In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2006
File not found.

De jeugd heeft de toekomst

Wat voor elke sector geldt, doet dat ook voor de agrarische; jonge ondernemers hebben de toekomst! Zij willen en durven risico's te nemen om te experimenteren, omdat zij zich ervan bewust zijn dat zij zich moeten onderscheiden om een goede boterham te kunnen verdienen.


Agrariër Bert Noteboom.

De agrariër van nu is een echte ondernemer, hij maakt bewuste keuzes en denkt na over de richting waar hij met zijn bedrijfsvoering heen wil. Dat levert vaak verrassende resultaten op.

Samen sterk
Jan-Willem de Kater uit Wissenkerke is zo'n jonge ondernemer. Naast zijn eigen akkers bebouwt hij die van vier medevennoten, allen agrariërs die een fulltime baan buitenshuis hebben. "Voor deze constructie hebben wij zo'n tien jaar geleden gekozen om kosten te kunnen besparen, de concurrentie uit met name het buitenland het hoofd te kunnen bieden en toch ons eigen land te kunnen behouden", vertelt hij. "Samen hebben wij 330 hectare, verspreid over heel Noord-Beveland. Over de bedrijfsvoering overleggen wij regelmatig gezamenlijk, maar verder rust de dagelijkse leiding op mijn schouders. Mijn medevennoten delen mee in het resultaat en werken alleen in piekperiodes zelf op het land.

Consequenties
Deze constructie biedt veel voordelen. Je doet alles in het groot, zoals het inkopen van poot- en zaaigoed. Ook gezamenlijke aanschaf en gebruik van machines en dergelijke is efficiënter. Een nadeel is dat je een stuk zelfstandigheid inlevert, moet overleggen met medevennoten en naderhand verantwoording aan hen bent verschuldigd. Maar deze financieel aantrekkelijke manier van boeren bevalt mij prima, ik zal er ongetwijfeld mijn pensioen mee halen. Zelf ben ik boer geworden, omdat het beroep mij enorm trok en ik het ouderlijke bedrijf wilde voortzetten. Dat was te klein om sterk en succesvol te kunnen zijn. Nu zijn wij samen groot en sterk. Ook al verandert het platteland, het zal zeker agrarisch blijven en bestaansrecht bieden aan ondernemende boeren, die durven te experimenteren."

Kwaliteit boven alles
Precies het omgekeerde doen vier spruitentelers uit het Schouwen-Duivelandse Dreischor. Hoewel zij allen juridisch zelfstandig bleven, hebben zij een gezamenlijk bedrijf: Holland Delta Groep vof. Gilles Klompe, één van de vier, vertelt dat ze allen hadden geconstateerd dat de kwaliteit va de spruiten in de supermarkt vaak slechter was dan die zij aan de veiling afleverden. "Daarom besloten we een plan te maken waarbij we zelf meer invloed zouden krijgen om tot en met de consument en betere kwaliteit te bieden. Kwaliteit stellen wij boven alles, die willen wij op een hoger niveau brengen. De kostprijs is dus niet leidend, alhoewel deze vorm van werken inmiddels veel voordeel heeft opgeleverd. Wij telen bijvoorbeeld geen ras dat veel kilo's levert, maar een waarvan de smaak achterblijft."

Omgekeerde wereld
Holland Delta Groep is een grote marktspeler die met ingang van dit seizoen Hollandse kwaliteitsspruiten aflevert aan afzetorganisatie The Greenery. Die is positief over de samenwerking en stimuleert deze door onder andere te vragen een specifieke sortering of verpakking te leveren. "Doordat wij nu sneller specifieke kwaliteit leveren, worden we serieuzer genomen dan voorheen. De samenwerking met The Greenery is heel bijzonder. Wij bepalen namelijk het ras dat wij willen telen en zij zoeken er afnemers voor. Eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld," besluit Gilles Klompe.

Bewuste keuzes
Agrariër Bert Noteboom uit 's-Heer Arendskerke staat bekend om zijn bewuste keuzes. "Elk succes maak je zelf", is zijn mening. "Daarbij moet je weloverwogen te werk gaan in deze branche die onder zware druk van buiten staat. Dan kun je bestaansrecht hebben en behouden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een andere wijze van telen of door een neventaak te nemen. Ik heb ervoor gekozen concurrerend te zijn met het verbouwen van een zo divers mogelijk gewassenpakket met weinig risico. Dat bestaat onder andere uit suikerbieten, consumptieaardappelen, tarwe, graszaad, conservenerwten en zaderijgewassen zoals tuinkerszaad.

Experimenteren
Als jonge agrariërs durven experimenteren en keuzes maken, biedt de branche hen zeker toekomst. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor koolzaad of maïs, gewassen die energie opwekken als vervanger van de huidige dure brandstoffen. Ook moeten zij zich meer richten op het vermarkten van hun eigen producten. Nu hebben ze te weinig grip op de markt, ze moeten proberen hem naar zich toe te halen. Meer gebruik moet worden gemaakt van de faciliteiten van bijvoorbeeld de BAMM (Bundeling Aardappelen Maakt Markt) en de POA (Producenten Organisatie Aardappelen) die naast belangenbehartiging de mogelijkheden bieden, aardappelen te vermarkten en deel te nemen aan een prijsinformatiesysteem dat de meest actuele transacties weergeeft, zodat de markt transparanter wordt. Voor mij staat vast dat de wal het schip eens zal keren, echter wanneer is nog de grote vraag!"

NAJK
Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) ondersteunt en behartigt de belangen van agrarische jongeren. De meesten van hen zijn er lid van. In januari 2006 gaat het project 'Nieuwe Wegen' van start. Dit project geeft hen de kans om door middel van workshops van gedachte te wisselen over nieuwe wegen van ondernemen. De workshops staan onder begeleiding van experts die maatwerk kunnen leveren op het gebied van onder andere productie, economie en marketing.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxxxxx
  • xxxxxxxxxxxxxxxxx
  • xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
E-mail: xxx@email.nl
Internet: www.domeinnaam.nl


...evolueert
De MKB'er, het oog in de orkaan

...pioniert
Ondernemen is pionieren

...ontdekt
'Bewustwording van vergrijzing arbeidsmarkt'

...innoveert
Innovatie actie plan

...inspireert
World Innovation Scan

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst in Grote Kerk Goes

....reflecteert
Ethische reflectie op Kerstlunch Goes

...bestuurt
Burgemeester Jaap Sala van Sluis

...verenigt zich
ZLTO speelt belangrijke rol

...regelt
Agrarische sector op achterstand

...scoort
Zeeland en West-Brabant scoren hoog voor glastuinbouw

...bloeit
De kracht van vlas

...ziet
Poppelaars ziet genoeg kansen voor agrarisch Zeeland

...onderneemt
De jeugd heeft de toekomst

...zoekt de ruimte
Belangrijke rol voor technologie in land- en tuinbouw

...onderneemt
Ruimte om te ondernemen

...creëert
Nieuwe mogelijkheden voor het boerenbedrijf

...ontwikkelt duurzaam
Jeugdjury bijgepraat over duurzaam ondernemen

...wenst

...belegt
De beleggingsadviseurs

...rijdt
Onderweg

...viert
Stichting Gaia viert tweede lustrum

...schenkt
Lions Schouwen-Duiveland actief

...verhuist
Kantorenmarkt krabbelt voorzichtig uit dal