In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2006
File not found.

Nieuwjaarsbijeenkomst in Grote Kerk Goes

Ruim 700 bezoekers worden verwacht op de nieuwjaarsbijeenkomst 2006 die de Kamer van Koophandel, Syntens en Zeeland Seaports gezamenlijk organiseren. Deze grootse netwerkbijeenkomst voor ondernemend en bestuurlijk Zeeland vindt plaats op 9 januari van 17.00 tot 20.30 uur in de Grote Kerk te Goes.


Scheidend KvK-voorzitter Van Gelder (links) en prijswinnaar 2005 Hamelink van Broadcast.

Rond 18.00 uur houdt de nieuwe voorzitter van de Zeeuwse Kamer van Koophandel een nieuwjaarsrede namens de organisatoren. De opvolger van ir. Leen van Gelder wordt begin januari tijdens een officiële bestuursvergadering van de Zeeuwse Kamer van Koophandel gekozen. In dit bestuur zijn zowel werkgevers- als werknemersverenigingen vertegenwoordigd: BZW, MKB, FNV, CNV en Unie. De nieuwe voorzitter zal uiteraard terugblikken op de Zeeuwse economie van het afgelopen jaar en vooruitblikken naar het nieuwe jaar. De Zeeuwse economie is aan de beterende hand, maar het herstel in 2005 was minder krachtig dan elders in het land. Dankzij de export zorgen vooral de grote Zeeuwse bedrijven voor een positieve omzetontwikkeling. Het MKB heeft echter te maken met een omzetdaling. De Zeeuwse ondernemers hebben minder vertrouwen in 2006 dan hun collega's in de rest van ons land. Dit blijkt uit de ERBO-enquête van de Kamer van Koophandel die eind 2005 onder het Zeeuwse bedrijfsleven is gehouden. De totale omzet van het Zeeuwse bedrijfsleven is in 2005 met een half miljard euro gestegen (bijna 3%). Rekening houdend met de prijsontwikkeling is er een groei van 0,8%. Daarmee scoort het Zeeuwse bedrijfsleven minder dan het landelijke gemiddelde (+1%). Vorig jaar was sprake van een omzetgroei van 1%. De omzetwinst van de Zeeuwse bedrijven is vooral geboekt door de groei van de export. De omzet die behaald is op de Nederlandse markt daalt met 0,3%. De uitkomsten van het onderzoek tonen aan dat er snel economische impulsen moeten komen. Volgens de Kamer van Koophandel ligt hier een belangrijke taak voor de nieuwe gemeentebesturen. Er moet meer ruimte worden geboden voor initiatieven vanuit het bedrijfsleven. Het ontwerp omgevingsplan en het sociaal economisch beleidsplan van de provincie bieden daartoe voldoende mogelijkheden. Intermediaire organisaties als de Kamer van Koophandel en Syntens ondersteunen het bedrijfsleven, maar uiteindelijk moeten de ondernemers toch zelf uitdagingen durven uitgaan en kansen zien te pakken. Ondernemers moeten durven investeren opdat de economie weer een stijgende lijn te zien zal geven. Na de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter wordt de winnaar bekendgemaakt van de Prijs Creatief Ondernemerschap. De laatste drie jaar viel deze prijs in Terneuzense handen: Van de Bilt (2003), Multraship (2004) en Broadcast Partners (2005). Aansluitend verzorgt de Zeeuwse Theaterstichting een uitgebreid vissersbuffet (visserslatijn) en een indisch buffet.

...evolueert
De MKB'er, het oog in de orkaan

...pioniert
Ondernemen is pionieren

...ontdekt
'Bewustwording van vergrijzing arbeidsmarkt'

...innoveert
Innovatie actie plan

...inspireert
World Innovation Scan

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst in Grote Kerk Goes

....reflecteert
Ethische reflectie op Kerstlunch Goes

...bestuurt
Burgemeester Jaap Sala van Sluis

...verenigt zich
ZLTO speelt belangrijke rol

...regelt
Agrarische sector op achterstand

...scoort
Zeeland en West-Brabant scoren hoog voor glastuinbouw

...bloeit
De kracht van vlas

...ziet
Poppelaars ziet genoeg kansen voor agrarisch Zeeland

...onderneemt
De jeugd heeft de toekomst

...zoekt de ruimte
Belangrijke rol voor technologie in land- en tuinbouw

...onderneemt
Ruimte om te ondernemen

...creëert
Nieuwe mogelijkheden voor het boerenbedrijf

...ontwikkelt duurzaam
Jeugdjury bijgepraat over duurzaam ondernemen

...wenst

...belegt
De beleggingsadviseurs

...rijdt
Onderweg

...viert
Stichting Gaia viert tweede lustrum

...schenkt
Lions Schouwen-Duiveland actief

...verhuist
Kantorenmarkt krabbelt voorzichtig uit dal