In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2006
File not found.

Zeeland en West-Brabant scoren hoog voor glastuinbouw

Nederland heeft al vele jaren een vooraanstaande positie in de mondiale glastuinbouw. Herstructurering, stadsuitbreiding en functiewijziging zijn de redenen dat de 'glazen stad' zich voor een gedeelte verplaatst naar regio's buiten het Westland. Zowel in Zeeland als in West-Brabant zijn en worden initiatieven ontplooid voor ontwikkeling van deze sector.De glastuinbouw is de meest hoogwaardige tuinbouwsector die er is. Zeeland en West-Brabant zijn bijzonder geschikt voor de vestiging van glastuinbouwbedrijven. Belangrijke factoren daarbij zijn de ruimte, de klimatologische omstandigheden (veel zonuren, zachte winters en niet te hete zomers) en de strategische ligging tussen Antwerpen en Rotterdam. Daarbij komt dat de grondprijzen er een stuk aantrekkelijker zijn dan in de Randstad.

Nieuwe initiatieven
De achterliggende decennia hebben zowel van oorsprong Zeeuwse en Brabantse tuinders als Westlanders grote investeringen gedaan in de regio. Glastuinbouwlocaties zijn ontwikkeld in Rilland, Kapelle, Steenbergen, Zevenbergen (Spiepolder) en rondom Etten-Leur en Wouwse Plantage. Nieuwe initiatieven worden ontplooid voor Terneuzen, Tholen en Dinteloord. Ten zuiden van Terneuzen ontwikkelt de gemeente in samenwerking met Zeeland Seaports een complex met driehonderd hectare netto glas. Deze locatie is gekozen vanwege de landschappelijke inpassingsmogelijkheden, de ligging bij Hydro Agri in Sluiskil dat zowel restwarmte als zuivere CO2 kan leveren en de goede infrastructuur vlakbij de havens. Bovendien biedt dit complex zo'n twaalfhonderd nieuwe arbeidsplaatsen aan een regio met een hoog werkloosheidspercentage. AOC uit Goes en Dethon uit Terneuzen zullen de toekomstige werknemers scholen in een daartoe gebouwde opleidingskas.

Omgeving
De verschijningsvorm van de glastuinbouw behoeft continue aandacht. De complexen moeten modern van opzet zijn, passen in het landschap en niet te veel lichtoverlast geven. "De ZLTO en haar collega-organisaties in het land werken constant aan verbetering van het imago van de glastuinbouw" vertelt Arthur Kalkhoven, specialist Ruimtelijke Ordening bij de ZLTO. "Wij communiceren frequent richting burger en maatschappij. Ook besteden we veel aandacht aan een oplossing voor het lichtprobleem. In een convenant met de Stichting Natuur en Milieu is afgesproken dat, indien technisch haalbaar, per 1 januari 2008 alle kassen tegen lichtuitstraling afgeschermd zijn."

Innovatief
De kostprijs van de glastuinbouw staat onder hoge druk, wat resulteert in reductie van het aantal bedrijven. Een minimale omvang van vier tot vijf hectare is noodzakelijk om rendabel te kunnen zijn. Energie is een belangrijke component van de kostprijs en dus van het voortbestaan van een onderneming. Constante investeringen in energiebesparing, teeltverbetering, kostenverlichting en milieuvriendelijke teeltomstandigheden typeren het innovatieve karakter van de glastuinbouwsector en de ondernemersmentaliteit van de telers. Wilco Wisse, directieassistent bij Gebroeders Van der Lans Tomaten uit Rilland: "Wij realiseren daartoe een nieuw initiatief. Naast de bestaande warmtekrachtcentrale bouwen wij momenteel een GeslotenKas(r), die zonnewarmte opvangt. Die warmte slaan wij op in de bodem. In de winter verwarmen wij daarmee zowel de GeslotenKas(r) alsook onze 'open' kassen met luchtramen. De GeslotenKas(r) wordt in maart 2006 opgeleverd."


...evolueert
De MKB'er, het oog in de orkaan

...pioniert
Ondernemen is pionieren

...ontdekt
'Bewustwording van vergrijzing arbeidsmarkt'

...innoveert
Innovatie actie plan

...inspireert
World Innovation Scan

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst in Grote Kerk Goes

....reflecteert
Ethische reflectie op Kerstlunch Goes

...bestuurt
Burgemeester Jaap Sala van Sluis

...verenigt zich
ZLTO speelt belangrijke rol

...regelt
Agrarische sector op achterstand

...scoort
Zeeland en West-Brabant scoren hoog voor glastuinbouw

...bloeit
De kracht van vlas

...ziet
Poppelaars ziet genoeg kansen voor agrarisch Zeeland

...onderneemt
De jeugd heeft de toekomst

...zoekt de ruimte
Belangrijke rol voor technologie in land- en tuinbouw

...onderneemt
Ruimte om te ondernemen

...creëert
Nieuwe mogelijkheden voor het boerenbedrijf

...ontwikkelt duurzaam
Jeugdjury bijgepraat over duurzaam ondernemen

...wenst

...belegt
De beleggingsadviseurs

...rijdt
Onderweg

...viert
Stichting Gaia viert tweede lustrum

...schenkt
Lions Schouwen-Duiveland actief

...verhuist
Kantorenmarkt krabbelt voorzichtig uit dal