In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2006
File not found.

Grootse nieuwjaarsnetwerkavond op 17 januari 2006
Stichting Gaia viert tweede lustrum

In september 1995 besloten drie onderneemsters een bijeenkomst te organiseren voor collega's die zij wilden polsen of zij net zoals zijzelf, ervaringen met elkaar wilden uitwisselen. Dat was de start van Stichting Gaia, het succesvolle netwerk van vrouwelijke ondernemers en vrouwen in management functies in Noord-Brabant.Op 14 december is het tienjarig bestaan gevierd met een sfeervol diner in Hotel Restaurant Tivoli in Oudenbosch, sponsor van Gaia. De feestelijkheden worden daar op 17 januari afgesloten met een grootse nieuwjaarsnetwerkavond.

Solide basis
Dat die netwerkbehoefte destijds duidelijk aanwezig was, blijkt wel uit het feit dat aan de allereerste oproep maar liefst 80 vrouwelijke ondernemers gehoor gaven. Mede-initiatiefneemster en secretaresse van het eerste uur Barbara van den Born: "We spraken af in het restaurant van een van ons drieën, in Roosendaal. Doordat zoveel dames net zoals wij ervaringen wilden delen en van elkaar wilden leren, bleek dit al snel een solide basis te zijn voor de oprichting van de Stichting Gaia, die volgde in december 1995."

Netwerken werkt echt!
Nog steeds is Gaia, genoemd naar de oermoeder uit de klassieke mythologie, voor onderneemsters en voor vrouwen in managementfuncties een plek om elkaar te ontmoeten, maar ook om het professionele ondernemerschap te bevorderen, elkaar te ondersteunen, en om elkaar opdrachten te gunnen. Scheidend voorzitter Marianne Brouwers: "Door de jaren heen is steeds weer gebleken dat netwerken echt werkt! Onze deelneemsters zijn hardwerkende vrouwen die er altijd voor elkaar zijn. We hebben gemiddeld 70 deelneemsters, die afkomstig zijn uit allerlei branches. Dat aantal willen we graag verhogen naar 80, net zoveel als bij de allereerste bijeenkomst. Dat moet lukken. Het verbreedt niet alleen onze financiële basis, maar Gaia voorziet tevens in de behoefte om gehoord te worden, iets wat nog steeds leeft onder vrouwelijke ondernemers, maar ook onder vrouwen in managementfuncties. Vandaar dat wij enkele jaren geleden het deelnemerschap ook voor deze laatsten hebben mogelijk gemaakt. Echter, met een maximum van 20% van het aantal deelnemers, anders verliezen wij het karakter van een netwerk voor vrouwelijke ondernemers die voor eigen rekening en risico een onderneming drijven." Aaltje Meijer volgt eind januari 2006 Marianne Brouwers op als voorzitter.Bijeenkomsten
Gemiddeld acht keer per jaar organiseert Gaia een themabijeenkomst voor deelnemers en introducés, waarvoor een gastspreker wordt uitgenodigd die een actueel en interessant onderwerp belicht, waarbij voldoende ruimte is voor dialoog. De bijeenkomsten eindigen steevast in informeel netwerken. Daarnaast ontvangen deelnemers viermaal per jaar een nieuwsbrief, waarin zij op de hoogte worden gebracht van het Gaia nieuws en van interessante ontwikkelingen. Stichting Gaia is aangesloten bij de Federatie Zakenvrouwen, een landelijke belangenbehartiger voor vrouwelijke ondernemers.

Feest!!!
Veel deelneemsters en hun partners, reünisten en introducés zijn op 14 december naar Oudenbosch gekomen om het tienjarig bestaan te vieren. Het organisatiecomité heeft in stilte een jaar lang hard gewerkt aan het samenstellen van een schitterend feestprogramma, dat niets aan het toeval overliet en dat zelfs voor het bestuur een volslagen verrassing was. Tijdens een feestelijk diner is heel wat bijgepraat en zijn veel nieuwe contacten gelegd. Al direct bij binnenkomst ontving iedereen namelijk een speelkaart, die de tafelindeling bepaalde; een perfecte aanzet tot netwerken. Het cabaretduo 'De zusters van verlangen' zorgde voor de nodige hilariteit tussen de vier gangen van het diner én voor een tafelwisseling halverwege, om het netwerken nog meer te bevorderen. De wereldmuziek van 'Accordéon Mélancolique' vormde een bijzonder sfeervol achtergrondgeluid tijdens het natafelen. Als herinnering kregen alle dames een 'krachtig' halssieraad. Kunstenares en deelneemster Margriet Ardon-van Benten verwerkte hierin een tijgerschelp, die perfect de sterke persoonlijkheid Gaia symboliseert.Ondernemend netwerken, netwerkend ondernemen
Marianne Brouwers: "Op 17 januari organiseert Gaia in Tivoli een grootse nieuwjaarsnetwerkavond. Het is de vierde keer dat dit spektakel plaatsvindt. Telkens organiseert een ander netwerk de bijeenkomst. Wij verwachten zo'n drie honderd gasten te mogen ontvangen, deelneemsters van vrouwennetwerken uit het hele land waarmee wij samenwerken, Jong MKB, JOS Breda en Jong Management VNO/NCW. Naast een heerlijk diner, zullen Karin van Rooyen, voorzitter Federatie Zakenvrouwen en de inspirerende, onlangs onderscheiden ondernemers John Goverde van Pelikaan Reizen en Rian van Velzen van Nature's Choice de aanwezigen ongetwijfeld op nieuwe creatieve ideeën brengen. Het hoofddoel van deze avond is natuurlijk je eigen netwerk vergroten door andere ondernemers te ontmoeten. Iedereen heeft een netwerk, de kunst is optimaal gebruik te maken van je contacten. Breng dus zelf jouw collega-ondernemers ook in contact met anderen. Wie zaait zal immers oogsten!" Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden vindt u op www.netwerkavond.nl

Stichting Gaia
http://www.gaianetwerk.nl


...evolueert
De MKB'er, het oog in de orkaan

...pioniert
Ondernemen is pionieren

...ontdekt
'Bewustwording van vergrijzing arbeidsmarkt'

...innoveert
Innovatie actie plan

...inspireert
World Innovation Scan

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst in Grote Kerk Goes

....reflecteert
Ethische reflectie op Kerstlunch Goes

...bestuurt
Burgemeester Jaap Sala van Sluis

...verenigt zich
ZLTO speelt belangrijke rol

...regelt
Agrarische sector op achterstand

...scoort
Zeeland en West-Brabant scoren hoog voor glastuinbouw

...bloeit
De kracht van vlas

...ziet
Poppelaars ziet genoeg kansen voor agrarisch Zeeland

...onderneemt
De jeugd heeft de toekomst

...zoekt de ruimte
Belangrijke rol voor technologie in land- en tuinbouw

...onderneemt
Ruimte om te ondernemen

...creëert
Nieuwe mogelijkheden voor het boerenbedrijf

...ontwikkelt duurzaam
Jeugdjury bijgepraat over duurzaam ondernemen

...wenst

...belegt
De beleggingsadviseurs

...rijdt
Onderweg

...viert
Stichting Gaia viert tweede lustrum

...schenkt
Lions Schouwen-Duiveland actief

...verhuist
Kantorenmarkt krabbelt voorzichtig uit dal