In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2006
File not found.

Nederlandse overheid zet agrarische sector op achterstand

Op het gebied van regel-geving neemt de agrarische sector een unieke positie in. Geen andere sector in Europa wordt immers zo sterk financieel ondersteund. Anderzijds gaat wellicht ook geen andere sector zo gebukt onder regelgeving. Hans Otto, belastingadviseur van accountant- en adviesgroep Rijkse, stoort zich al jaren aan de dubbele moraal die de Nederlandse overheid daarbij hanteert. 'Nederlandse boeren beginnen met een 3-0 achterstand.'


Hans Otto, belastingadviseur van accountant- en adviesgroep Rijkse

'De Nederlandse overheid loopt op verschillende terreinen ver voor de muziek uit', aldus Otto. 'Als het gaat om dierenwelzijn, de inzet van gewasbeschermingsmiddelen, mestwetgeving of groene en blauwe diensten, dan legt Nederland de Brusselse lat consequent nog een gaatje hoger. En dat levert oneerlijke concurrentie op.' Zo leidt strengere wetgeving op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen er volgens Otto toe dat de Nederlandse agrariër met duurdere middelen moet werken, minder opbrengst heeft of opbrengst heeft van een lagere kwaliteit. In alle drie de gevallen verdient de Nederlandse boer of tuinder uiteindelijk minder dan de Franse of Poolse collega. Otto: 'De Nederlandse overheid benadeelt hiermee haar eigen agrarische sector. Dat is ons eerste tegendoelpunt.'

Belastingwetgeving
Maar niet alleen op het gebied van bijvoorbeeld gewasbescherming volgt de Nederlandse overheid haar eigen weg. Ook op het gebied van belastingwetgeving worden de richtlijnen van de EU nog wel eens genegeerd. En daarmee incasseert de Nederlandse agrariër de tweede tegengoal. Otto: 'De Nederlandse overheid probeert haar belastingopbrengsten te maximaliseren, ook als dat indruist tegen Europese wetgeving.' Ter illustratie kiest Otto de omzetbelasting. 'Volgens Europese richtlijnen mag een ondernemer de omzetbelasting volledig terugvorderen van een bedrijfsmiddel dat deels ook privé wordt gebruikt. Maar in Nederland mag dat alleen naar rato van privé- en zakelijk gebruik. Gevolg is dat Nederlandse ondernemers duurder uit zijn.' Het derde doelpunt scoren de buitenlandse boeren omdat de Nederlandse overheid erg laks is in het binnenhalen van landbouwsubsidies, aldus Otto. 'Er wordt altijd gezegd dat we netto te veel aan de EU afdragen. Maar je zou het ook langs de andere kant kunnen bekijken: innen we wel genoeg uit de EU? Het antwoord is nee.' En daarmee staat het 3-0.

Innoverend
Maar aan deze achterstand kleven volgens Otto niet alleen maar nadelen. In zijn praktijk als adviseur is Otto vaak onder de indruk van het ondernemerschap en de flexibiliteit die hij bij de jongere generatie boeren en tuinders ziet. 'De achterstand waarmee de Nederlandse agrariërs aan de start verschijnen, dwingt hen tot een zeer ondernemende instelling. De Nederlandse land- en tuinbouw is daardoor een kritische en innoverende sector geworden.' Otto heeft dan ook volop vertrouwen in de toekomst van de sector. 'Als je goed onderneemt, kun je in de land- en tuinbouw nog steeds prima resultaten behalen. Boeren en tuinders zoeken het niet langer alleen in kostenbesparende maatregelen maar beginnen steeds meer ook naar de opbrengstkant te kijken. Ze willen toegevoegde waarde creëren of zoeken het in nevenactiviteiten.'

Samenwerking
Bij goed ondernemerschap hoort ook het optimaal profiteren van kennis van anderen, benadrukt Otto. 'Zaken als subsidies, fiscale regelingen of wetgeving kun je in je eentje onmogelijk overzien. De materie is vaak zo omvangrijk en ingewikkeld, dat je als land- of tuinbouwer wel een netwerk van specialisten om je heen moet hebben. Een boer of tuinder moet doen waar hij goed in is. Dat is agrarisch ondernemen. Voor andere zaken moet hij kunnen rekenen op zijn netwerk.' Als voorbeeld noemt Otto de land- en tuinbouworganisatie ZLTO, die ongelooflijk veel kennis in huis heeft aangaande subsidieregelingen. 'Alleen door je bij zo'n club aan te sluiten, kun je als agrariër je subsidiebedragen maximaliseren', adviseert Otto. 'En ook voor andere specifieke landbouwregelingen of voor zaken als maatschapverbanden zijn adviseurs onmisbaar.'


...evolueert
De MKB'er, het oog in de orkaan

...pioniert
Ondernemen is pionieren

...ontdekt
'Bewustwording van vergrijzing arbeidsmarkt'

...innoveert
Innovatie actie plan

...inspireert
World Innovation Scan

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst in Grote Kerk Goes

....reflecteert
Ethische reflectie op Kerstlunch Goes

...bestuurt
Burgemeester Jaap Sala van Sluis

...verenigt zich
ZLTO speelt belangrijke rol

...regelt
Agrarische sector op achterstand

...scoort
Zeeland en West-Brabant scoren hoog voor glastuinbouw

...bloeit
De kracht van vlas

...ziet
Poppelaars ziet genoeg kansen voor agrarisch Zeeland

...onderneemt
De jeugd heeft de toekomst

...zoekt de ruimte
Belangrijke rol voor technologie in land- en tuinbouw

...onderneemt
Ruimte om te ondernemen

...creëert
Nieuwe mogelijkheden voor het boerenbedrijf

...ontwikkelt duurzaam
Jeugdjury bijgepraat over duurzaam ondernemen

...wenst

...belegt
De beleggingsadviseurs

...rijdt
Onderweg

...viert
Stichting Gaia viert tweede lustrum

...schenkt
Lions Schouwen-Duiveland actief

...verhuist
Kantorenmarkt krabbelt voorzichtig uit dal