Gaia viert tweede lustrum

...schenkt
Lions Schouwen-Duiveland actief

...verhuist
Kantorenmarkt krabbelt voorzichtig uit dal